Natječaj za radno mjesto Glavni tajnik Udruge inovatora Hrvatske (m/ž)

15.06.2018

Na temelju članka 49. Statuta Udruge inovatora Hrvatske, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto Glavni tajnik Udruge inovatora Hrvatske (m/ž)

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: stečena VSS (visoka stručna sprema) ili VŠS (viša stručna sprema) tehničkog ili društvenog smjera, tri godine radnog iskustva, znanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računalu te posjedovanje organizacijskih sposobnosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili preslici) priložiti:

  • životopis i motivacijsko pismo,
  • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, domovnica ili e-domovnica)
  • diploma,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja),
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju pristupnicima prijavljenima na ovaj natječaj.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: UDRUGA INOVATORA HRVATSKE, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, obavezno s naznakom »Za natječaj – Glavni tajnik« , u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na internetskoj stranici www.inovatorstvo.com, zaključno 22. lipnja 2018. godine.

U Zagrebu, 15. lipnja 2018. godine

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259