Natječaj Ministarstva Poljoprivrede: Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Fotografije uz članak 1
05.05.2017

Ministarstvo poljoprivrede u okviru Ruralnog razvoja objavilo je natječaj za Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva,

http://www.apprrr.hr/podmjera- 41-potpora-za-ulaganja-u- poljoprivredna-gospodarstva- 1962.aspx

U natječaju je navedeno i jedan od kriterijaKriterij-Novi /inovativni tehničko-tehnološki proizvod/proces


Dokumentacija kojom se dokazuje da se projektom uvodi novi /inovativni tehničko-tehnološki proizvod/proces


Pojašnjenje:


Ako korisnik projektom koji je predmet zahtjeva za potporu uvodi inovativni tehničko-tehnološki proizvod/proces, potrebno je u AGRONET učitati sljedeću dokumentaciju:


• Dokaz o priznanju patenta izdan od nadležne institucije i/ili


• Dokaz o nagradi na sajmovima inovacija (domaćim i stranim) i/ili


• Dokaz o zaštićenom intelektualnom vlasništvu izdan od nadležne institucije ili postoji objašnjena strategija zaštite intelektualnog vlasništva


Priznati patent/ nagrade/zaštićeno intelektualno vlasništvo/objašnjena strategija zaštite intelektualnog vlasništva mora se odnositi na tehničko-tehnološki proizvod/proces koji je predmet projekta (ulaganja) prijavljenog u zahtjevu za potporu.


• U zahtjevu za potporu potrebno je navesti koji je to inovativni tehničko-tehnološki proizvod/proces te obrazložiti na koji način je isti inovativan i povezan s projektom (ulaganjem) prijavljenim u zahtjevu za potporu.Ako korisnik projektom koji je predmet zahtjeva za potporu uvodi novi tehničko-tehnološki proizvod (proizvod koji je nov za korisnika, nacionalno tržište (makroregiju) ili globalno tržište):


• U Poslovnom planu-tablica “Struktura i dinamika EPFRR proizvodnje” (u slučaju kada je vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta veća od 200.000 kn) mora biti razvidno da je prijavljeno ulaganje u zahtjevu za potporu vezano uz proizvodnju novog proizvoda.


• U tablici ““Struktura i dinamika EPFRR proizvodnje” (u slučaju kada je vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta manja ili jednaka 200.000 kn) mora biti razvidno da je prijavljeno ulaganje u zahtjevu za potporu vezano uz proizvodnju novog proizvoda. Predložak Tablica “Struktura i dinamika EPFRR proizvodnje”* preuzeti, popuniti i učitati u AGRONET (Zahtjev za potporu).


• U zahtjevu za potporu potrebno je navesti koji je to novi proizvod koji se uvodi projektom (ulaganjem) koji je predmet zahtjeva za potporu te obrazložiti na koji način je isti novi u proizvodnoj djelatnosti korisnika/ novi na nacionalnom tržištu (makroregiji) ili globalnom tržištu.Ako korisnik projektom koji je predmet zahtjeva za potporu uvodi novi tehničko-tehnološki proces (proces koji je nov za korisnika, nacionalno tržište (makroregiju) ili globalno tržište):


• U zahtjevu za potporu potrebno je navesti koji je to novi proces koji se uvodi projektom (ulaganjem) koji je predmet zahtjeva za potporu te na koji način je isti novi u proizvodnom procesu korisnika/ novi na nacionalnom tržištu (makroregiji) ili globalnom tržištu.


Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259