NATJEČAJI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA I HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (HBOR)

13.05.2016
Ministarstvo gospodarstva objavilo je danas trajno otvoreni poziv koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., Prioritetne osi 1. „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ Specifičnog cilja 1.b.1. „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ Operacije 1.b.1.1. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Poziv je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije RH (S3), strateškim dokumentom čiju izradu je Europska komisija zatražila od svih zemalja članica Europske unije kao preduvjet za korištenje ESI fondova u području istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija. Strategijom S3 su definirani ciljevi i prioriteti vezano uz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije te određena tematska i pod-tematska prioritetna područja u koja će se ulagati sljedećih 7 godina u okviru OPKK, Prioritetne osi 1.

Upute za prijavitelje kao i sve potrebne obrasce možete preuzeti OVDJE.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Natječaj za

Inovacije novoosnovanih MSP

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Natječaj možete pronači na ovom linku Ministarstva poduzetništva i obrta.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) je objavila javni natječaj za pomoć u provedbi i realizaciji projekata u kulturi, umjetnosti, obrazovanju i znanosti koji su temeljeni na novim idejama, inovativnom pristupi i originalnosti. Rok prijave je 30. svibnja 2016.

Više o Natječaju možete vidjeti na ovom linku.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259