Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Intelektualno vlasništvo

30.05.2019
Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu obaviještavamo Vas da je otvoren Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Intelektualno vlasništvo .

Natječaj se nalazi na web stranicama studija: http://intvla.unizg.hr/ gdje možete vidjeti sve o Natječaju.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259