O PROGRAMU I ODABRANOM PROJEKTU

29.06.2016

Erasmus + je program EU kojim se poboljšava kvaliteta strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, pruža prilika učenicima i osoblju za usavršavanje u inozemstvu, pomaže u izgradnji strateških partnerstava s drugim organizacijama i poduzećima, kako bi se uspostavile bliske veze između obrazovanja i osposobljavanja te poslovnog svijeta u cilju povećanja konkurentnosti europskog gospodarstva. Više o programu Erasmus+ možete pronaći na poveznici.

Na raspisu natječaja za 2016. Agencija za mobilnost i programe EU je prihvatila projektnu ideju UIHa o izradi Kurikuluma za mlade inovatore (Curriculum for Young Croatian Innovators / 2016-1-HR01-KA116-021959), u okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.Opis projekta CYCI

UIH je u svrhu razvoja projektne ideje izrade kurikuluma osnovala Konzorcij 5 strukovnih škola iz Daruvara, Dubrovnika, Osijeka, Požege i Pule. Školsko osoblje će zajedno s osobljem UIHa sudjelovati u aktivnostima profesionalnog usavršavanja na hrvatskoj i europskoj razini kreirajući 4 modula (od 8 koliko ih za sada predviđa Kurikulum inovatorstva), radnog naslova Elektrotehnika, Strojarstvo, Mehatronika, Robotika.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259