Međunarodni znanstveni skup 'Društvo i tehnologija 2024'

29.05.2024

Alma Mater Europaea, u suradnji sa znanstvenim časopisima "Medijska istraživanja" i "Media, Culture and Public Relations", Fakultetom hrvatskih studija Alma Mater Europaea, u suradnji sa znanstvenim časopisima "Medijska istraživanja" i "Media, Culture and Public Relations", Fakultetom hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Grafičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim katoličkim sveučilištem, tvrtkom Media Net d.o.o. i Hrvatskom zajednicom inovatora, te u suradnji sa znanstvenim časopisima “Interdisciplinary Description of Complex Systems” i “Acta graphica” te Zakladom Konrad-Adenauer-Stiftung i Agencijom za elektroničke medije održao je međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija 2024:Kreativne industrije i umjetna inteligencija" od 18. - 19.04.2024. u prostorima ZICER-a a ispred Hrvatske zajednice inovatora sudionicima se obratio i predsjednik prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga.Sveučilišta u Zagrebu, Grafičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim katoličkim sveučilištem, tvrtkom Media Net d.o.o. i Hrvatskom zajednicom inovatora, te u suradnji sa znanstvenim časopisima “Interdisciplinary Description of Complex Systems” i “Acta graphica” te Zakladom Konrad-Adenauer-Stiftung i Agencijom za elektroničke medije održao je međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija 2024:Kreativne industrije i umjetna inteligencija" od 18. - 19.04.2024. u prostorima ZICER-a a ispred Hrvatske zajednice inovatora sudionicima se obratio i predsjednik prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga.

DIT 2024 - CREATIVE INDUSTRIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE video

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259