Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade "Inovacija godine" za 2023. godinu

29.04.2024

Temeljem članka 2. i 6. Pravilnika o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ od 18. ožujka 2022. godine, Hrvatska zajednica inovatora dana 01. travnja 2024. upućuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE „INOVACIJA GODINE“ ZA 2023. GODINU

Godišnja nagrada „Inovacija godine“ Hrvatske zajednice inovatora (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se za komercijaliziranu inovaciju, kao priznanje unaprjeđivanju i promicanju inovatorstva i inovativnog promišljanja u funkciji podizanja inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske. Nagrada se dodjeljuje inovativnim pojedincima, državljanima Republike Hrvatske ili autorskim timovima čiji su članovi državljani Republike Hrvatske u 4 kategorije;

1.Inovaciji inovatora pojedinca ili tima (fizičke osobe)

2.Inovaciji inovatora pojedinca ili tima unutar malog gospodarskog subjekta (start-up)

3.Inovaciji inovatora pojedinca ili tima unutar srednjeg ili velikog gospodarskog subjekta

4.Inovaciji inovatora pojedinca ili tima unutar javne ustanove (fakulteti, istraživačko razvojniinstituti i sl.).

Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati članovi Hrvatske zajednice inovatora, znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, te sve pravne i fizičke osobe.

Prijavitelj je dužan obrazac vlastoručno potpisati čime pod moralnom i materijalnom odgovornošću jamči za istinitost podataka navedenih u obrascu. Obrascu se obvezatno prilaže životopis autora inovacije.

Obrazac i životopis dostavljaju se elektroničkim putem na adresu uih@inovatorstvo.com ili putem pošte/osobne dostave, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Hrvatska zajednica inovatora, Dalmatinska 12, HR – 10000 Zagreb s naznakom Prijava za godišnju nagradu „Inovacija godine“ te naznakom za koju od 4 kategorije se prijavljuje.

Datum objave javnog poziva je 02. travnja 2024. godine.

Rok za predaju prijedloga je 17. svibnja 2024. godine do 16 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati.

Dobitnik Nagrade javno se objavljuje i proglašava na svečanosti dodjele Nagrade krajem svibnja 2024. godine.

Postupak raspisivanja javnog poziva te postupak ocjenjivanja i dodjele Nagrade provodi se sukladno Pravilniku o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ od 18. ožujka 2022. godine.

Datoteke uz članak
Pravilnik o dodjeli nagrade "Inovacija godine 2023." 81.92 kB
Prijavni obrazac za "inovaciju godine 2023." 278.64 kB

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259