Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Inovacija godine“ za 2017. godinu

27.08.2018

Temeljem članka 2. i 6. Pravilnika o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ od 4. srpnja 2017. godine, Udruga inovatora Hrvatske dana 19. travnja 2018. upućuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE „INOVACIJA GODINE“ ZA 2017. GODINU

1. Godišnja nagrada „Inovacija godine“ Udruge inovatora Hrvatske (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se za komercijaliziranu inovaciju, kao priznanje unaprjeđivanju i promicanju inovatorstva i inovativnog promišljanja u funkciji podizanja inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske.

2. Nagrada se dodjeljuje inovativnim pojedincima, državljanima Republike Hrvatske ili autorskim timovima čiji su članovi državljani Republike Hrvatske.

3. Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati članovi Udruge inovatora Hrvatske, znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, te sve pravne i fizičke osobe.

4. Prijedlozi za dodjelu Nagrade dostavljaju se putem ispunjenog obrasca koji se može preuzeti na mrežnoj stranici Udruge inovatora Hrvatske www.inovatorstvo.com .Prijavitelj je dužan obrazac vlastoručno potpisati čime pod moralnom i materijalnom odgovornošću jamči za istinitost podataka navedenih u obrascu. Obrascu se obvezatno prilaže životopis autora inovacije.

5. Obrazac i životopis dostavljaju se elektroničkim putem na adresu uih@inovatorstvo.com ili putem pošte/osobne dostave, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Udruga inovatora Hrvatske Dalmatinska 12

HR - 10000 Zagreb

s naznakom Prijava za godišnju nagradu „Inovacija godine“

6. Datum objave javnog poziva je 19. travanj 2018. godine.

7. Rok za predaju prijedloga je 3. rujan 2018. godine do 16 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati.

8. Dobitnik Nagrade javno se objavljuje i proglašava na svečanosti dodjele Nagrade upriličenoj povodom Dana hrvatskih inovatora (listopad 2018).

9. Postupak raspisivanja javnog poziva te postupak ocjenjivanja i dodjele Nagrade provodi se sukladno Pravilniku o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ od 4. srpnja 2017. godine.

                              Predsjednik

               Ivan Bračić, v. r.

Datoteke uz članak
Pravilnik o dodjeli godišnje nagrade Inovacija godine za 2017. godinu 94.75 kB
Prijava godišnje nagrade Inovacija godine za 2017. godinu 87.40 kB

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259