Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade „Inovacija godine“ za 2016. godinu

12.10.2017
Temeljem članka 2. i 6. Pravilnika o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ od 4. srpnja 2017. godine, Udruga inovatora Hrvatske dana 5. srpnja 2017. upućuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE „INOVACIJA GODINE“

ZA 2016. GODINU

 1. Godišnja nagrada „Inovacija godine“ Udruge inovatora Hrvatske (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se za komercijaliziranu inovaciju, kao priznanje unaprjeđivanju i promicanju inovatorstva i inovativnog promišljanja u funkciji podizanja inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske.
 2. Nagrada se dodjeljuje inovativnim pojedincima, državljanima Republike Hrvatske ili autorskim timovima čiji su članovi državljani Republike Hrvatske.
 3. Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati članovi Udruge inovatora Hrvatske, znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, te sve pravne i fizičke osobe.
 4. Prijedlozi za dodjelu Nagrade dostavljaju se putem ispunjenog obrasca koji se može preuzeti na mrežnoj stranici Udruge inovatora Hrvatske www.inovatorstvo.com ili ovdje. Prijavitelj je dužan obrazac vlastoručno potpisati čime pod moralnom i materijalnom odgovornošću jamči za istinitost podataka navedenih u obrascu. Obrascu se obvezatno prilaže životopis autora inovacije.
 5. Obrazac i životopis dostavljaju se elektroničkim putem na adresu uih@inovatorstvo.com ili putem pošte/osobne dostave, u zatvorenoj omotnici, na adresu:
 6. Udruga inovatora Hrvatske

  Dalmatinska 12

  HR - 10000 Zagreb

  s naznakom Prijava za godišnju nagradu „Inovacija godine“

 7. Datum objave javnog poziva je 5. srpanj 2017. godine.
 8. Rok za predaju prijedloga je 31. listopad 2017. godine do 16:00 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati.
 9. Dobitnik Nagrade javno se objavljuje i proglašava na svečanosti dodjele upriličenoj povodom Dana hrvatskih inovatora (listopad 2017).
 10. Postupak raspisivanja javnog poziva te postupak ocjenjivanja i dodjele Nagrade provodi se sukladno Pravilniku o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ od 4. srpnja 2017. godine, koji je dostupan na mrežnoj stranici Udruge inovatora Hrvatske www.inovatorstvo.com.

Predsjednik Udruge inovatora Hrvatske

Ivan Bračić, v. r.

Datoteke uz članak
Pravilnik o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ Udruge inovatora Hrvatske 94.75 kB
Obrazac prijave godišnje nagrade "Inovacija godine" za 2016. 609.75 kB
Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Inovacija godine“ za 2016. godinu 152.17 kB

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259