Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8

30.04.2019

Poštovani,

ovim putem Vas želimo obavijestiti oJavnom pozivu za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8.

Javni poziv uputilo je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO ). Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Naglašavamo kako se radi o poziv koji je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

  • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj
  • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Projektne prijave zaprimat će se od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019. u 23:59:59 sati.

Više informacija kao i tekst Javnog poziva možete pronaći na mrežnoj stranici HAMAG-BICRO-a .

Nadamo se da ćete ovu informaciju prenijeti svima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani.

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259