Izvješće s AGRO ARCE 2008

25.04.2008

1. međunarodni sajam inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji "AGRO ARCA 2008" u Slatini od 18. – 20. travnja 2008. godine.

"Potrebna nam je dobra suradnja organizatora proizvodnje u realnom sektoru s ljudima u akademskoj i sveučilišnoj zajednici kako bi Hrvatska u novom izazovu ulaska na veliko europsko tržište sačuvala svoje dostojanstvo i samostalnost" istaknuo je prigodom otvorenja pomoćnik ministra gospodarstva, rada i poduzetništva Ivan Bračić. "Nema samostalnosti naroda bez suverenog i samostalnog gospodarstva, a AGROARCA može tome dati veliki doprinos."

Obraćajući se sudionicima svečanosti u povodu početka sajma gradonačelnik Slatine Ivan Roštaš posebno je istaknuo da je Poglavarstvo odlučilo uči u taj jedinstveni zahtjevni projekt s Udrugom inovatora Hrvatske kako bi obilježilo 200-tu obljetnicu dobivanja statusa "trgovišta" odnosno početka sajmovanja u tom gradu, ali i kako bi se Slatina pridružila ostalim sajamskim gradovima u županiji i regiji. "AGROARCA je prigoda da grad postane promotor novih koncepcija razvoja zasnovanih na poljoprivredi i korištenju novih tehnologija s konačnim ciljem staranja uvjeta za proizvodnju kvalitetnog domaćeg proizvoda u čemu nezamjenjivu ulogu imaju mala obiteljska gospodarstva koja svojim inovativnim rješenjima pridonose stvaranju autohtonog proizvoda prepoznatljivog po kvaliteti i spremnog za tržište i međunarodnu konkurenciju", naglasio je Ivan Roštaš.

"Danas je trendu svijetu da se području proizvodnje hrane daju dodatne prednosti. Zbog toga nam trebaju znanja da bi mogli raditi bolje, pa sveučilišna i znanstvena zajednica trebaju dati svoj doprinos poboljšanju onoga što imamo danas" istaknuo je predsjednik Udruge inovatora Hrvatske dr. sc. Stanislav Čajavec. "Svjedoci smo da troškovi proizvodnje postaju sve veći. Prema tome, pametnom, optimiranom proizvodnjom i u poljoprivredi mogu se postići kvalitetniji rezultati. U stvaranju pametnog tehnološkog razvoja nezamjenjiva je uloga i inovatora" poručio je dr. Čajavec.

Župan Virovitičko podravske županije Tomislav Tolušić u svom je obraćanju poručio da AGROARCA daje značajan doprinos ukupnosti razvoja županije kao mjesto na kojem se mogu naći i nove mogućnosti za dizanje razine kvalitete poljoprivredne proizvodnje ali i da postaje još jedna značajan dodatak u mozaiku gospodarskih sajmova koji se održavaju u županiji. Imamo dovoljno potencijala i vlastite pameti koja je u stanju promijeniti tradicionalni pristup gospodarstvu i razvitku uopće, rekao je Tolušić.

Predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture prof. dr. sc. Ante Markotić naglasio je da je ta organizacija svjesna značenja primjene novih tehnika i tehnologija u gospodarstvu prepoznala značenje tog sajma i maksimalno se uključila u realizaciju tog projekta. Tradicija aktivnosti zajednice u širenjima znanja u području agrara koja se provodi kroz programe mladih zadrugara predstavljena je i na sajmu u Slatini.

Uz pomoć stručne službe Udruge inovatora Hrvatske Sajam u Slatini u smislu tehničke realizacije proveli su članovi Udruge inovatora Virovitičko podravske županije predvođeni predsjednikom Josipom Tadićem.

Pokrovitelji sajma su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstvo turizma.

Na izložbenom prostoru od cca 1.700 m2 u hali AGRODUHANA predstavljeno je 10 institucija državne infrastrukture, nekoliko banaka i osiguravajućih društava, više od 280 inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija inovatora poduzetnika, inovatora iz gospodarskih sustava, inovatora iz znanstveno istraživačkih instituta, znanstvenih novaka, OPG (obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava) i mladih inovatora iz cijele Hrvatske, te inovatora Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Mađarske. Posebno ističemo predstavljanje Grada domaćina Slatinu, Virovitičko-podravske županije, grada partnera - Grad Zagreb, županije partnera - Karlovačku županiju, institucije partnere – Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski fakultet, Veleučilište "Marko Marulić", Knin, Zajednicu pučkih otvorenih učilišta Hrvatske te tvrtki partnera – Agroduhan, Slatina i Tehnix, Donji Kraljevec.


KATALOG IZLOŽBE AGRO ARCA 2008. MOŽETE VIDJETI NA OVOM LINKU

Jedan od bitnih sadržaja 1. sajma "AGRO ARCA 2008" je poticanje ekološke proizvodnje hrane kao i inovativni pristup u tradicionalnoj proizvodnji hrane.

AGRO ARCA u brojkama:
Procjena broja posjetitelja

 • - oko 800 učenika
 • - više stotina poslovnih partnera – posjetitelja
 • - oko 120 sudionika na 3 stručna skupa
 • - više tisuća posjetitelja

Statistika:
 • - broj izlagača 133
 • - broj inovacija - 280
 • - površina izložbe – 1700 m2
 • - tri stručna skupa – 30tak predavača

PRESS – izložbu je pratilo i izvještavalo s nje: tri nacionalne televizije 5 radijskih postaja 10 redakcija tiska Za 280 izloženih inovacija, novih proizvoda Ocjenjivački sud u sastavu Dubravka Repić tehnolog prehrambene struke, Poglavarstvo Virovitičko-podravske županije – predsjednica Ocjenjivačkog suda, i članovi prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga - Hrvatsko veterinarsko društvo 1893 – Odjel za inovacijsko tehnologijski razvoj, dr. sc. Stanislav Čajavec - Udruga inovatora Hrvatske, prof. dr. sc. Stjepan Risović - Tehnologijsko vijeće Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Karmen Sinković, - Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, dr.sc. Andrej Čuš - Hrvatski institut za tehnologije HIT i Žarko Merčep, dipl. inž. - Poslovno inovacijski centar Hrvatske BICRO dodijelio je 145 plaketa s diplomama za doprinos ostvarenju projekta AGROARCA 2008 te predložio 20 inovacija koje će biti predstavljene na središnjoj nacionalnoj i međunarodnoj izložbi inovacija, novih tehnologija i proizvoda ARCA 2008. u Zagrebu tijekom Jesenskog zagrebačkog velesajma od 16. do 21. rujna 2008. godine.

Prvog dana održavanja sajma održan je i okrugli stol "Inovacijska politika u poljoprivredi i prehrambenoj industriji" na kojem su predstavnici triju ministarstva pokrovitelja predstavili temeljne elemente politike i konkretnih programa koja ta državna tijela provode u inovacijskoj politici.

Moderator skupa prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, Hrvatsko veterinarsko društvo 1983 i predsjednik Udruge inovatora Hrvatske dr. sc. Stanislav Čajavec u uvodnim su napomenama istaknuli da svijet u cjelini mijenja svoje stajalište prema ruralnom prostoru i kulturi. "Ruralno" se sve manje percipira kao sirovinska osnova, zaostalost i neperspektivnost, a sve više kao ekološka vrijednost, originalna znanja i kulturni identitet. Suvremena se koncepcija agrarne proizvodnje temelji na optimizaciji svih prirodnih, stvorenih i ljudskih resursa koji pretpostavljaju održanje ravnoteže svih vrijednosti, odnosno pojam i okvire održivog razvitka te promiče i provodi politiku primijenjenih istraživanja u poljoprivredi, čime se potiče proces prijenosa znanja sa znanstvenih institucija na poljoprivredna gospodarstva. Zbog toga i održavanjem sajma "AGRO ARCA 2008" u Slatini želimo dati poticaj i pozvati poslovne ljude iz Hrvatske i inozemstva da se upoznaju s rezultatima rada naših tvrtki, znanstvene i sveučilišne zajednice, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zadruga, poduzetnika, obrtnika i inovatora, a sve to u cilju promocije novih ideja, proizvoda i tehnologija koje su temeljeni na vlastitom znanju i sposobnosti. Zasigurno je i važan čimbenik u poljoprivredi i prehrambenoj industriji korištenje i primjena visokih tehničko – tehnoloških standarda s kojima ta proizvodnja može uspješno konkurirati visoko razvijenim zemljama poznatim proizvođačima hrane.

Predstavljajući inovacijsku politiku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u razdoblju od 2004. do 2008. godine pomoćnik ministra gospodarstva, rada i poduzetništva Ivan Bračić istaknuo je da su temeljni ciljevi ministarstva stvaranje infrastrukture protočne za inovatore i poduzetnike, razvoj inovacijskog poduzetništva, ubrzati postupak komercijalizacije inovacija i stvaranje nove gospodarske i socijalne koristi, a misija je stvaranjem inovacijske klime osigurati tehnološki razvoj malog i srednjeg poduzetništva te konkurentnu proizvodnju. Na tome su temeljena i 3 ključna projekta koje provodi MINGORP u funkciji jačanja konkurentnosti i inovativnosti i to: Projekt "Inovacije i inovacijsko proizvodni klaster", Projekt "Tehničko usklađivanje" i Projekt "Konkurentna proizvodnja".

Provodeći ih u tom razdoblju Ministarstvo je investiralo značajna sredstva.

Projekt Pristiglo zahtjeva Odobreno zahtjeva Odobreno u kunama Sektor hrane Odobreno sektoru hrane u kn Udio odobrenih Udio odobrenih u kn
Inovacije i inov. proizv. klaster 992 568 11.739.133 10 210.000 1,76% 1,79%
Tehničko usklađivanje 1.865 1.260 25.283.771 229 3.841.006 18,17% 15,19%
Konkurentna proizvodnja 2.931 2.042 67.041.151 277 8.288.765 13,56% 12,36%
Ukupno 5.788 3.870 109.064.055 516 12.339.771 13,33% 11,31%

Zaključujući svoje izlaganje istaknuo je da je neophodno u idućem razdoblju poraditi jačanju suradnje znanosti i gospodarstva, te inovatora i poduzetnika, zatim kvalitetnije urediti infrastrukturu (norme, akreditacija, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo sukladno EU –zahtjevima) te osigurati veća ulaganja u obrazovanje, istraživanje i razvoj. Ivan Bračić je na kraju posebno je naglasio nužnost povezivanje inovativnih tvrtki u mreže i klastere i stvaranje uvjeta za porast broja komercijaliziranih inovacija.

Predstavljajući inovacijsku politiku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. sc. Stjepan Risović, predsjednik Tehnologijskog vijeća istaknuo je sve veće okretanje znanstvenika prema zaštiti intelektualnog vlasništva i izvedbi projekata koji su okrenuti tržištu.

Inovacijsku politiku Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i razvoja predstavio je Dražen Cerjanec, dipl. Ing. iz uprave za održivi razvitak seoskog prostora, upravna direkcija SAPARD programa.

Govoreći o poticajima u ekološkoj poljoprivredi u odnosu na poticaje u konvencionalnoj istaknuo je da su u poljoprivredi veći za 30%. Tako je u 2004. godini ukupno uplaćeno 3.710,392,27 Kn, 2005. godini ukupno uplaćeno 4.475,000,00 Kn, a u 2006. godini ukupno uplaćeno 6.788,331,00 Kn

Predstavljajući Program potpore za održavanje sajmova, izložbi, seminara, okruglih stolova, znanstvenih skupova, kongresa, obljetnica i manifestacija očuvanja kulturne baštine predstavio je je sljedeće podatke:

2004. godina 2005. godina 2006. godina 2007. godina
broj sufinanciranih programa iznos (kuna) broj sufinanciranih programa iznos (kuna) broj sufinanciranih programa iznos (kuna) broj sufinanciranih programa iznos (kuna)
61 1.000.000,00 105 1.825.000,00 97 3.110.000,00 300 8.132.000,00


Strategijski programi koji su zacrtani u Ministarstvu su: Operativni program podizanja trajnih nasada, Operativni program razvitka govedarske proizvodnje, Operativni program svinjogojske proizvodnje u RH, Operativni program potpore proizvodnji slavonskog kulena i Operativni program razvitka povrćarstva.

Uz to su predviđeni i programi:

 1. Ruralni razvitak – zaštićene pasmine i ekološka poljoprivreda
 2. Ruralna infrastruktura
 3. Poticanje rada strukovnih udruga u poljoprivredi i ribarstvu
 4. Očuvanje kulturne baštine
 5. Osnivanje i razvoj proizvođačkih organizacija i uzgojnih udruga
 6. Društvena infrastruktura
 7. Školovanje, edukacija i stručna seoskih žitelja
 8. Gospodarske manifestacije, sajmovi, znanstveni skupovi
 9. Projekt razvoja gospodarstva na selu

U subotu drugog dana održavanja AGROARCE održana su dva stručna skupa.Gospodarski forum bio je posvećen temi "Gospodarske mogućnosti gradova, županija i institucija u području poljoprivrede i prehrambene industrije".Marin Kokorić, dipl. oec. iz Odsjeka za gospodarstvo i upravljanje imovinom Grad Slatine predstavio je mogućnosti u poljoprivredi i prehrambenoj industriji grada Slatine.
Poljoprivredne potencijale grada Zagreba predstavio je savjetnik pročelnika Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grad Zagreb Mate Barbir,dip. iur.

O mogućnostima i perspektivama u poljoprivredi i prehrambenoj industriji Virovitičko-podravske županije govorila je Sanja Bošnjak dipl. oec. Iz Odjel za europske integracije i regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.
Dr. sc. Zoran Lipej, predstojnik odjela Hrvatskog veterinarskog instituta iz Zagreba iznio je potencijale u poljoprivredi i prehrambenoj industriji Hrvatskog veterinarskog instituta.

Na drugom skupu toga dana predstavnici grada Slatine – predstavili su turističke i gospodarske kapaciteti grada domaćina.Uvodnu riječ dao je gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš.

Turističku razglednicu Slatine predstavile su Helena Hegediš, iz Turističke zajednice grada i direktorica ureda te Božica Majhen, prof., predsjednica Turističke zajednice grada.O novom licu Slatine govorio je Marin Kokorić, dipl. oec. iz Odsjeka za gospodarstvo i upravljanje imovinom Grad Slatina.
O poduzetničkim zonama, gospodarskim kapacitetima i mogućnostima investiranja govorila je Vera Radaš, dipl. oecc. Iz Odsjeka za gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Slatine.

U nedjelju na Aktualnom satu u poljoprivredi i prehrambenoj industriji osam je predavača kroz konkretne primjere i teme iznijelo svoja iskustva i praksu u unapređivanju poljoprivrednih aktivnosti i proizvodnji hrane te konkretne rezultate postignute tim aktivnostima.

Svoja iskustva u novim organizacijskim strukturama u funkciji ruralnog razvoja dr. sc. Snježana Tolić s Poljoprivrednog fakulteta, Sveučilišta "Josip Juraj Strossmayer", iz Osijeka.
Osobno viđenje inovativnog marketinga u proizvodnji tradicionalnih proizvoda sela predstavila je Gordana Perić, iz tvrtke "Perić LM&G".O značenju obrazovanja odraslih i cjeloživotnom učenju u funkciji razvoja poljoprivrede govorio je Damir Matković iz Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta.Slovenska iskustva i mogućnosti korištenja inovacija u ekologiji i poljoprivredi predstavili su gosti iz Slovenije dr. Marinka Vovk, prof. kem-biol., – ASI Regionalni centar za inovacije Slovenske Konjice i Iztok Šajtegelj, EM tehnologija Slovenija, inovator ASI.

Posebno su bila zanimljiva predavanja na kojima su istaknuti znanstvenici predstavili konkretne znanstvene dosege u konkretnim znanstvenim projektima.

 • - Hidroponski uzgoj lisnatog povrća Doc. dr. sc. Nina Toth Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 • - Djevičansko maslinovo ulje domaćih sorti: povijest, proizvodnja, kvaliteta i trženje Mr. sc. Mirko Gugić Veleučilište "Marko Marulić", Knin
 • - Razvoj ekološkog ovčarstva i kozarstva na kraškim područjima Hrvatske Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
 • - Uzgoj svinja na farmama slobodnih od trihineloze Prof. dr. sc. Albert Marinculić Hrvatsko veterinarsko Društvo 1893 iz Zagreba

Dozvolite nam da na kraju izrazimo i zahvalnost ljudima iz tehničkih i inih službi Agro duhana d.o.o., cestarima, djelatnicima Elektre, i drugih komunalnih tvrtki grada Slatine, Komrad, Poduzeća za ceste grada Slatine, koji su u najneposrednijoj izvedbi pripremnih radova za sajam dali izuzetan doprinos. Uz njih se zahvaljujemo i tvrtki ASTRO d.o.o. iz Orahovice koja je postavila izložbeni prostor kao i cvjećarnici "MAJA" iz Slatine za prelijepe aranžmane koji su uljepšali izložbeni prostor.

Sredstva javnog informiranja posvetila su izuzetnu pozornost AGROARCI 2008.

Naši medijski pokrovitelji Radio Slatina, Slatinski petak, Glas Slavonije i Vjesnik posebna zahvala za informiranje. Uz njih zahvala i Večernjem listu koji je također posvetio veliki prostor na stranicama regionalnog i zagrebačkog izdanja tom događaju i sudionicima.


NAGRAĐENI NA SAJMU AGRO ARCA 2008
STROJ ZA BUŠENJE SATNIH OSNOVA PČELARSKIH OKVIRA Damir Novaković Udbinja 40, HR-47000 Karlovac zlato
FUNKCIONALNA HRANA – OMEGA 3 KONZUMNA – Tehnologijsko razvojni centar d.o.o. Osijek zlato
TRAVARICA "BIOGRAJKA" Rade i Dragica Nekić - Biograd zlato
BILJNE KUGLE - SPAVALICA-DISALICA Rade i Dragica Nekić - Biograd
EKOLOŠKI PROIZVODI OD KUPINE Zvonko Platužić – Križevci srebro
POKLON PAKET-SUVENIR "ODABRANE HRVATSKE DELICIJE" Krešimir Kostelac – Orahovica srebro
DESERTNA VOĆNA VINA "KOSTELAC" Krešimir Kostelac – Orahovica
PROIZVODNJA BEZALKOHOLNIH PIĆA IZ DIVLJEG VOĆA Danijela Bursač Kovačević, Verica Drgović - Uzelac
PREHRAMBENO - BIOTEHNOLOŠKI FALULTET Zagreb
medalja AGRO ARCA 2008
UREĐAJ ZA USITNJAVANJE STAJSKOG GNOJIVA Predrag Mikelić – Dobrinj bronca
RAZVOJ BRENDA I PROIZVODA,AUTOHTONI DELIKATESNI PROIZVODI Epulo natura d.o.o. – Zagreb bronca
PREHRAMBENI PROIZVOD OD RAJČICE S DODATKOM ORAHA Anđelka Tadić, Čađavica i Tehnologijsko razvojni centar d.o.o. Osijek bronca
ČAJ OD LISTA BATATA Poljoprivredna zadruga Ergela Višnjica, Slatina Diploma
BRAŠNO OD KORIJENA BATATA Poljoprivredna zadruga Ergela Višnjica, Slatina Diploma
KRUH OD KORIJENA BATATA Poljoprivredna zadruga Ergela Višnjica, Slatina Diploma
ODJEL ZA INOVACIJSKO TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ – HRVATSKO VETERINARSKO DRUŠTVO 1893. PROAKTIVNA PATENTNA POLITIKA U VETERINI medalja AGRO ARCA 2008
OD IDEJE – PREKO TEHNOLOGIJSKOG PROJEKTA – DO SPIN-OFF TVRTKE „EKO JANJE“ Miljenko Šimpraga i Karmen Sinković
Glavni istraživač: prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga – Zavod za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
ZDRAVLJE I UZGOJ SVINJA: IMUNOBIOLOŠKI, BIOTEHNOLOŠKI I BIOMEDICINSKI KRITERIJI Voditelj programa: prof. dr. sc. Ivica Valpotić medalja AGRO ARCA 2008
Zavod za biologiju Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
ZDRAVLJE LJUDI, PTICA I OKOLIŠ Voditelj programa: prof. dr. sc. Hrvoje Mazija medalja AGRO ARCA 2008
Zavod za bolesti peradi s klinikom Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259