IZVJEŠĆE O SUDJELOVANJU ČLANOVA DRUŠTVA INOVATORA DIATUS NA 17. Međunarodnom sajmu SASO 2012 u Splitu

Fotografije uz članak 5
13.11.2012

DIATUS je tradicionalno uspješno sudjelovao i na 17. međunarodnom sajmu SASO koji je, od 24. do 28.10.2012., održan na Žnjanju u Splitu. Na sajmu smo izložili 25 inovacija svojih članova od kojih su 23 bile prethodno izložene na jubilarnoj 10. izložbi inovacija ARCA, koja je, od 10. do 13.10. 2012., održana u Zagrebu u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici.

Na štandu sajma SASO, veličine 16 m2, izložili smo velike plakate za svaku inovaciju, a za neke inovacije su izloženi i uzorci gotovih proizvoda.

Sve izložene inovacije su pobudile znatan interes kod posjetitelja koji su u velikom broju pohodili ovaj tradicionalni gospodarski sajam i štand Diatus-a..

Posebnu pažnju posjetitelja pobudile su dvije inovacije inovatora Marinka Jukića iz tvrtke ST arc d.o.o. iz Splita, koje su izložene u obliku gotovih proizvoda, od kojih se jedna odnosi na iskorištavanje solarne energije za zagrijavanje tople vode pod nazivom: - Spremnik sanitarne vode sa vakumskim solarnim cijevima i direktnim termosifonskim prijenosom topline, i druga inovacija pod nazivom: - Niskotemperaturna električna peć za centralna grijanja sa termouljnim okomitim izmjenjivačima topline i rebrastim cijevima.

Split, 8. studenog 2012.

Predsjednik DIATUS-a Ante ZEKIĆ, dipl. ing.

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259