IZVJEŠĆE O 28. NATJEČAJU ZA NAJBOLJU INOVACIJU DALMACIJE

Fotografije uz članak 4
08.11.2016

IZVJEŠĆE

O 28. NATJEČAJU ZA NAJBOLJU INOVACIJU DALMACIJE ZA SVEČANI SKUP

Na tradicionalnom 28. natječaju za najbolju inovaciju Dalmacije, u organizaciji Društva inovatora DIATUS Split, sudjelovalo je 30 inovatora s ukupno 26 inovacija s područja tri dalmatinske županije. Kvalifikacijska i dobna struktura prijavitelja kreće se od doktora, visoko i srednje obrazovanih, te zaposlenih, umirovljenika i studenata.

Zastupljene su gotovo sve djelatnosti kao: strojarstvo, elektrotehnika, energetika, brodogradnja, graditeljstvo, fizika, poljoprivreda, zdravstvo, pomorstvo, svakodnevne životne potrebe i dr.

Svi dostavljeni radovi su razvrstani u slijedeće kategorije: autorski projekti, izumi, tehničko-tehnološka unapređenja, racionalizacije, novi proizvodi i ideje.

Svi radovi na natječaju se nagrađuju pismenim nagradama: Zlatnom plaketom, Zlatnom, srebrenom i brončanom diplomom, Posebnim priznanjem i Priznanjem za sudjelovanje. Autorskim projektima se dodjeljuju zlatne diplome.

Osnovni kriterij pri vrednovanju pojedine inovacije su: novost, kreativnost, stupanj razvijenosti, vjerojatnost komercijalizacije, te značaj inovacije za širu okolinu.

Sve radove na natječaju ocjenjuje Ocjenjivački sud kojeg imenuje Izvršni odbor Društva. Ocjenjivački sud 28. natječaja je radio u sastavu:

Ante Zekić,dipl.ing., predsjednik,

Mr. sc Petar Čovo, dipl.ing., član,

Petar Mandić, dipl.ing., član,

Mr. sc Ivan Majer, dipl.ing., član, i

Mihajlo Čizmić, ing., član.

Na temelju dostavljene dokumentacije i navedenih kriterija, te četiri održane sjednice, Ocjenjivački sud je kategorizirao i ocijenio sve radove i predložio Izvršnom odboru strukturu i broj nagrada kako slijedi:

SVEUKUPNI POBJEDNIK 28.natječaja – 1 inovator za 1 inovaciju.

Kategorija AUTORSKI PROJEKT – 3 autora za 2 projekta

Kategorija IZUM – 4 inovatora za 3 rada

Kategorija THNIČKO-TEHNOLOŠKA UNAPREĐENJA – 3 inovatora za 3 inovacije

Kategorija RACIONALIZACIJE – 3 inovatora za 3 inovacije

Kategorija NOVI PRIZVODI – 4 inovatora za 3 inovacije

Kategorija IDEJE – 6 inovatora za 3 inovacije.

Posebnim priznanjima za doprinos nekoj djelatnosti – 1 inovator za 1 inovaciju.

Priznanjem za sudjelovanje nagrađeno je 5 autora za 6 inovacija.

U skladu s prijedlogom Ocjenjivačkog suda, Izvršni odbor Društva je, na sjednici održanoj 08. rujna 2016., donio odluku o pobjednicima natječaja.

Organizaciju i provedbu 28. javnog natječaja za najbolju inovaciju Dalmacije, pored vlastitih sredstava DIATUS-a, novčanim su donacijama pomogli: Splitsko-dalmatinska županija i Udruga inovatora Hrvatske.

Split, 08. rujna 2016. godine

D I A T U S

Predsjednik

Ante Zekić, dipl. ing.

Datoteke uz članak
28.natječaj - konačna odluka IO o pobjednicima 248.56 kB

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259