IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE INOVATORA HRVATSKE

04.02.2009

SVI INOVATORI SUDJELUJU U STVARANJU DRUŠTVA ZNANJA

Za predsjednika UIH izabran je prof. dr. sc. Stjepan Car, a za zamjenika predsjednika Marko Bubaš. Stjepan Car bit će zastupnik UIH u Skupštini Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Svoje iskustvo koje sam stekao radeći u gospodarstvu, želim primjeniti u Udruzi inovatora Hrvatske, kao i nastaviti put predsjednika Čajavca. Iz tih sam se razloga i prihvatio kandidature za predsjednika, naglasio je u svom prvom obraćanju novoizabrani predsjednik Udruge inovatora Hrvatske prof. dr. sc. Stjepan Car. Mišljenja je da će uz uigrani tim koji djeluje u Udruzi ostvariti zacrtane ciljeve Udruge inovatora Hrvatske i Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Gospodin Stjepan Car zahvalio na svom imenovanju te rekao da je i on inovator, inženjer, osoba koja ima patente, te sasvim sigurno razumije probleme inovatora. Na čelu Končar-Instituta za elektrotehniku već je deset godina. Moto rada i poslovanja mu je: napraviti dobar tim, zajedno raditi i stvoriti novce. Uspjeh je ako proizvod koji inoviramo ne bude jeftiniji, nego drugačiji. Treba imati znanja. Moramo raditi u timu. Proizvod ako se ne pojavi u pravo vrijeme je nekoristan. To mora netko prepoznati. Potreban je rizičan kapital koji ćemo možda naći u agenciji kao što je BICRO. Samo što to nije tamo dobro postavljeno. Moraju se zakoni promijeniti. Žalosno je da Zakone pišu oni koji to nisu nikada radili u gospodarstvu i nikada ih ni ne provode. Ključno je iskustvo naravno uz teoretska znanja.

Ulagati se treba samo u pametne stvari. Interes se iskazuje kroz balansiranje stvari. Društvo znanja nisu samo visokoobrazovani. Zadaća nam je osvijestiti državne strukture, ministarstva, akademsku zajednicu kako bi promovirali inovativni rad. Pokušati ću povezati gospodarstvo, znanosti i inovacije da ljudi razumiju što je društvo znanja.

Izborna skupština Udruge inovatora Hrvatske održana je 29. siječnja 2009. godine u Zagrebu, a radu je sudjelovalo 29 zastupnika od 47: Marko Bubaš - UIŽK, Ante Zekić - DIATUS, Željko Orešković - CITT, Đani Pincan – DIP, Željko Ugrin – Tehnološki centar, Ivica Pivačić – UI Dalmit, Branko Vicel – DIKR, Zlatko Sabo - Udruženje obrtnika, Martin Martineli – Geneza, Slobodan Buršić – SUIŽ, Josip Tadić – UI Virovitičko-podravske županije, Ivan Bračić – Udruga vitezova hrvatskog inovatorstva, Vlasta Piližota – Društvo inovatora Osijek, Ante Markotić – Udruga inovatora Sisak, Rajko Kremenić – IPC Rijeka, Stjepan Car – Končar – Institut za elektrotehniku, Franjo Pavlović – Udruga inovatora Tesla, Đuro Horvat – Tehnix, Zvonimir Viduka – Altpro, Josip Polaček – DIS Medvedgrad, Vilim Jurić – ID Marcel Kiepach, Ljiljana Markuš Cizelj – HVD 1893, Damir Remenar – UI Tesla, Darko Skupnjak – UI Krapina, Pero Bratoš – UI Dubrovnik, Zoran Maksan – UI Zadar, Maja Jukić – UI Brodskoposavske županije, Tomislav Marjanović – Sigma, Stanko Bezek – DIVŽ,

Rad izborne skupštine počeo je minutom šutnje kojom je odana počast dr. Čajavcu i svim preminulim inovatorima u razdoblju između dviju izbornmih skupština.

Predsjedavajući, zamjenik predsjednika Udruge inovatora Hrvatske inž. Marko Bubaš pozdravio je zatim prisutnog predsjednika HZTK Antu Markotića, glavnu tajnicu HZTK Mariju Dujmović i gospodina Ivana Bračića.

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA – ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA BILE SU GLAVNE SMJERNICE

U svom uvodnom obraćanju inž. Bubaš je podsjetio na vrijeme i uvjete koji su doveli do neophodnosti utemeljivanja Udruge inovatora Hrvatske početkom prosinca 2004. godine, naglasivši pri tom da je to proisteklo iz neophodnosti kvalitetnijeg organiziranja inventivnog rada u sustavu tehničke kulture diljem Hrvatske. Već na toj, utemeljivačkoj skupštini istaknuto je da će rad Udruge inovatora Hrvatske i njezinih članica određivati nekoliko temeljnih smjernica kojima je krajnji cilj: stvaranje okruženja za razvitak i unapređenje inovacijskog sustava, promicanje inovatorstva, intelektualnog vlasništva, komercijalizacija inovacija te kvalitetniji opći status, vrednovanje i nagrađivanje rezultata inventivnog stvaralaštva i njegovih nositelja.

Poticanje osnivanja novih udruga i različitih oblika djelovanja u svom području, te jačanje organizacijske, kadrovske i materijalne osnovice njihova djelovanja rezultiralo je da je taj broj danas 47 udruženih članica, i to ne samo udruga pojedinaca, već i pravnih subjekata iz znanosti, obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, ali i takozvanog velikog gospodarstva.

Ustrojavanje i vođenje Registra članova i Matične knjige inovatora i prikupljanje i čuvanje dokumentacije o inovacijama svojih članova, o njihovom sudjelovanju i rezultatima na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija zasad ostvarujemo na specifičan način kroz našu Bazu inovacija i inovatora HRBII.

Udruga inovatora Hrvatske kao nositelj suradnje i koordinacije s državnim institucijama i tijelima, posebice s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva na stvaranju uvjeta i izgradnji sustava poticanja inovatorstva kroz potpore i povoljnije uvijete kreditiranja i financiranja poduzetničkih poduhvata kojima su temelj i izvorište inovacije i njihova komercijalizacija MOŽE I TREBALA BI BITI SREDIŠTE TE SURADNJE I KOORDINACIJE.

U toj koordinaciji Udruga inovatora Hrvatske treba raditi na iniciranju specijaliziranog obrazovanja za patentne stručnjake u područjima tehničkih studija ili studija prava i ekonomije. To bi se trebalo očitovati i kroz njezine programe koji se odnose na organiziranje i provođenje stručnih i edukativnih programa s ciljem dizanja razine svijesti o značenju intelektualnog vlasništva (specijalistički seminari, stručni skupovi).

Vlada Republike Hrvatske promovirala je Projekt Hrvatska – Društvo znanja u kojem projekt „ARCA – SREDIŠTE ZNANJA“ zasigurno ima značajno mjesto. To nam daje kvalitetnu podlogu za naše čvrsto uvjerenje da Udruga inovatora Hrvatske sa svim svojim udruženim članicama može imati, a čini nam se i da ima jednu od temeljnih uloga u ponudi novih tehničko – tehnoloških inovacija namijenjenih proizvodnji. U protekle četiri godine na tom smo planu učinili značajne iskorake, ali još uvijek ima dosta prostora za daljnje aktivnosti.

U suradnji s državnom infrastrukturom, poslodavcima, sindikatima razmatramo mogućnosti iniciranja Zakona o inovacijama kojim bi se regulirala prava i obveze inovatorima u trgovačkim društvima. Uz to obvezalo bi ih se i na donošenje internih pravilnika kojima bi se konkretno to provodilo. Definiranje i uspostavljanje legislativne osnove za učinkovito djelovanje hrvatskih inovatora i osiguravanje pravedne naknade za ostvareni inovacijski dohodak temelj je budućeg razvitka gospodarstva. U tome je izrazito važan odnos tvrtke prema intelektualnom vlasništvu i inovacijama koje generiraju njihovi zaposlenici.

Izgraditi sustav nagrađivanja u sustavu Udruge inovatora Hrvatske i predlaganje za državne i druge nagrade inovatora. U cilju poticanja, motivacije sadašnjih i budućih inovatora potrebno je kontinuirano razvijati sustav isticanja i nagrađivanja uspješnih inovativnih pojedinaca, tvrtki i znanstvenih institucija, odnosno znanstvenika.

Jedan od načina za odabir i vrednovanje može biti i dvadesetdvo godišnje iskustvo DIATUS-a u provođenju Natječaja za najbolju inovaciju Dalmacije, kojim su obuhvaćene sve 4 dalmatinske županije.

PROJEKT "INOVACIJA = KOMERCIJALIZACIJA = KAPITAL"

Radi se o projektu kojega smo inicirali prije tri godine polazeći od činjenice da će se inovacije najprije i najlakše, pa i komercijalno potvrditi, u obrtništvu i u malom i srednjem poduzetništvu. Temeljno je polazište Udruge inovatora Hrvatske da su svi autori inovacija, bez obzira jesu li samostalni - neovisni inovatori, ili iz znanstvene zajednice ili gospodarstva, potencijalno jednako važni za razvoj Hrvatske.

Udruga djeluje pod geslom INOVACIJA = KOMERCIJALIZACIJA = KAPITAL. To se temelji na razvoju inovacijskih aktivnosti poduprtih odgovarajućom inovacijskom politikom jer je to jedini preduvjet ubrzanja tehnološkog napretka, razvoja konkurentnih proizvoda i procesa, te s time povezanog poboljšanja konkurentnosti pojedinih sektora.

Zbog toga realizacija tog projekta i dalje ostaje naša trajna obveza. Proaktivna politika za podizanje društvene razine svijesti o značenju zaštite intelektualnog, posebice industrijskog vlasništva, treba i nadalje obilježiti sve programe i aktivnosti Udruge inovatora Hrvatske i njezinih udruženih članica.

IZLOŽBENI PROJEKTI I AKTIVNOSTI

Cilj je naših izložbenih projekata stvaranje pozitivne klime za veću primjenu inovacija kako bi uvjetovali stalno i organizirano djelovanje državne i lokalne uprave ali i samih poduzetnika, njihovih udruženja radi poduzimanja mjera koje će se dugoročno ostvarivati i davati pozitivne rezultate. Praćenjem ostvarivanja programa uvidjeli smo, ali ne samo mi, važnost nacionalne izložbe inovativnih projekata kao mogućnost susreta poduzetnika i inovatora. Na taj način se utemeljuje trodimenzionalna burza inovativnih proizvoda na kojoj potencijalni proizvođači prema granama djelatnosti mogu tražiti nove ideje i inovacije.

Takvo polazište Udruge inovatora Hrvatske najbolje je potvrđeno tijekom proteklih šest ARKI, ali i niza regionalnih i lokalnih izložbi naših udruženih članica u Varaždinu, Iloku, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Križevcima, Splitu, Rijeci ...

Uočili smo u proteklom razdoblju, a temeljem Riječkih iskustava da dodatni poticaj tome daju i takozvane specijalizirane izložbe inovacija, te smo pokrenuli i dvije nove na nacionalnoj razini AGROARCU i SUVENIR ARCU. Rezultati su izuzetno kvalitetni.

Naše sudjelovanje na međunarodnim izložbama i sajmovima inovacija također je dalo kvalitetne rezultate. Jedan određeni broj naših članova na tim su izložbama našli poslovne partnere i uspjeli plasirati svoje inovacije na inozemna tržišta. Među tim sajmovima posebno ističemo Ženevski, Nirnberški, Briselski te Bukureštanski i mišljenja smo da i dalje trebamo na njima sudjelovati.

SURADNJA S IFIA I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

Članstvo Udruge inovatora Hrvatske u toj međunarodnoj organizaciji značajno nam je pomoglo u izgradnji međunarodnog ugleda. U posljednje dvije i pol godine ta je organizacija bitno unaprijedila svoj rad i otvorila mogućnosti inovatorima iz zemalja članica da njihove inovacije dopru i u one dijelove svijeta gdje sami nikad ne bi mogli doći. Uz to, i naša ARCA uvrštena je u IFIIN kalendar najznačajnijih i najbolji sajmova inovacija. Za one nacionalne organizacije koje iz financijskih razloga ne mogu sudjelovati na nekim izložbama IFIA na svom izložbenom prostoru pod obilježjima države i te organizacije organizira besplatnu promociju inovacija. Mi smo to kvalitetno doživjeli na našim ARCAMA kad je IFIA predstavila inovatore iz više od deset država.

Predstavnik Udruge inovatora Hrvatske član je Izvršnog odbora IFIA i zajedno s predstavnikom Švedske organizacije inovatora zadužen za izgradnju Europske mreže inovatorskih organizacija.

MLADI INOVATORI

Projekt ARHIMED koji je već 8 godina na nacionalnoj razini izrastao je iz međužupanijskog pokrenutog u Puli 1996. godine. Iskustva stečena u njegovoj realizaciji dala su nam polazište i odredište za pokretanje dviju novih: IDIVA i IGRAČ. Takve prezentacije stvaralaštva mladih i kreativnih ljudi poticaj su njima za izgradnju stvaralačke samosvijesti, naglasio je na kraju zamjenik predsjednika UIH Marko Bubaš.

UIH IMA BUDUĆNOST A HZTK ĆE JOJ UVIJEK BITI PARTNER – SURADNIK

Prof. dr. sc. Ante Markotić predsjednik HZTK u svoje ime i u ime glavne tajnice HZTK pozdravio je članove Skupštine i zahvalio se svima prisutnima što su stigli u ovakvom broju. Izrazio je zadovoljstvo da je i u Sisku nedavno osnovana Udruga inovatora Sisačko-moslavačke županije i to u gradu u kojem je nekada u okviru željezare Sisak bila najjača udruga inovatora s brojem od 820 članova.

Napomenuo je da UIH ima budućnost i da će joj HZTK uvijek biti partner – suradnik. Pokret nije problem – problem su pojedinci.

Govoreći o izložbenim programima Udruge inovatora Hrvatske, prvenstveno o Arci prof. Markotić smatra da se taj projekt svakako treba održati, ali ne pod današnjim uvjetima. Moramo biti svjesni činjenice da mi dižemo imidž Zagrebačkom Velesajmu koji svakako o tome mora voditi računa. No bez obzira na sve, za taj projekt moramo naći partnera koji će nas podržati u njegovoj realizaciji. Agro Arca nije samo projekt Udruge inovatora Hrvatske već je također i slika i projekt grada Slatine te je jasno da i grad Slatina to mora shvatiti. In6 ventum je sjajna izložba, ali i u gradu Iloku Poglavarstvo grada mora shvatiti što se to u njihovom gradu događa i zbog toga svi ju moraju podržati, od gradonačelnika i drugih u Gradskom poglavarstvu pa do gospodarstva i građana pojedinačno. Suvenir Arca je nova izložba koju dakako treba nastaviti. Kod međunarodnih izložbi potrebno je učiniti dobru analizu, jer zbog situacije u kojoj se svi nalazimo i krize koja je nastupila u gospodarstvu i mi moramo o tome razmišljati i pokriti se onoliko koliko imamo, poručio je predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture Ante Markotić.

USVOJENE IZMJENE I DOPUNE STATUTA UDRUGE INOVATORA HRVATSKE

Obrazlažući prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Statuta, glavni tajnik je istaknuo da se predloženim promjenama želi osigurati daljnji kvaliteniji rad Udruge. U cilju jačanja i širenja demokratičnosti i stvaranja mogućnosti da veći broj ljudi neposredno sudjeluje u kreiranju i provođenju programa prdloženo je povećanje broja članova Izvršnog odbora UIH, pri čemu se vodila briga i o teritorijalnoj pokrivenosti s obzirom na današnji broj udruženih članica. Zbog toga se predlaže povečanje broja sa 7 na 11 članova.

Što se tiče članka 42 predloženi novi tekst jasnije i konkretnije određuje način i provedbu predlaganja i nagrađivanja pojedinaca i pravnih subjekata. Svi prisutni su jednoglasno prihvatili Prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Statuta Udruge inovatora Hrvatske .

Predsjednik Izbornog povjerenstva Skupštine Slobodan Buršić obavijestio je prisutne o rezultatima glasovanja. U Izvršni odobr UIH izabrani su:

 • Stanko Bezek dipl. inž. - Društvo inovatora varaždinske županije Varaždin
 • Marko Bubaš, inž. - Udruga inovatora Karlovačke Županije Karlovac
 • Prof.dr.sc. Stjepan Car - KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. Zagreb
 • Prof.dr.sc. Mile Dželalija - UIH – zastupnik članova pojedinaca Zagreb
 • Đuro Horvat dipl. oec - TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec
 • Prof.dr.sc. Ante Markotić - Udruga inovatora Sisačko moslavačke županije - Sisak
 • Željko Orešković dipl. oec - Centar za inovacije i transfer tehnologije - Rijeka
 • Akademkinja Vlasta Piližota - Društvo inovatora Osijek - Osijek
 • Đani Pincan - Društvo inovatora Pula - Pula
 • Damir Remenar - Udruga inovatora "TESLA" - Ilok
 • Ante Zekić dipl. inž - Društvo inovatora DIATUS Split

Za predsjednika Udruge inovatora Hrvatske izabran je prof. dr. sc. Stjepan Car, a za zamjenika predsjednika Marko Bubaš. Stjepan Car bit će zastupnik UIH u Skupštini Hrvatske zajednice tehničke kulture. U Nadzorni Odbor UIH izabrani su Marčelo Marić, Željko Ugrin i Zvonimir Vađon

U raspravi potom gospodin Zoran Maksan smatra da u zadnje vrijeme postoji hiperprodukcija nagrada na sajmovima inovacija i da se nešto mora učiniti po tom pitanju kako se ne bi devalvirala njihova vrijednost. Činjenica je da je patentna zaštita kruna svega, ali zaštita pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo je strahovito skupa i ima previše papirologije. Mišljenja je da bi trebalo unijeti novíne u pravnim dokumentima koji to uređuju. U Udruzi inovatora Hrvatske se moraju oči zasvijetliti kada vide inovatora koji je napravio nešto novo. Zbog toga, mišljenja je da Udruga treba ponekad potražiti partnere i uz zajednički rizik uložiti u inovatora i njegovu inovaciju, pa makar nekad i izgubili. Za svaku međunarodnu izložbu u programu Udruge inovatora Hrvatske trebalo bi stvoriti sustav nagrađivanja prema kojem bi se odabrao jedan inovator i platili mu troškovi od nastupa do smještaja.

Odgovarajući mu predsjednik Stjepan Car je rekao da se slaže sa svim izrečenim. Naglasio je da će ta pitanja/problemi biti među smjernicama rada Udruge inovatora Hrvatske u sljedećem periodu. Moraju se i važeći zakoni mijenjati. Ključno je iskustvo iz prakse, naravno uz teorijska znanja.

Informaciju temeljem zapisnika pripremio Pavao Havliček

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259