INTERVJU TAJANA KESIĆ ŠAPIĆ: OBZOR 2020 PRILIKA ZA INOVATORE I PODUZETNIKE

08.04.2014

Tajana Kesić Šapić

Pomoć hrvatskim inovatorima i inovativnim poduzetnicima već 19 godina pruža Zajednica za inventivni rad koja djeluje u okviru Centra za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. O radu s inovatorima i prilikama za hrvatske poduzetnike u ovoj godini, razgovarali smo s direktoricom Centra za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj, Tajanom Kesić Šapić.

Koje su aktivnosti Centra? Kakvu pomoć mogu očekivati poduzetnici i inovatori koji se obrate Centru?

Razvoj novih, izvozno orijentiranih inovativnih proizvoda i usluga izazov je kako za velike tvrtke s dugogodišnjom tradicijom u poslovanju tako i za male i srednje poduzetnike. Male i srednje tvrtke za takav cilj moraju uložiti još veći napor, pa upravo iz tog razloga Hrvatska gospodarska komora još je prije 16 godina osnovala Zajednicu za inventivni rad koja aktivno predstavlja inovatore, poduzetnike i druge subjekte zainteresirane za razvoj inventivnog rada i komercijalizaciju inovacija. Zajednica danas djeluje u okviru Centra za poduzetništvo inovacije i tehnološki razvoj HGK, a broji 212 članova te artikulira potrebe inovatora u procesu razvijanja inventivnih ideja do gotovog proizvoda i pomaže u pripremanju i uvođenju proizvoda na tržište.

Jedan od vaših projekata koji se pokazao vrlo dobrim su i Inovacijske misije.

Centar za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj HGK, pokrenuo je projekt 'Inovacijske misije', koje imaju za svrhu komercijalizaciju hrvatskih inovacija na međunarodnom tržištu. Inovacijske misije predstavljaju jedinstvenu platformu koja hrvatskim inovativnim tvrtkama pruža mogućnost poslovnih (B2B) razgovora na međunarodnim tržištima prema unaprijed definiranim kriterijima, a sve u smislu pronalaska novih poslovnih partnera i investitora. Osim Inovacijskih misija, inovatori svoje inovacije mogu predstaviti i putem domaćih i međunarodnih sajmova. Centar za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj će u 2014. godini sufinacirati ukupno sedam međunarodnih sajmova u sljedećim zemljama: Malezija, Rusija, Njemačka, Švicarska, Belgija, Amerika i Engleska te tri domaća, dva u Zagrebu i jedan u Bjelovaru. Putem navedenih sajmova inovatori svoje inovacije mogu predstaviti ciljanom tržištu te ostvariti komercijalizaciju. Putem elektronskog časopisa CRONNECT u ovoj godini na njemačkom tržištu planiramo promovirati šest hrvatskih inovacija. Do danas smo u ovoj godini odradili dvije uspješne Inovacijske misije i to u Kuala Lumpuru u Maleziji te u Rusiji, točnije Moskvi. Do kraja godine u planu nam je organizirati još dvije Inovacijske misije, a prema zahtjevima naših članica.

Što je inovatoru činiti na putu od ideje do komercijalizacije? Kakva su iskustva Centra sa stanjem na terenu?

Osim od poduzetnika, ideja za inovaciju često dolazi od fizčkih osoba koje nemaju znanja i iskustva u poduzetništvu te se prilikom razvoja inovacije i pokušaja komercijalizacije susreću s čitavim nizom prepreka koje ponekad nije jednostavno savladati. U Centar se na dnevnoj bazi javljaju inovatori kojima pomažemo savjetima i upućujemo ih na institucije koje im mogu pomoći. Pitanja su vezana od onih koji se tiču financijske podrške primjerice kako financirati zaštitu, izradu prototipa i sl., pa sve do prodaje patenta, povezivanja s potencijalnim investitorima kao i pitanja vezana uz pomoć pri komercijalizaciji inovacija. Također, posvetili smo pažnju razvoju i unaprjeđenju poslovne suradnje između gospodarstva i akademske zajednice na način da organiziramo zajedničke sastanke na kojima se prezentiraju nove inovacije koje su tržišno interesantne. U 2013. godini Centar za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj bio je suorganizator šest međunarodnih i tri domaća sajma. Na navedenim sajmovima sudjelovalo je 240 inovatora i predstavljeno je ukupno 700 inovacija, a hrvatski inovatori su osvojili ukupno 186 nagrada.

Prilika za domaće poduzetnike i inovatore je program Obzor 2020. Tko se može prijaviti i kada će biti otvorene prijave?

Dio programa Obzor 2020 koji nosi naziv Instrumenti za malo i srednje poduzetništvo namijenjen je inovativnim malim i srednjim poduzećima koji će se na ovaj projekt moći prijaviti samostalno ili u konzorciju s drugim partnerima, a projekt je osmišljen u tri faze. Prva faza i grant od 50.000,00 eura dodjeljuje se za koncept odnosno ideju ili poslovni plan inovativnog projekta koji traje šest mjeseci. Druga faza je tzv. demonstracija komercijalnog potencijala, inovacija, a sredstva od 500 tisuća do 2,5 milijuna eura dodjeljivat će se za izradu prototipa, testiranje, pilotiranje, razvoj aplikacija i slično. Ova faza traje od 12 do 24 mjeseci. Treća faza predstavlja komercijalizaciju proizvoda i ona se ne financira u obliku granta već se nude različiti modeli financiranja, poveznica na Equity fondove, edukacije, treninzi i sl. Ukoliko se poduzetnik javlja samostalno mora dokazati kako je njegova ideja inovativna i kako će kreirati dodanu vrijednost na razini Europske unije. Natječaj za prvu fazu otvoren je 10. ožujka i traje u kontinuitetu s time da se četiri puta godišnje rade rang liste onih koji su prošli, a prva je 18. lipnja. Natječaj za drugu fazu projekta biti će objavljen u listopadu. Važno je naglasiti da i u prvoj i u drugoj fazi poduzetnici dobivaju mentora kojeg si sami odaberu s liste mentora. Isto tako ukoliko je netko već sam odradio prvu fazu projekta može se direktno prijaviti na drugu fazu. Sve informacije o ovom projektu kao i aplikacija mogu se naći na stranici http://ec.europa.eu/easme/sme/.

Jesu li predviđeni novi projekti Centra? Na koje biste aktivnosti uputili poduzetnike u ovoj godini?

Centar za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj HGK pokrenuo je suradnju s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo s ciljem promicanja znanja i podizanja razine svijesti o značaju zaštite intelektualnog vlasništva u razvoju poduzetništva, pronalaženju potencijala intelektualnog vlasništva kao i upravljanju intelektualnim vlasništvom MSP-a. Pokrenuli smo seriju edukacija na temu preddijagnostičkog ispitivanja potencijala intelektualnog vlasništva u MSP i uloge intelektualnog vlasništva u poticanju konkurentnosti i razvoju malih i srednjih poduzeća. Kao dio ovog projekta je predviđeno i besplatno preddijagnostičko ispitivanje potencijala intelektualnog vlasništva u 50-ak tvrtki te izrada njihovih poslovnih planova. Centar za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj HGK, trenutno radi na izradi nove brošure najnagrađivanijih hrvatskih inovatora u 2013. godini. Putem ove brošure, hrvatske inovatore predstavljat ćemo na Inovacijskim misijama i sajmovima u budućnosti te im tražiti partnere i investitore bez obzira jesu li prisutni na određenom poslovnom događaju. Ove godine planiramo pokrenuti i novu web platformu koja će služiti za komercijalizaciju inovacija. Inovatori će svoje projekte moći objaviti na web platformi, a ista će biti promovirana u brošuri na sajmovima i Inovacijskim misijama diljem svijeta.

Ovom prilikom pozivamo poduzetnike da predstave svoje inovacije na domaćim i međunarodnim sajmovima, Inovacijskim misijama te da se uključe u nove projekte i aktivnosti Centra za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj HGK.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259