INTERVJU STIPE ZRILIĆ: KONKURENTNA POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO STRATEŠKI SU INTERES ZADARSKE ŽUPANIJE

02.03.2014

Stipe Zrilić, župan Zadarske županije

Povodom održavanja 7. Međunarodnog sajma inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji - Agro Arca 2014. u Biogradu na Moru, čiju organizaciju podržava Zadarska županija donosimo intervju sa županom Zadarske županije, Stipom Zrilićem.

Kako Zadarska županija potiče i pomaže inovatore i inovativnu djelatnost? Koji su projekti planirani i kako se inovatori i inovativne tvrtke mogu uključiti?

Zadarska županija potiče i pomaže inovatore i inovativnu djelatnost kroz nekoliko aktivnosti, pomoć udruženju inovatora, poticanje i komercijalizacija inovacija i pomoć inovatorima za nastupe na sajmovima i izložbama. Za ove namjene u proračunu Zadarske županije za 2014. godinu ukupno je osigurano 90.000,00 kuna. Također, Zadarska županija kroz Potpore za ruralni razvoj, za koje Upravni odjel za poljoprivredu svake godine raspisuje Javni poziv, otvara mogućnost pravnim i fizičkim osobama iz sektora poljoprivrede i ribarstva sufinanciranja svojih inovativnih projekata. Maksimalni iznos pojedinačne potpore iznosi 30.000 kn. Razvojna Agencija Zadarske županije - ZADRA jedan je od prepoznatih centara od strane BICRO-a za program „Provedba provjere inovativnog koncepta“ (POC) u okviru kojeg se dodjeljuju bespovratna sredstva od Svjetske banke i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske za inovativne projekte. BICRO, u suradnji s prepoznatim centrima, dodjeljuje bespovratna sredstva na konkurentnoj osnovi, odnosno najbolje ocijenjenim projektima do 70 % ukupnih troškova projekta.

Jesu li poduzetnici Zadarske županije usmjereni ka inovacijama i razvoju? U kojim sektorima?

Današnje izazovno tržište, karakterizirano skraćenjem životnog vijeka i povećanjem broja proizvoda, zahtijeva od tvrtki brzu prilagodbu promjenama gospodarskog, društvenog i tehnološkog okvira koje određuje globalna konkurencija. Tvrtke moraju razvijati sposobnosti učenja i prilagođavanja uvjetima poslovanja, prihvaćati i primjenjivati suvremene tehnologije i inovacije. Posljednjih godina inovacije bilježimo u raznim djelatnostima kao što su IT sektor, marikultura, metaloprerađivačka industrija, poljoprivreda.

Gdje vidite priliku za uspjeh zadarskih inovatora? Koja su strateška gospodarska područja kad su u pitanju inovativni projekti?

Zadarska županija opredijelila se za multisektorski razvoj s glavnim usmjerenjem na turizam, i to specifične oblike turističke ponude te metaloprerađivačku i prehrambeno-prerađivačku industriju uz primjenu suvremenih tehnologija, inovacija i znanja te integriranom brigom za okoliš. Sektor poljoprivrede, ribarstva i akvakulture prepoznat je kao sektor koji ima značajan potencijal za razvoj. U strategiji Razvoja grada Zadra 2013. - 2020. osim navedenih industrija, istaknuti su sektor prometa i veza te kreativna industrija. Zadarska županija inicirala je i nositelj je izrade triju strateških projekta koji se pripremaju za financiranje sredstvima iz strukturnih fondova EU. Sukladno identificiranim sektorima, jedinstvenim obilježjima županije, definiranim potencijalima rasta i smjernicama razvoja sadržanim u navedenim planskim dokumentima Zadarske županije, planira se uspostava, izgradnja i opremanje centara kompetencije i inkubatora za tvrtke iz sektora metaloprerađivačke industrije, prehrambeno prerađivačke industrije i kreativne industrije. Svaki od navedenih centra kompetencije bit će specijaliziran za određeno područje navedenog sektora. U metaloprerađivačkoj industriji to su individualizirana proizvodnja i autonomni sustavi, u prehrambeno - prerađivačkoj industriji je to prerada ribe i voća, a kod kreativnih industrija je to područje digitalne interaktivne tehnologije. Svaki od centara ima značajnu obrazovnu funkciju, no istovremeno se stvaraju uvjeti za primjenu znanja, inovacija i novih tehnologija u razvoju proizvoda visoke dodane vrijednosti.

Kakva je situacija s inovacijama u području ekologije, turizma i poljoprivrede u Zadarskoj županiji?

U Županiji postoji veliki potencijal i u poljoprivredi i u ribarstvu za koji se trebaju stvoriti preduvjeti za proizvodnju visokokvalitetnih, autohtonih i prepoznatljivih proizvoda. Postoji nekoliko poduzetnika koji u sektoru poljoprivrede i ribarstva (marikulture) sustavno rade na inovacijama koje su priznate u zemlji i inozemstvu. Najbolji primjer je uzgoj tuna koje su zadarski poduzetnici prvi primijenili u Europi. Davna istraživanja na uzgoju bijele ribe također su bila preduvjet da se zadarsko područje razvije u vodeće na uzgoju bijele ribe.

Koje biste subjekte izdvojili kao primjere uspjeha kad su u pitanju inovativni projekti i proizvodi na području Zadarske županije?

Primjer dobre prakse je trgovačko društvo CROMARIS d.d. Zadar koje unutar svoje organizacijske strukture ima zaseban odjel koji se bavi inovacijama. Nadovezujući se na isto, možemo istaknuti nove uzgojne vrste koje se još uvijek nalaze u eksperimentalnom pokusu, a to su zubatac i romb. Namjera im je u budućnosti uzgojiti i gofa. Osim novih uzgojnih vrsta izdvajamo i novi način uzgoja - RAS sustav, kopneni uzgoj u bazenima za koji se trenutno traži adekvatna lokacija. Tu su i tvrtke EZ INGINEERING d.o.o., te KONTAKT d.o.o. koje godinama izvoze gotove projekte za industrijska postrojenja. Svakako treba istaknuti tvrtku Hstec d.od. te tvrtku LTH metalni lijev d.o.o. čiji proizvodi visoke dodane vrijednosti su prepoznati na zahtjevnom europskom tržištu. Istaknute su samo neke tvrtke, no ne treba zanemariti ni nastojanja drugih malih i srednjih poduzetnika na području naše županije u postizanju konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.

Kakva je suradnja inovatora i poduzetnika s lokalnim institucijama i akademskom zajednicom na području Županije?

Poduzetnici pojedinci kao i udruženja imaju dobru suradnju i otvorena vrata s tijelima lokalne i regionalne samouprave kao i stručnim i znanstvenim institucijama na području Zadarske županije. Na raspolaganju poduzetnicima su HGK, HOK, ZADRA i druge institucije, naročito u području suradnje na privlačenju sredstava EU i RH namijenjenih inovatorima.

Grad Biograd i Županija i ove su godine domaćin Međunarodnog sajma inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji – Agro Arce. Koliko je jedan takav sajam potreban i važan Županiji, ali i čitavoj Hrvatskoj, s obzirom da se rijetko govori o inovacijama u poljoprivredi? Kako taj sektor potaknuti na inovativno djelovanje?

Konkurentna poljoprivreda i ribarstvo jedan je od strateških ciljeva Zadarske županije. Smatramo izuzetno važnim što se jedan ovakav specijalizirani sajam održava u našoj županiji budući da manifestacija osim same prezentacije inovacija u sektoru poljoprivrede potiče poduzetnike na razvoj novih i inovativnih rješenja, međusobno povezivanje i otvaranje mogućnosti za plasman proizvoda na novim tržištima. Također, međunarodni sajam ove vrste svakako je i promidžba naše županije kao i Republike Hrvatske.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259