"INOVATORSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ: STANJE I IZAZOVI"

Fotografije uz članak 5
28.01.2008

Hrvatski obrazovni sustav za sad na žalost još uvijek nema osmišljenu provedbu obrazovanja na temu intelektualnog vlasništva. Zbog toga je u programu Udruge inovatora Hrvatske posebno mjesto dobila aktivnost na širenju spoznaje o neophodnosti osmišljenog obrazovanja na tom području. Školujemo li danas mlade generacije koje će za 15-tak godina biti nositelji gospodarskih aktivnosti u Hrvatskoj moramo ih obrazovati na način da shvate kako im znanja o tom vidu vlasništva daju snažno oružje u budućim tržišnim bitkama.

Iz tih je razloga s posebnom radošću i prihvaćen poziv doc. dr. Danijele Križman Pavlović , profesoricom na Odjelu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, da se studentima održi predavanje na tu temu.

Na taj je način nastavljena tradicionalna suradnja Društva inovatora Pule, Saveza udruga inovatora Istarske županije Pula i Udruge inovatora Hrvatske s Odjelom ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, posebno s doc. dr. Danijelom Križman Pavlović. Dvadestiprvog siječnja 2008. godine predsjednik Udruge inovatora Hrvatske Dr.sc Stanislav Čajavec, zamjenik glavnog tajnika Pavao Havliček i Tajnik Saveza udruga inovatora Istarske županije Pula i tajnik Društva inovatora Pula Đani Pincan posjetili su Odjel ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Tom je prigodom dr.sc. Stanislav Čajavec, u novoj zgradi sveučilišta održao predavanje "INOVATORSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ: STANJE I IZAZOVI" kojemu je prisustvovalo 80-tak studenata.

Polazeći od spoznaje da je općenito jasno da znanje i inventivnost imaju značajnu ulogu u suvremenom gospodarskom rastu istaknuo je stanovište poznatog ekonomista Paula Romera prema Kojem je akumulacija znanja pokretačka snaga gospodarskog rasta, dr. Čajavec je naglasio da intelektualna imovina predstavlja mjerilo korporativne sposobnosti i budućih dostignuća. S tim uvezi treba shvatiti i "Nacionalnu strategiju razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske 2005-2010" kao strategija koja bi trebala osigurati unapređenje primjene intelektualnog vlasništva kao poluge gospodarskog rasta i pokretača znanstvenog, kulturnog i ukupnog društvenog napretka u Hrvatskoj.

Uz to jedna od glavnih zadaća predviđenih Strategijom je informiranje javnosti i povećanje stupnja javne svijesti o važnosti intelektualnog vlasništva i društvenoj koristi koju donosi uređen sustav zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva. Govoreći o strateškom dokumentu Hrvatske znanosti "ZNANSTVENA I TEHNOLOGIJSKA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE 2006. − 2010." Istaknuo je da su glavni ciljevi oživotvorenja te politike povećanje ulaganja u znanost, istraživanje i razvoj temeljeno na načelu izvrsnosti te njihova veća učinkovitost, preustroj znanstvenoga sustava, poticanje istraživačkih partnerstava i jačanje sustava potpore za kvalitetne mlade istraživače, snažno povezivanje znanosti i gospodarstva i uspostava poticajnoga okvira za njihov zajednički razvoj, potpora mjerama namijenjenim razvoju tehnologije i inovacija, te intenzivnije sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u okvirnim programima Europske unije.

U ukupnosti nastojanja da se intelektualnom vlasništvu da kvalitetniji status u Hrvatskoj nije zanemariva i aktivnost Udruge inovatora Hrvatske i njezino provođenje "Proaktivne politike intelektualnog vlasništva" kao temelja sveukupnog djelovanja. Ključni naglasci iz ostvarivanja su:

  • Prikupljanje i čuvanje dokumentacije o inovacijama svojih članova, o njihovom sudjelovanju i rezultatima na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija te ostvarenim poslovnim kontaktima; .);
  • U koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo sudjelovati u edukaciji studenata dodiplomskog i poslijediplomskog studija o intelektualnom vlasništvu (naš doprinos: nastup uspješnih inovatora, promocija UIH-a i sl
  • Osnivanje stručnih radnih tijela u svrhu učinkovitog obnašanja svojih djelatnosti;
  • Inicijativa za donošenje Zakona o inovacijama, a temeljem iskustava prikupljenih iz Njemačke, Japana, Finske, Danske, i dr. jer je osobito je važno uspostavljati poticajni i pravedni poslovni odnos između samostalnih inovatora i poduzetnika te poslodavaca i inovatora – djelatnika u njihovim tvrtkama.
  • Nagrađivanja inovatora - predlaganje za nagrade kako u Udruzi inovatora Hrvatske tako i za gradska, županijska i državna priznanja;

Kao trajan zadatak i nedjeljivi dio tih aktivnosti je projekt "Hrvatska - društvo znanja" koji se ostvaruje u sklopu jesenskog međunarodnog velesajma, rezultat je zajedničke akcije ministarstava gospodarstva, rada i poduzetništva, znanosti, obrazovanja te Udruge inovatora Hrvatske u okviru Vladine akcije povezivanja znanosti i obrazovanja s gospodarstvom Na izložbi ARCA se prikazuju informacije i spoznaje o najnovijim dostignućima u inovacijskim, tehnologijskim i znanstvenim projektima namijenjenim gospodarstvu, malom i srednjem poduzetništvu te obrtništvu, a također se zainteresiranima daju na uvid i projekti koji se nalaze u visokoj fazi predkomercijalizacije ili čija razina inovativnosti omogućava kvalitetnu komercijalizaciju. Izlaganje je organizirano u sklopu kolegija Uvod u poduzetništvo (2. studijska godina, smjer Menađment i poduzetništvo) i Marketing proizvoda i inovacija (3. studijska godina, smjer Marketinško upravljanje).

Informaciju pripremili
Đani Pincan
Pavao Havliček

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259