IN MEMORIAM dr. sc. STANISLAVU ČAJAVCU

16.10.2008
Rođen je 20. svibnja 1948. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završio u Varaždinu, a gimnaziju u Zagrebu. Maturirao 1966. godine. Studirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirao 1970. godine na Zavodu za organsku kemiju i biokemiju. Magistarsku radnju pod naslovom: "Priprava i antibakterijsko djelovanje nekih supstituiranih 4(3H)-pirido/2,3-d/pirimidona" izradio je pod vodstvom dr. sc. D. Korunčeva i prof. dr. sc. A. Deljca, te magistrirao 1979. godine iz područja kemije. Tijekom istraživanja na problematici sinteze i antibakterijskog djelovanja novih heterocikličkih spojeva kao prvi autor (2) ili koautor (2) prijavio je četiri patenta. Disertaciju pod naslovom: "Priprava subjedinične vakcine njukaslske bolesti različitim postupcima disocijacije lipidne ovojnice virusa" izradio je pod vodstvom akademika Slavka Cvetnića, te obranio 1989. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i stekao doktorat znanosti iz područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje biotehnologija.

U znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik iz područja Biotehničkih znanosti izabran je 1996. godine. U naslovno zvanje docenta izabran je 1999. godine (iz područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Biotehnologija, grana Inženjerstvo). Od 1970. godine zaposlen je u poduzeću PLIVA d. d. Do travnja 1998. godine radio je u ISTRAŽIVAČKOM INSTITUTU gdje sudjeluje u istraživačkim i razvojnim aktivnostima prvo kao istraživač-stručni suradnik, potom voditelj Radne grupe za stabilizatore, Radne grupe za virusne vakcine i rukovoditelj istraživanja na Području baznih sirovina (tj. u statusu pomoćnika direktora ISTRAŽIVAČKOG INSTITUTA za područje tzv. baznih istraživanja - u razdoblju od svibnja 1983. do prosinca 1987. godine) te nakon toga kao koordinator Laboratorija za biološke proizvode.

Od 1. travnja 1998. godine radi na poslovima planiranja i razvoja bioloških proizvoda u Poslovnom programu veterine i agrara u svojstvu stručnog koordinatora. Od 1. siječnja 2001. godine zaposlen u VETERINI d. o. o. (Kompanija kćer PLIVE d. d.) na istim poslovima (u statusu eksperta i koordinatora razvoja bioloških proizvoda). U svom dosadašnjem radu sudjelovao je na brojnim seminarima u zemlji i inozemstvu, te kraće vrijeme boravio u više vanjskih laboratorija.
Stručni i znanstveni rad započeo je na pročišćavanju i karakterizaciji bakterijskih toksina (tetanus toksin i dr.) i pripravi bakterijskih vakcina. Kao suradnik radio je na razvoju tri bakterijske vakcine koje se i danas nalaze u proizvodnom programu VETERINE d. o. o. (ERY-OL, ERY-VAK, 3-VAK).

Od 1977. godine najveći dio istraživanja usmjeren je na područje animalnih virusa odnosno onaj dio vakcinologije koji se odnosi na razvoj postupaka za proizvodnju i vrednovanje novih i inoviranih virusnih vakcina. Važnija dostignuća rezultat su interdisciplinarnog timskog rada a ogledaju se u:
 1. Razvoju postupaka za proizvodnju iznimno termostabilnih živih liofiliziranih vakcina uz primjenu originalnih smjesa zaštitnih tvari (stabilizatori pod oznakom PPGF i 452) – komercijalna primjena u desetak proizvoda
 2. Razvoju postupaka za izradu novih subjediničnih vakcina protiv ortomikso- i paramiksovirusa (virus influence, virus newcastleske bolesti), herpesvirusa (virus bolesti Aujeszkoga, zarazni rinotraheitis goveda i dr.) i koronavirusa (zarazni bronhitis kokoši) koji su većim dijelom našli komercijalnu primjenu u inaktiviranim uljnim vakcinama za svinje i perad
 3. Razvoju novog koncepta proizvodnje jednokomponentnih i višekomponentnih inaktiviranih vakcina u obliku emulzije voda-u-ulju-u-vodi (v/u/v). Jedinične koncentrirane uljne vakcine tvore viševaljane v/u/v vakcine jednostavnim mehaničkim mješanjem. Sadržaj mineralnog ulja u novim inaktiviranim vakcinama znatno je niži nego u drugim proizvodima ove vrste. Niska viskoznost nove formulacije omogućuje lako davanje i dobru resorpciju vakcina

Tijekom tridesetsedmogodišnjeg rada sa svojim suradnicima je razvio i uveo u proizvodnju 31 novi odnosno inovirani proizvod (virusne vakcine) od kojih se 23 i danas prodaju na domaćem i inozemnom tržištu (u više od 15 zemalja Europe, Azije i Afrike) (Tablica 1.). Dosadašnja prodaja ovih proizvoda (u razdoblju od tridesetak godina) izražena u današnjanjoj vrijednosti novca veća je od 100 milijuna USD.

Kao prvi autor objavio sa suradnicima 6 tehničkih unapređenja čija je primjena znatno unaprijedila kvalitetu i ekonomičnost proizvodnje virusnih vakcina u PLIVI odnosno danas u VETERINI d. o. o.
Objavio je 164 znanstvena i stručna rada te sudjelovao s 56 referata na međunarodnim znanstvenim skupovima (najveći dio radova prikazan je u online bazi Animal Science/CAB International, veći dio novijh radova zastupljen je u Hrvatskoj znastvenoj bibliografiji – Prilog 2. a dio radova nalazi se i u bazi CROLIST – Prilog 3.).

Društvenim radom u području inventivnog rada započeo se baviti 1984. godine ponajprije u Klubu inovatora Plive da bi 1988 godine bio izabran za člana Izvršnog odbora Saveza inovatora Zagreba, gdje je obnašao i dužnost dopredsjednika Saveza u dva mandata zaključno do 2002. godine. Jedan je od osnivača Zagrebačke Udruge inovatora Eduard Slavoljub Penkala. Zbog nesuglasica sa čelništvom Saveza inovatora Zagreba odstupa s mjesta dopredsjednika Saveza inovatora Zagreba 2002. godine, a sa dužnosti Predsjednika udruge inovatora Eduard Slavoljub Penkala odstupio je 2003. godine.
U Hrvatskoj gospodarskoj komori sudjelovao je u radu Vijeća Zajednice za inventivni rad do 2002. god.
Od 2003. god. bio je predsjednik Odbora za koordinaciju udruga inovatora i program inovatorstva Hrvatske zajednice tehničke kulture. U 2004. god. izabran je za predsjednika Udruge inovatora Hrvatske (sljednice Odbora). Uz tu funkciju član je Izvršnog odbora udruge tehničke kulture "Dr. Oton Kučera" i Izvršnog odbora Udruge hrvatskih vitezova inovatorstva.

Bio je urednik zbornika "NAJUSPJEŠNIJE ZAGREBAČKE INOVACIJE 1991.-2000." (SAVEZ INOVATORA ZAGREB, 2001. god.).

Objavio je više tekstova o hrvatskom inovatorstvu u edicijama i Katalozima Odbora za koordinaciju udruga inovatora i program inovatorstva pri Hrvatskoj zajednici tehničke kulture i Udruge inovatora Hrvatske u razdoblju od 2003 – 2008. godine. U istom razdoblju održao je više od četrdeset predavanja u sklopu popularnih predavanja, stručnih skupova i seminara za inovatorsku populaciju, male i srednje poduzetnike te inovatore obrtnike na teme: "organiziranog inventivnog rada", "komercijalizacije inovacija" te "Proaktivnoj politici intelektualnog vlasništva". Sa skupinom entuzijasta i dragovoljaca koji su bili okupljeni oko Odbora za koordinaciju udruga inovatora i program inovatorstva pri Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, a u suradnji s Ministarstvom obrta, malog i srednjeg poduzetništva pokreće Projekt nove hrvatske izložbe izuma, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA.

Izložba ARCA u nepunih šest godine postala je najznačajnija i največa izložba takove vrste u regiji s tendencijom godišnjeg rasta od 30% novih sudionika i broja inovacija.

U razdoblju od 1983. do 2008. godine dobio je sa suradnicima više od 35 priznanja na međunarodnim izložbama inovacija, novih ideja, tehnologija i proizvoda za razvoj novih i inoviranih virusnih vakcina, tehnoloških postupaka za njihovu proizvodnju i načine aplikacije. Ukupno je prezentirano 14 inovacija odnosno skupina inovacija (9 puta prvi autor) uz učešće tri do devet koautora. Podržavanje timskog rada ogleda se u činjenici da je u nagrađenim rješenjima sudjelovalo ukupno 37 koautora iz različitih sredina (PLIVA Istraživački institut, Proizvodnja, Kontrola kvalitete; Veterinarski fakultet, Zagreb;Veterinarski fakultet, Ljubljana; Hrvatski veterinarski institut; Centar za peradarstvo; Prehrambeno-biotehnološki fakultet i dr.).
Povodom obilježavanja 60. obljetnice PLIVE i 45. godišnjice znanstveno-istraživačke djelatnosti u PLIVI dobio je JUBILARNU PLAKETU 1981. godine.

U znak priznanja za brojna unapređenja "u proizvodnji virusnih vakcina za imunoprofilaksu domaćih životinja čime su pridonjeli povećanju plasmana PLIVINIH liofiliziranih virusnih vakcina na domaćem i svjetskom tržištu" primio je, u timu s mr. sc. Itom Režićem Nagradu PLIVE za 1988. godinu. Iste godine dobili su i DIPLOMU Savaza sindikata grada Zagreba "za radne i stvaralačke rezultate u inventivnom radu, te društvenu aktivnost na unapređenju inovacija, racionalizacija i drugih vrsta stvaralaštva".

Nagrade i priznanja dodijeljena Stanislavu Čajavcu i suradnicima za inovativna rješenja na području razvoja i primjene cjepiva za veterinarsku medicinu u razdoblju od 1983. do 2006. godine.

U novijem razdoblju dobio je za uspjehe u inovatorskom radu i drugim aktivnostima više priznanja i odličja:
 1. Medalju gradonačelnika Bruxellesa (na izložbi EUREKA 1995, Bruxelles, Belgija)
 2. Posebnu nagradu za životno djelo (na izložbi INPEX 1996, Pittsburgh, SAD)
 3. Nagradu tehničke kulture "Dr. Oton Kučera" za 1996. godinu
 4. Državnu nagradu "Faust Vrančić" za tehničku kulturu za 1997. godinu
 5. Titulu Viteza izumiteljstva, EUREKA 1998, Bruxelles, Belgija
 6. PLAKETU Saveza inovatora Zagreba u povodu 10 godina uspješnog djelovanja Saveza inovatora Zagreba (2001. godina)
 7. Odlikovanje RED DANICE HRVATSKE S LIKOM NIKOLE TESLE za osobite zasluge u izumiteljstvu (Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, 2001. godina; "Narodne novine" broj 57/01)
 8. Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture povodom 60. obljetnice, 2006. godina
 9. Zahvalnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom 50. obljetnice studija prehrambene tehnogije, biotehnologije i nutricionizma, 2006. godina.

Pored ovih pojedinačnih priznanja i matična tvrtka VETERINA d. o. o. dobila je Veliku nagradu EUREKA 2004. za primjenu inovacija u proizvodnji novih i inoviranih veterinarskih cjepiva za perad na izložbi ARCA 2004., te plaketu i posebno priznanje za uspješnu komercijalizaciju originalne vakcine na domaćem i svjetskom tržištu na izložbi ARCA 2005. Nagrade na specijaliziranim izložbama inovacija u zemlji i inozemstvu:
 1. PRIPRAVA I PRIMJENA NOVOG STABILIZATORA U PROIZVODNJI LIOFILIZIRANIH VIRUSNIH CJEPIVA
  Autori: Stanislav Čajavec, Đurđa Nemarnik, Stjepan Blagović, Branko Lugović, Lidija Lovrić, Ito Režić, Vera Marshall
  Nagrade:
  • SREBRNA PLAKETA INOVA 1983, Zagreb, 1883. god.
  • SREBRNA PLAKETA RAST YU, Rijeka, 1983. god.

 2. RAZVOJ I PRIMJENA VIRUSNIH CJEPIVA PROTIV ZARAZNE BOLESTI BURZE U INTENZIVNOJ PERADARSKOJ PROIZVODNJI
  Autori: Stanislav Čajavec, Hrvoje Mazija, Đurđa Nemarnik, Zdenko Biđin
  Nagrada:
  • SREBRNA PLAKETA INOVA 1985, Zagreb, 1985. god.

 3. INOVIRANO CJEPIVO PROTIV SVINJSKE KUGE (PLIVAK)
  Autori: Stanislav Čajavec, Ito Režić, Nikola Mašić, Ljiljana Markuš-Cizelj, Antun Pospišil
  Nagrada:
  • ZLATNA PLAKETA MAKINOVA 1990 (glavna nagrada skupa), Skopje, 1990. god.

 4. RAZVOJ CJEPIVA PROTIV BOLESTI AUJESZKOG U SVINJA
  Autori: Stanislav Čajavec, Ljiljana. Markuš-Cizelj, Damir Janić, Vladimir Rukavina, Mirko Lojkić, Slavko Cvetnić
  Nagrade:
  • VELIKA NAGRADA (GRAND PRIX) ZA USPJEŠAN NASTUP ISTRAŽIVAČKOG INSTITUTA PLIVE NA INOVI 1992 (1. Hrvatski salon inovacija), Zagreb, 1992. god.
  • ZLATNA MEDALJA EUREKA 1992, Bruxelles, 1992. god.

 5. NOVO CJEPIVO PROTIV MAREKOVE BOLESTI (MARIKAL SPF)
  Autori: Autori: Stanislav Čajavec, Hrvoje Mazija, Đurđa Nemarnik, Ito Režić
  Nagrade:
  • ZLATNA PLAKETA INOVA 1993, Zagreb, 1993. god
  • ZLATNA MEDALJA EUREKA 1993. Bruxelles, 1993. god.
  • PLAKETA I PISMENO PRIZNANJE Gospodarske komore, Zagreb, 1993. god.
  • NAGRADA "EDUARD SLAVOLJUB PENKALA" ZA NAJBOLJU ZAGREBAČKU INOVACIJU ZA 1993. GODINU
  • MEDALJA GENIUS, GENIUS 1996, Budimpešta, 1996. god.

 6. UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE INAKTIVIRANIH ULJNIH CJEPIVA ZA PERAD / NOVA INAKTIVIRANA VIRUSNA CJEPIVA ZA PERAD
  Autori: Autori: Stanislav Čajavec, Andrej Cizelj, Davor Sladić, Damir Janić, Neda Ergotić, Ito Režić, Krunoslav Vasari, Đurđa Nemarnik, Rajka Križanac, Bernarda Dudašek
  Nagrade:
  • ZLATNA PLAKETA INOVA 1994, Zagreb, 1994, god.
  • SREBRNA MEDALJA EUREKA 1995, Bruxelles, 1995. god.
  • VELIKA NAGRADA GENIUS I MEDALJA GENIUS, GENIUS 1996, Budimpešta, 1996. god.
  • 3 BRONČANE MEDALJE INPEX 1996, Pittsburgh, 1996. god.

 7. NOVO CJEPIVO PROTIV PARVOVIROZE SVINJA
  Autori: Mirko Lojkić, Ljiljana Markuš-Cizelj, Stanislav Čajavec, Besi Roić, Neda Ergotić, Vesna Tudja, Rajka Križanac
  Nagrade:
  • ZLATNA PLAKETA INOVA 1995, Zagreb, 1995. god.
  • SREBRNA MEDALJA EUREKA 1995, Bruxelles, 1995. god.

 8. INDUCIRANJE IMUNOG ODGOVORA PROTIV NEWCASTLESKE BOLESTI PRIMJENOM ULTRAZVUČNOG RASPŠIVAČA
  Autori: Hrvoje Mazija, Stanislav Čajavec, Đurđa Nemarnik, Estella Prukner-Radovčić, Neda Ergotić, Irena Ciglar-Grozdanić, Đuro Vranešić
  Nagrade:
  • ZLATNA MEDALJA EUREKA 2000 S POSEBNIM MIŠLJENJEM I NOMINACIJOM ZA GRAND PRIX, Bruxelles, 2000. god.
  • ZLATNA KUNA ZA INOVACIJU U 2000. GODINI, HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Zagreb, 2001. god.
  • NAGRADA "EDUARD SLAVOLJUB PENKALA" ZA NAJBOLJU ZAGREBAČKU INOVACIJU ZA 2001. GODINU

 9. POKUSNO CJEPIVO PROTIV PARAMIKSOVIROZE GOLUBOVA
  Autori: Irena Ciglar-Grozdanić, Stanislav Čajavec, Hrvoje Mazija
  Nagrade:
  • SREBRNA PLAKETA INOVA 2000, Zagreb, 2000. god.

 10. DJELOTVORNA ZAŠTITA PLIĆA PROTIV VIRUSNIH BOLESTI PRIMJENOM CJEPIVA U VALIONICI POSTUPKOM ULTRAZVUČNOG RASPRŠIVANJA
  Autori: Hrvoje Mazija, Stanislav Čajavec, Đurđa Nemarnik, Estella Prukner-Radovčić, Neda Ergotić, Irena Ciglar-Grozdanić, Željko Gottstein
  Nagrade:
  • ZLATNA MEDALJA EUREKA 2003, Bruxelles, 2003. god.

 11. RAZVOJ VAKCINA ZA PERAD I NAČIN NJIHOVA DAVANJA
  Autori: Stanislav Čajavec, Hrvoje Mazija, Andrej Cizelj, Estella Prukner-Radovčić, Neda Ergotić, Željko Gottstein, Ljiljana Markuš-Cizelj, Ito Režić
  Nagrade:
  • ZLATNA MEDALJA EUREKA 2004, Bruxelles, 2004. god.

 12. NOVA VAKCINA PROTIV ZARAZNE BOLESTI FABRICIJEVE BURZE (GUMBOKALI IM FORTE SPF) – RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA
  Autori: Stanislav Čajavec, Andrej Cizelj, Gordana Savić, Vladimir Savić, Krešimir Terzić, Olga Zorman-Rojs, Neda Ergotić, Ljiljana Markuš-Cizelj, Barbara Opić
  Nagrade:
  • SREBRNA PLAKETA ARCA 2005, Zagreb, 2005. god.
  • PLAKETA I POSEBNO PRIZNANJE ZA USPJEŠNU KOMERCIJALIZACIJU (dodjeljeno tvrtki VETERINA d.o.o., Kalinovica, Rakov Potok), ARCA 2005, Zagreb, 2005. god.

 13. NOVI PRISTUP PROIZVODNJI CJEPIVA TEHNOLOGIJOM ŽIVOTINJSKIH STANICA
  Autori: Višnja Gaurina Srček, Stanislav Čajavec, Davor Sladić, Zlatko Kniewald
  Nagrade:
  • PLAKETA I POSEBNO PRIZNANJE ZA ZNANSTVENO DOSTIGNUĆE, ARCA 2005, Zagreb, 2005. god.

 14. CIJEPIVO PROTIV KLASIČNE SVINJSKE KUGE (PLIVAK-KS/CHOLERAVAC)
  Autori: Stanislav Čajavec, Ljiljana Markuš-Cizelj, Maura Ferrari, Vesna Budak, Andrej Cizelj, Alenka Ballčarin-Perharić
  Nagrade:
  • Nagrada ARCA dodijeljena Veterini d. o. o. (Rakov Potok, Hrvatska) i Instituto zooprofilattico sperimentale (Brescia, Italija) za uspješan nastup sa zajedničkom inovacijom, ARCA 2006, Zagreb 2006. god.
  • SPECIAL AWARD FOR THE INVENTION IN BIOTECHNOLOGY, MINDS (MALAYSIAN INVENTION AND DESIGN SOCIETY), ARCA 2006, Zagreb, 2006. god.
  • DIPLOMA In the name of the Romanian Scientific Community for the high scentific and technical level of invention, MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH, Romania, ARCA 2006, Zageb, 2006. god.
  • ZLATNA MEDALJA S POSEBNIM PRIZNANJEM ŽIRIJA , INVENTIKA 2006, Bukurešt, 2006. god.
  • ZLATNA MEDALJA EUREKA 2006, Bruxelles, 2006. god.

Nove i inovirane virusne vakcine PLIVE/VETERINE koja su registrirane i stavljene na tržište u razdoblju 1979.-2006. godine – istraživanje i razvoj ovih proizvoda, uz primjenu vlastitih postupaka za njihovu proizvodnju, koordinirao je S. Čajavec u svojstvu voditelja Radne grupe za stabilizatore zatim za virusne vakcine i dr.

INOVIRANE VIRUSNE VAKCINE

Inovirane vakcine za perad
 1. PESTIKAL SPF
 2. BRONHIKAL I SPF
 3. BRONHIKAL II SPF
 4. BODIKAL SPF

Inovirane vakcine za svinje
 1. AY-VAK
 2. PLIVAK/Pigvax

Inovirana vakcina za pse
 1. AY-VAK

NOVE VIRUSNE VAKCINE

Nove vakcine za perad
 1. PESTIKAL B1 SPF
 2. BRONHOPEST SPF
 3. BRONHOPEST B1 SPF
 4. GUMBOKAL SPF
 5. GUMBOKAL IM SPF
 6. GUMBOKAL IM FORTE SPF
 7. MARIKAL SPF
 8. PESTIKAL inaktivirana uljna vakcina
 9. PESTIKAL FORTE inaktivirana uljna vakcina
 10. EDS inaktivirana uljna vakcina
 11. GUMBOKAL inaktivirana uljna vakcina
 12. PESTIKAL + IB inaktivirana uljna vakcina
 13. PESTIKAL + IB + EDS inaktivirana uljna vakcina
 14. GUMPESKAL inaktivirana uljna vakcina
 15. GUMPESKAL + IB inaktivirana uljna vakcina
 16. GUMPESKAL + IB + EDS inaktivirana uljna vakcina

Nove vakcine za svinje
 1. AY-PEST
 2. AY-VAK Bartha
 3. PLIVAK KS/CholeraVac
 4. DAVAK
 5. DAVAK gE-
 6. PARVOKAL

Nove vakcine za goveda
 1. RIPAVAK
 2. RIVAK

Ukupno je rađeno na tridesetjednoj vakcini s tim da su u promatranom razdoblju neke "nove" vakcinem i dalje unapređivane/inovirane (npr. doradom tehnologije, izmjenom vakcinalnog soja i sl.) ali to nije obuhvaćeno ovom tablicom. Danas se na tržištu nalazi njih 23 (www.veterina.hr).

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259