iKA 2017 – Dodijeljene nagrade za najbolje inovacije

Fotografije uz članak 4
05.06.2017

Dana 2. lipnja 2017. svečano su uručene nagrade autorima najboljih inovacija izložbe iKA 2017. Velik dio izloženih inovacija zaštićen je patentom, a mnoge od inovacija već su i u primjeni. Od 61 izložene inovacije njih 50 posto dobilo je nagrade, a ukupno je dodijeljeno 10 zlatnih, 9 srebrnih i 13 brončanih medalja te 6 posebnih nagrada Udruge inovatora Hrvatske (UIH). Predsjednik UIH-a Ivan Bračić uručio je posebne nagrade za po tri najbolje inovacije iz kategorija seniora i mladih inovatora čije će inovacije biti izložene na Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA u Zagrebu. Svečanom programu dodjele nagrada prisustvovali su zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar, predsjednik Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Karlovac dr.sc. Zlatko Kuzman, predsjednik Ocjenjivačkog suda izložbe dr.sc. Vladimir Tudić, predsjednik UIH-a Ivan Bračić, glavi tajnik UIH-a Katarina Marković i predsjednik Udruge inovatora Karlovačke županije Marko Bubaš.

Temeljem zaključaka Organizacijskog odbora iKA-e i Pravilnika o nagradama i priznanjima na iKA-i, Ocjenjivački sud je izvršio ocjenu i vrednovanje izložbenih inovacija, te odlučio o izboru najuspješnijih inovacija iKA-e 12, čiji popis donosimo u nastavku.Objava na karlovački.hr

Objava na lokalnahrvatska.hr
Datoteke uz članak
Popis nagrađenih na iKA 12 51.10 kB

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259