IFIA jučer, danas, sutra!

24.09.2015Izborna skupština IFIA-e 2014.


Novi zamah koji je dobila izborom novog čelništva i nedavna konferencija koja je predstavila iskorak u strateškom promišljanu inovacija i inovatora, razlog su zbog kojeg se u posljednje vrijeme sve više govori o Međunarodnoj federaciji nacionalnih organizacija inovatora – IFIA. Povod je to i da se osvrnemo na povijest, sadašnjost i budućnost ove organizacije osnovane 1968. godine u Londonu. Osnovana je kao ad hoc krovna federacija s ambicijom okupljanja nacionalnih i drugih organizacija inovatora, a u cilju umrežavanja i pružanja međunarodne potpore inovatorima u ostvarivanju zajedničkih interesa.


Zoran Barišić, član Izvršnog odbora IFIA EXCO

Osnovale su je nacionalne asocijacije inovatora sedam europskih zemalja uključujući Englesku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Nizozemsku, Švicarsku i Njemačku. IFIA je već tada imala status i ugled promatrača pri WIPO, UNCTAD i EPO što jasno govori o onovremenom prepoznavanju i uvažavanju institucija. Na kormilu IFIA do sada se izmijenilo jedanaest predsjednika, a kroz svoju povijest doživjela je uspone i padove, da bi vrhunac ugleda, prema općem mišljenju, dosegnula u mandatu predsjednika Faraga Mousse, Egipćanina sa švicarskom adresom. Na žalost, od tada IFIA posustaje i krajem prve dekade ovog stoljeća pretvara se u organizaciju skromnog ugleda, bez stvarnog utjecaja i članstva u osipanju. U takvom sumornom ozračju održana je Izborna skupština krajem prosinca 2014. godine.

Kao delegat Izborne skupštine osvrnut ću se malo detaljnije na tijek Skupštine koja je, prema svemu sudeći, bila prekretnica u djelovanju IFIA-e. Skupština je protekla u napetom ozračju potenciranom neprimjerenim istupima (bivšeg) predsjednika u promociji jednog od predsjedničkih kandidata. Svjedočili smo, moglo bi se reći, pripetavanju dvojice predsjedničkih kandidata i to dr.sc. Qin Zhang kandidata Kineske asocijacije i dr.sc. Alireze Rastegara iz Irana.

Treba naglasiti da su obojica kandidata uvjerljivo predstavili svoje programe koji bi organizaciji trebali dati novu svježinu. U izjednačenoj „borbi“ dviju kvalitetnih i kompetentnosti osobnosti, potpomognutih do sada neviđenim resursima, prevagnula je mladost, agilnost, a posebno ugled unutar inovatorske zajednice, pa je za predsjednika izabran dr.sc. Alireza Rastegar.

Premda je teško ocjenjivati nečiji rad u tako kratkom razdoblju, dojam je da je Skupština dobro procijenila i iskazala povjerenje kompetentnoj osobi. Tome u prilog govore, kako provedene aktivnosti u proteklih desetak mjeseci, tako i velik broj novih članica koje su pristupili IFIA-i.

Da bismo bolje razumjeli osvježene zadaće ove organizacije koja će se u bliskoj budućnosti baviti i novim izazovima, manje upućenom čitatelju treba skrenuti pozornost na činjenicu da je u zadnjih 50-tak godina došlo do primjetnog udaljavanja interesa i potreba inovatora pojedinca od inovatora koji djeluju unutar pojedinih sustava, bilo korporacija, bilo R&D institucija. Kako je jaz sve veći, a dodirnih je točaka sve manje, ovaj odnos u velikoj je mjeri utjecao na definiranje prioriteta u budućnosti.


IFIA newsletter 1968.

Obnovljeni koncept aktivnosti IFIA naglašeno je okrenut prema pružanju usluga članicama koje se mogu sažeti kako slijedi:

1. Mogućnost prepoznavanja i međunarodnog povezivanja unutar mreže 112 članica IFIA

2. Mogućnost sudjelovanja na međunarodnim IFIA događanjima

3. Pomoć u organizaciji međunarodnih događanja pod IFIA pokroviteljstvom

4. Potpora povezivanju s ključnim međunarodnim igračima u poslovnom, R&D i i drugom institucionalnom okruženju

5. Mogućnost sudjelovanja na IFIA kongresima, konferencijama i forumima

6. Mogućnost povezivanja s profesionalnim mrežama (Europa, Azija, Afrika, Amerika, Latinska Amerika, osjetljive skupine poput mladih i žena itd.)

7. Potpora i sudjelovanje u procesima poput definiranja inovacijskih politika, zagovaranja i zastupanja

8. Mogućnost korištenja službene stranice „wiki-inventor“ ili „wiki-invention“ za potporu izumiteljima (virtualna izložba)

9. Mogućnosti korištenje IFIA „Transfer Technology Center“

10. Pronalaženje izvora financiranja

11. Korištenje službene web stranice IFIA u diseminaciji informacija od interesa za članice

12. Korištenje IFIA biltena u diseminaciji informacija od interesa za članice

13. Dodjela IFIA nagrada organizatorima i promicateljima nacionalnih i međunarodnih događanja na zahtjev članica

14. Objavljivanje ​​i distribucija aktivnosti članica i planova u IFIA časopisima i biltenima

15. Organizacija stručnih radionica i tečajeva

16. Pružanje savjetodavnih usluga o različitim aspektima IPR i komercijalizacije inovacija

17. Povećanje vizibiliteta i ugleda članica prikazivanjem loga i kontakt podataka na IFIA web stranicama i bazama podataka

18. Pravo korištenja loga i akronima IFIA na web stranicama i drugim medijima članica,

19. Objavljivanje priručnika, vodiča, anketa i studija pod IFIA pokroviteljstvom

20. Podrška članicama u službenoj korespondenciji s vladinim institucijama

21. Pomoć u osnivanju inovatorskih udruga i regionalnih mreža inovatorskih asocijacija


Osnivačka skupština IFIA-e 1968.

Da nije riječ samo o deklarativnim ciljevima, spomenimo primjerice pokretanje osnivanja IFIA Technology Transfer Centre u Švedskoj koji je u poodmakloj fazi. Ovaj projekt omogućit će inovatorima udruženim u asocijacijama članicama IFIA-e konkretnu potporu u realizaciji i komercijalizaciji inovacija, a čitav proces bit će olakšan i ubrzan imenovanjem nacionalnih koordinatora koji će aktivnosti poticanja, promicanja i realizacije provoditi svaki na svom terenu.

Kao jedan od najznačajnijih događaja u proteklom razdoblju izdvajam Konferenciju u Stockholmu. Konferencija je definitivno predstavljala iskorak u strateškom promišljanu inovacija i inovatora, a odjeke tek očekujemo.

Znatiželjnog čitatelja upućujem na službene web stranice IFIA-e www.ifia.com gdje će naći puno više informacija o tekućim i budućim aktivnostima, a ovim putem najavljujem i sljedeću Skupštinu IFIA-e koja je planirana za početak studenog 2015. u vrijeme održavanja Sajma IENA u Nürnbergu, a gdje će središnja tema biti će izmjena statuta IFIA-e.

Prema svemu sudeći, IFIA je nakon olovnih godina, opet na putu izgradnje asocijacije svjetske reputacije kao autentičnog predstavnika inovatora, ma gdje god oni djelovali. Budući da ovaj tekst izlazi uoči nacionalne izložbe inovacija ARCA, spomenimo i da je ovaj događaj uvršten u službeni kalendar događanja pod pokroviteljstvom IFIA-e.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259