Forum Inovacije – pokretač razvoja: Inovatorima treba više edukacije i sustavne potpore za komercijalizaciju inovacija

Fotografije uz članak 2
20.10.2016

Čak 44 posto individualnih izumitelja u Hrvatskoj su umirovljenici, tek 20% vlasnici poduzeća i studenti. Njih 43 posto komercijaliziralo je inovacije, a preostali tvrde da za to nisu imali znanja ni vještina, no niti sustavne potpore u procesu od ideje do komercijalizacije. Pokazalo je to istraživanje poticajne klime za inovacije u poduzetništvu u Hrvatskoj koje je na jučerašnjem forumu „Inovacije-pokretač razvoja“ predstavila doc.dr.sc. Violeta Šugar sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Iako je riječ o malom uzorku od svega 143 izumitelja individualca, istraživanje je ukazalo na neke od ključnih problema inovativnog poduzetništva u Hrvatskoj – neinformiranost i needuciranost samih inovatora, nedostatak značajnijih financijskih sredstava za potporu inovatorima, okruženje koje ne podržava inovacije i nedovoljna komunikacija i povezanost organizacija koje trenutno pružaju potporu inovatorima i inovativnim poduzetnicima.

O tim problemima i mogućim rješenjima na forumu su govorili Mario Antonić, pomoćnik ministra poduzetništva i obrta, Efka Heder, ravnateljica Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe (SEECEL), prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Vlatka Petrović, voditeljica Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Vesna Torbarina, voditeljica projekta Europske poduzetničke mreže pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Ivan Božac, voditelj Odjela za poduzetništvo i inovacije Sektora za industriju i IT Hrvatske gospodarske komore te doc.dr.sc. Violeta Šugar sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Iako u Hrvatskoj postoje značajne potpore inovatorima, usluge organizacija koje ih pružaju inovatori rijetko koriste, od edukacije i potpore u razvoju inovacija te pomoći pri dobivanju sredstava iz fondova EU koje pruža Europska poduzetnička mreža do inovacijskih misija Hrvatske gospodarske komore. Kao primjer dobre prakse Vesna Torbarina istaknula je inovaciju domaćih dizajnera Na5u koji su nakon što su se upisali u bazu EEN-a pronašli distributera u Latviji. Kako bi bilo više ovakvih primjera i komercijaliziranih inovacija, sudionici rješenje vide i u davanju značajnije institucionalne potpore udruženjima inovatora, koji bi, kako je predloženo, trebali biti i produžena ruka institucija, sustavnom povezivanju potpornih organizacija, od onih državne uprave do civilnog društva i osnivanje nekog novog tijela poput ministarstva rasta, jačanju poticanje klime u kojoj ključnu ulogu vide u medijima te nužnost učenja djece od najranije dobi za poduzetništvo.

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259