FESTIVAL TEHNIČKE KULTURE U KARLOVCU

Fotografije uz članak 7
19.12.2016

FESTIVAL TEHNIČKE KULTURE U KARLOVCU

Udruga inovatora Hrvatske (UIH) sudjelovala na Festivalu tehničke kulture u Karlovcu 17. i 18. prosinca 2016. godine. UIH se predstavila s nagrađenim radovima studenata Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju, Građevinskog fakulteta, Grafičkog fakulteta i Srednje škole Dugo Selo. Svi radovi su nagrađeni na međunarodnim izložbama INNOVA, IENA i ARCA koji su u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske.

Inovacija Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobila je glavnu nagradu Grand Prix na prestižnoj izložbi inovacija INNOVA 2016. Riječ je o NEVIDLJIVOM OZNAČAVANJU U VIZUALNOM I INFRACRVENOM SPEKTRU NA TEKSTILU S INK JET TEHNOLOGIJOM, a zlatnu medalju na istoj izložbi dobila je inovacija RuConBar prof.dr.sc. Stjepana Lakušića i dr.sc. Ive Haladina s Građevinskog fakulteta u Zagrebu.

Kroz prikaz inovatora na izložbenom prostoru UIH je ujedno predstavila i Zagrebačko sveučilište s kojim je potpisala Ugovor o poslovnoj suradnji i promociji svih sastavnica Zagrebačkog sveučilišta. Na prostoru je predstavljena i inovacija godine 2015, autora mr. sc. Krešimira Komljenovića koja je komercijalizirana i u primjeni u HEP-u. CIJEVNA KONSTRUKCIJA ZA MJERENJE PROTOKA TEKUĆINA, Krešimira Komljenovića osvojila je zlatnu medalju na IENI. ELEKTRIČNI SKUTER, Dominika Sremića s Fakulteta strojarstva i brodogradnje osvojio je brončanu medalju na IENI i srebrnu medalju u Genevi a rad SUSTAV ZA KONTROLU PUTNIKA U IZVANREDNOM PRIJEVOZU učenika Marka Miroslava Bače iz Srednje škole Dugo Selo zlatnu medalju na IENI i ARCI.

Na taj način smo prikazali sinergiju obrazovanja i gospodarstva, jer svi radovi su realizirani u suradnji s gospodarstvom te na taj način prikazali spoj akademske zajednice s gospodarstvom.

UIH sustavno radi s mladima tako je organizirala i radionicu na temu „Tehničke inovacije i mladi“ pod mentorstvom Zvonimira Vađona, prof. Sudionici radionice su bili učenici Osnovne škole Milana Langa i Tehničke škole iz Karlovca.

Predsjednik HZTK Ivan Vlainić je na otvorenju Festivala tehničke kulture apostrofirao inovatore i predstavio rad učenika Davida Martića Srednje strukovne škole iz Samobora koji je prije nekoliko godina i sam dobitnik medalja za Električnu i didaktičku gitaru na međunarodnom salonu inovacija u Genevi , međunarodnoj izložbi inovacija INNOVA u Bruxellesu i izložbi inovacija ARCA u Zagrebu.

Na Festivalu tehničke kulture se predstavio i Mate Rimac koji je međunarodnu promociju svojih inovacija započeo u Udruzi inovatora Hrvatske.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259