Edukativna radionica: "Energija iz otpadnih voda – važnost pročišćavanja otpadnih voda"

13.03.2023Voda je vrlo bitan i nezamjenjiv resurs i temeljni čimbenik ljudskog opstanka, gospodarskog i urbanog razvoja. Suvremeni život čovjeka, ubrzani rast industrijalizacije i poljoprivrede razlozi su nastajanja otpadnih voda a samim time i problema koje uzrokuju čovjeku i prirodi. Zagađenje voda je onečišćenje većeg intenzitete koje nastaje unošenjem, ispuštanjem ili odlaganjem u vode opasnih tvari energije ili drugih uzročnika u količinama, odnosno koncentraciji iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti pri čemu se dovode u opasnost život, zdravlje ljudi i stanje okoliša.

Postupak pročišćavanja otpadnih voda je proces u kojem se fizikalnim, biološkim i kemijskim metodama iz otpadne vode izdvajaju štetne tvari kako bi na krajnjem dijelu kanalizacijskog sustava konačni produkt otpadnih voda zadovoljio potrebnu kvalitetu vode pri ispuštanju u određeni vodeni prijemnik, najčešće prirodni vodotok. Pročišćavanje otpadnih voda je poseban proizvodni postupak, pa se teorija zelene proizvodnje može primijeniti i na sustav za pročišćavanje otpadnih voda. Čista proizvodnja u sustavu za pročišćavanje otpadnih voda uključuje uštedu energije, topline i raznih kemikalija koje se koriste u proizvodnom procesu, smanjenje emisije stakleničkih plinova poput metana, ugljičnog dioksida i dušikovog oksida, smanjenje količine nastalog mulja i poboljšanja njegovih karakteristika te mogućnosti ponovne upotrebe mulja. Iz tog razloga čista proizvodnja u suvremenim uređajima za pročišćivanje otpadnih voda koja obuhvaća obradu nastalog mulja u energetske svrhe, znatno utječe na smanjenje potrošnje energije te na proizvodnju iste, što doprinosi ekološkoj i ekonomskoj održivosti postupka pročišćavanja otpadne vode.

Učenici će upoznati važnost i načine pročišćavanja otpadnih voda, odvodnju i kanalizaciju starog Rima, važnost održivost vode u krškom području, analizirati prema statističkim podacima udio otpadnih voda koje se pročišćavaju u svijetu i Hrvatskoj, opisati faze pročišćavanja otpadnih voda i upoznati koja je uloga otpadne vode u dobivanju energije.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259