Društvo inovatora DIATUS dodijelilo nagrade sudionicima 30. jubilarnog natječaja za najbolju inovaciju Dalmacije

08.01.2019

Na 30. jubilarnom natječaju za najbolju inovaciju Dalmacije, u organizaciji Društva inovatora DIATUS Split, sudjelovalo je 20 inovatora s ukupno 19 inovacija s područja dvije dalmatinske županije. Kvalifikacijska i dobna struktura prijavitelja kreće se od visoko i srednje obrazovanih, umirovljenika, studenata i učenika.

Dostavljeni radovi su razvrstani u sljedeće kategorije: autorski projekti, izumi, tehničko-tehnološka unapređenja, racionalizacije, novi proizvodi i ideje.

Svi radovi na natječaju se nagrađuju pismenim nagradama: Zlatnom, srebrenom i brončanom diplomom i Posebnim Priznanjem.

Osnovni kriterij pri vrednovanju pojedine inovacije su: novost, kreativnost, stupanj razvijenosti, vjerojatnost komercijalizacije, te značaj inovacije za širu okolinu.

Sve radove na natječaju ocjenjuje Ocjenjivački sud kojeg imenuje Izvršni odbor Društva. Ocjenjivački sud 30. natječaja je radio u sastavu:

Ante Zekić,dipl.ing., predsjednik,

Ante Blažević, dipl.ing., član,

Petar Mandić, dipl.ing., član,

Mr. sc Ivan Majer, dipl.ing., član, i

Mihajlo Čizmić, ing., član.


Na temelju dostavljene dokumentacije i navedenih kriterija, Ocjenjivački sud je kategorizirao i ocijenio sve radove i predložio Izvršnom odboru strukturu i broj nagrada kako slijedi:

Kategorija AUTORSKI PROJEKT – 1 autor za 1 projekt

Kategorija IZUM – nema prijedloga

Kategorija TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA UNAPREĐENJA – 3 inovatora za 3 inovacije

Kategorija RACIONALIZACIJE – 3 inovatora za 3 inovacije

Kategorija NOVI PROIZVODI – 5 inovatora za 4 inovacije

Kategorija IDEJE – 6 inovatora za 5 inovacija.

Posebno priznanje – 2 inovatora za 3 inovacije

U skladu s prijedlogom Ocjenjivačkog suda, Izvršni odbor Društva je, na sjednici održanoj 09. prosinca 2018., donio odluku o pobjednicima natječaja.

Na SVEČANOM SKUPU održanom 21. prosinca 2018.g. u prostorijama Obrtničke komore Županije splitsko-dalmatinske, Split, svim sudionicima natječaja uručene su nagrade.

Na svečanoj dodjeli nagrada prisustvovalo je 30 sudionika natječaja, gostiju, članova DIATUS-a i predstavnika sredstava informiranja.

Na skupu je prikazana video prezentacija svih prijavljenih radova na Natječaj.

Organizaciju i provedbu 30. javnog natječaja za najbolju inovaciju Dalmacije, pored vlastitih sredstava DIATUS-a, pomogli su i Splitsko-dalmatinska županija i Udruga inovatora Hrvatske, te sudionici natječaja uplatom članarine.

Izvršni odbor Društva inovatora DIATUS, na sjednici održanoj 09.12.2018., razmatrao je prijedlog Ocjenjivačkog suda i jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

O NAGRAĐENIMA NA 30. JUBILARNOM NATJEČAJU

ZA NAJBOLJU INOVACIJU DALMACIJE

POBJEDNICI po KATEGORIJAMA

AUTORSKI PROJEKTI

1. Zlatna diploma

Autor projekta: PETAR MANDIĆ, dipl.ing., Split

Naziv projekta: Dres s kockicama

Kategorija: I Z U M

Nema prijedloga

Kategorija: TEHNIČKO – TEHNOLOŠKO UNAPREĐENJE

1. Zlatna diploma :

Inovator: KARLO BOSILJEVAC,mag.ing.mech., Omiš

Naziv inovacije: Bespilotna letjelica Vector

2. Srebrna diploma :

Inovator: BORIS UKIĆ, Split

Naziv inovacije: Elektronički sklop za kontrolu rada signalne

MH žarulje

3. Brončana diploma :

Inovator: MLIKOTA BOSILJKO, Kaštel Stari

Naziv inovacije: Čekić s dodatnom udarnom masom

Kategorija: R A C I O N A L I Z A C I J E

1. Zlatna diploma :

Inovator: MARIO LJUBIČIĆ, student, Runovići

Naziv inovacije: Električni auto

2. Srebrna diploma :

Inovator: MARIO FRANIĆ, Žrnovnica

Naziv inovacije: S istem energetski učinkovite gradnje

3. Brončana diploma :

Inovator: DAVOR LJUBIČIĆ, Podstrana

Naziv inovacije: Poluautomatska zaštitna autotenda

Kategorija: N O V I P R O I Z V O D I

1. Zlatna diploma :

Prijavitelj inovacije: AMPLIFICO d.o.o., Split

Inovator: DARIO BORAS, Split

Naziv inovacije: PARKLIO – pametna parking barijera

2. Srebrna diploma :

Prijavitelj inovacije: LUXOR d.o.o., Solin

Inovator: MARINKO BIŠKIĆ, Split

Naziv inovacije: Čokolada s magarećim mlijekom

3. Brončana diploma :

Prijavitelj inovacije: DTD d.o.o., Dugi Rat

Inovator: TONČI DEŽULOVIĆ, Dugi Rat

Naziv inovacije: Umjetni mamac za lov liganja i sipa

(Panic fish, Panic egi)

Inovatori: MARJAN MATIĆ, Solin

MERFID HUSIĆ, Split

Naziv inovacije: Daska za rezanje

Kategorija: I D E J E

1 . Zlatna diploma:

Inovatori: MAJA REGJO, dipl.oecc, Split

VIKTOR PERIĆ, dipl.ing.arh., Split

Naziv inovacije: Plutajući modul „OASIS MEU“

2. Srebrna diploma :

Inovator: OREL BRAČULJ, Dicmo

Naziv inovacije: Spužva za domaćinstvo s metalnim čistačem

Inovator: IVICA LUKAČ, dipl.ing, Split

Naziv inovacije: „Zelena brzina“

3. Brončana diploma :

Inovator: JURE VUKIĆ, Starigrad

Naziv inovacije: Postrojenje za desalinizaciju morske vode korištenjem električne i solarne energije

Inovator: JASMIN NOŽINOVIĆ, Split

Naziv inovacije: Brodsko postrojenje za dobivanje energije dušikom za pogon glavne propulzije, generatora struje i hlađenje rashladnog sistema

P O S E B N A P R I Z N A N J A

Inovator: BERISLAVA ĆURČIN, Stari Grad, otok Hvar

Naziv inovacije: Sapun lavanda čokoladni

Inovator: BERISLAVA ĆURČIN, Stari Grad, otok Hvar

Naziv inovacije: Sapun lavanda s kavom

Prijavitelj inovacije: UDRUGA MLADI ROBOTIČARI, Split

Inovator: ANTONIO NIKOLIĆ, učenik, Split

Naziv inovacije: Robot - nogometaš

Split, 09.12.2018.

IZVRŠNI ODBOR:

Ante Zekić, dipl. ing. , Predsjednik

NAPOMENA:

Na 30. natječaj za najbolju inovaciju Dalmacije pristiglo je ukupno 19 radova.

Ocjenjivački sud je sve inovacije kategorizirao, ocijenio i predložio pobjednike po kategorijama i priznanja za sudjelovanje.

Izvršni odbor je prijedlog usvojio jednoglasno.

Split, 21. prosinca 2018. godine

Pripremila:

Irena Grgurinović


Foto galerija

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259