BLUE-GREEN HUB FORUM: Kuće i hoteli na vodi za inovacije u plavom turizmu

08.10.2021
Blue-Green Hub inicijativa nastavila je i u uvjetima pandemije s promoviranjem rasta i razvoja u plavom sektoru uz primjenu zelenih tehnologija kroz uspješno organiziranje petog događaja po redu pod naslovom Blue-Green Hub Forum "Istraživanje i razvoj u Plavom sektoru III. dio: Plavi turizam i plavo stanovanje". Blue-Green Hub Forum održan je 30. rujna 2021. godine na Hotelu Botelu Marina u Rijeci u organizaciji tvrtke Radionica za ljudske potencijale-HRradi, Poduzetničkog centra plavo-zelenih tehnologija Blue-Green Hub d.o.o., Udruge inovatora Hrvatske (UIH), Udruženja male brodogradnje Hrvastke gospodarske komore, Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka i Saveza udruge inovatora Rijeke, u partnerstvu s Riječkom razvojnom agencijom Porin.


Blue-Green Hub Forum - Istraživanje i razvoj u Plavom sektoru III. dio: Plavi turizam i plavo stanovanje

Cilj Foruma je predstavljanje mogućnosti razvoja inovativnog turizma kroz primjere dobrih praksi u plavom turizmu i plavom stanovanju te ispitivanje legislativnog okvira i prepreka za realizaciju. Teme kao izgradnja i komercijalizacija objekata na vodi i uvođenje integriranih i naprednih sustava obnovljivih izvora energije u hotelijersko-turističke objekte i apartmanski smještaj predstavljaju značajan doprinos za razvoj inovativnog kao i cjelogodišnjeg turizma. To je ujedno prilika za otvaranje nove tržišne niše za razvoj brodograđevne i arhitektonsko-građevinske djelatnosti kao važnih gospodarskih grana kao primjer sinergijskog razvoja više različitih sektora i poticanje rasta i razvoja poduzeća u tom sektoru.


mr. sc. Barbra Kristofich Ambruš, voditeljica Blue-Green Hub inicijative i direktorica Poduzetničkog centra plavo-zelenih tehnologija Blue-Green Hub d.o.o.

Barbra Kristofich Ambruš u uvodnom je obraćanju istaknula da je inicijativa pokrenuta 2018. godine na inicijativu tvrtke Radionica za ljudske potencijale-HRradi te u partnerstvu s Udruženjem male brodogradnje HGK i Brodarskim institutom d.o.o. te uz nefinancijsko pokroviteljstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH. Ukupno je održano četiri tematska Foruma i jedna konferencija koji su sadržajno pokrili sva područja plavog sektora prema EU klasifikaciji: brodogradnju i pomorstvo, plavu biotehnologiju i zaštitu morskog okoliša, plavu energiju te plavi turizam i plavo stanovanje. Svaki od Foruma održan je pod nefinancijskim pokroviteljstvom nadležnog ministarstva te su do sada Forumi održani uz nefinancijska pokroviteljstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH (koje je ujedno pokrovitelj cijele inicijative), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH te Ministarstva turizma i sporta RH. Istaknula je da je na Blue-Green Hub Forumima i konferenciji do sada sudjelovalo više od 250 istaknutih znanstvenika, gospodarstvenika, predstavnika javne i regionalne samouprave te je kroz uspostavu i jačanje suradnje na EU projektima prijavljeno EU projekata u vrijednosti većoj od 10 milijuna kuna.


Zoran Barišić, Zamjenik predsjednika Udruge inovatora Hrvatske (UIH) i Zamjenik predsjednika Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora – IFIA

Zoran Barišić istaknuo je da je UIH od početka uključen u potporu inicijative te se aktivno uključio kroz suorganizaciju Blue-Green Hub Foruma „ Istraživanje i razvoj u Plavom sektoru II. dio: Plava biotehnologija, zaštita morskog okoliša i plava energija,“ i suorganizaciju ARCA Blue-Green Hub konferencije ARCA konferencije „Nove tehologije u plavom sektoru: zelene inovacije u hrvatskoj brodogradnji“. UIH prepoznaje inovativne ideje, ne samo na razini inovatora pojedinaca, već i na razini suradnje sa subjektima profitnog i neprofitnog sektora s ciljem stvaranja nove dodane vrijednosti u Hrvatskoj kroz mrežne projekte i povlačenje sredstava iz EU fondova. Također je istaknuo važnost uloge kopnenog turizma te predstavnika nacionalnih parkova koji bi u području objekata na vodi mogli pronaći nove prilike i mogućnosti za uvođenje inovacija u ponudu koju nude posjetiteljima.


Boris Vukušić, Predsjednik Udruženja male brodogradnje Hrvatske gospodarske komore

Boris Vukušić predstavio je idejne koncepte projektiranja objekata na vodi koji su već duže vrijeme primjer dobre prakse u Hrvatskoj, međutim istaknuo je nedovoljno jasnu zakonsku regulativu u pogledu plutajućih objekata te potrebu za organiziranjem sastanka na kojem bi se aktivno uključili predstavnici hotelijerstva i turizma, nacionalnih parkova, Ministarstva mora, prometa i infrastruktire RH, Ministarstva turizma i sporta RH te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH i Hrvatskog registra brodova u suradnji s Udruženjem male brodogradnje Hrvatske gospodarske komore i predstavnicima Blue-Green Hub inicijative. Sastanak bi bio preduvjet da se u strategijama lokalnih i regionalnih samouprava koje su još u izradi osigura prostor za inovativni plavi turizam koji bi uključivao i kuće na vodi, sportske objekte na vodi i sl., što bi omogućilo kvalitetnije programiranje plavih inovacija u programskom razdoblju 2021.-2027.


Dario Zorić, Direktor, Riječka razvojna agencija PORIN

Dario Zorić istaknuo je da je Riječka razvojna agencija PORIN kao partner na Blue-Green Hub Forumu otvorena za prihvaćanje inicijativa i pružanje podrške za rast i razvoj plavog sektora u Rijeci te da u prostorima RRA Porin imaju određeni broj poduzeća iz tog sektora. Također, Grad Rijeka je tradicionalno pomorski grad te je RRA Porin u tom pogledu uključena u projekte u tom sektoru, od kojih trenutno provodi jedan EU projekt „Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities“ vezan uz jačanje plavo-zelene infrastrukture u Rijeci.

Nakon uvodnih obraćanja inovacije u plavom turizmu i plavom stanovanju predstavili su Igor Lalović, suosnivač i suvlasnik tvrtke Flow Ship Design d.o.o. iz Pule, Svetlana Mojić Džakula osnivačica i vlasnica poduzeća Salt&Water iz Novog Sada te mr.sc. Daniela Škarica, suosnivačica arhitektonskog ureda SKROZ d.o.o.


Igor Lalović, suosnivač i suvlasnik tvrtke Flow Ship Design d.o.o., prezentacija “Brodograđevni projekt u funkciji razvoja turizma: sportsko-rekreacijski centar na vodi”

Svetlana Mojić Džakula osnivačica i vlasnica poduzeća Salt&Water d.o.o., prezentacija “Projektiranje kuća na vodi za stambene i turističke namjene: međunarodni primjer dobre prakse”

U pauzi između prvog i drugog dijela Blue-Green Foruma dr. sc. Neven Hadžić, izv. prof., Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu predstavio je autorsku knjigu “Tehnologija brodogradnje I, II i III” u okviru aktivnosti Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku i Laboratorija za unapređenje brodograđevne proizvodnje čiji je ujedno i voditelj.


dr. sc. Neven Hadžić, izv. prof., Fakultet strojarstva i brodogradnje,
Sveučilište u Zagrebu, predstavljanje autorske knjige
“Tehnologija brodogradnje I, II i III”

U drugom dijelu Blue-Green Hub Foruma predstavljene su prezentacije Margarete Zidar i Lee Leopoldović s Energetskog instituta Hrvoje Požar iz Zagreba s ciljem promoviranja naprednih energetskih rješenja za plavi turizam i plavo stanovanje i mogućnosti prijave i sufinanciranja preko EEA Grants natječaja.


Margareta Zidar, Energetski institut Hrvoje Požar, prezentacija “Dizalice topline s morskom vodom kao inovativno OIE rješenje za turizam: financiranje i primjeri dobre prakse”

Lea Leopoldović, Energetski institut Hrvoje Požar, prezentacija “Dizalice topline s morskom vodom kao inovativno OIE rješenje za turizam: financiranje i primjeri dobre prakse”

U završnom dijelu Blue-Green Hub Foruma sažeti su zaključci i smjernice za daljnje korake s ciljem rasta i razvoja područja plavog turizma i plavog stanovanja:


1) potrebno je razmotriti postojeći zakonodavni okvir te po potrebi dopuniti isti s ciljem uspostave uvjeta za izgradnju plutajućih objekata (kuća na vodi, sportsko-rekreacijskih objekata na vodi i sl.) i stvaranja uvjeta za inovativni plavi turizam u strategijama razvoja priobalnih i otočnih JLS-ova.

2) s navedenim ciljem potrebno je organizirati sastanak s predstavnicima nadležnih ministarstava (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo turizma i sporta) i institucija (Hrvatski registar brodova) te predstavnicima sektora hotelijerstva i nacionalnih parkova.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259