ARCA 2012 Popis nagrađenih

26.10.2012

GRAND PRIX ARCA 2012

Rbr.

Inovacija

Autor

1

RLC 23

Zvonimir Viduka
ALTPRO d.o.o.

ARCA

Rbr.

Inovacija

Autor

1

BIOROTOR

Đuro Horvat, TEHNIX d.o.o.

2

JEDNOOPRUŽNI POGONSKI MEHANIZAM ZA DVOPOLOŽAJNE SKLOPNE APARATE

dr. Radovan Milošević, Marko Uremović, Tomislav Čabraja , KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d.

3

METODA ZA OTKRIVANJE KVAROVA NAMOTA ASINKRONIH I SINKRONIH STROJEVA

Dr. sc. Ante Elez, Prof. dr. sc. Stjepan Car, KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.

4

KUĆA PRIRODNE IZVRSNOSTI

Rade Nekić,Dragica Nekić - PTO Nekić

5

REVOLVER RHS

Hrvoje Ropić, Hs-Produkt D.o.o

6

RUCONBAR –
GUMIRANA BETONSKA
BARIJERA ZA ZAŠTITU
OD BUKE

Građevinski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić

ARCA - INOZEMNI IZLAGAČI

7

AUTOMAT ZA IZDAVANJE PREPAID KARTICA

Zlatan Karabegović, ASOCIJACIJA INOVATORA BOSNE I HERCEGOVINE

8

METODA ZA PROIZVODNJU ČAĐE

MOSCOW STATE MINING UNIVERSITY, UDRUGA „RUSKA KUĆA ZA ME?UNARODNU ZNANSTVENU I TEHNOLOŠKU SURADNJU” U SURADNJI SA LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY) „PROFI BINEKS”

POSEBNE NAGRADE

IFIA

Rbr.

Inovacija

Autor

1

IFIA LAUREATE - METODA ZA
OTKRIVANJE KVAROVA
NAMOTA ASINKRONIH I
SINKRONIH STROJEVA

Dr. sc. Ante Elez
Prof. dr. sc. Stjepan Car, KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.

2

IFIA GOLD - EKOMUNAL

Đuro Horvat
TEHNIX d.o.o.

3

IFIA GOLD - NAPRAVA ZA MLJEVENJE KUGLAMA I MIJEŠANJE

Jožef Vlah, INOVATOSRKI CENTAR ASI - AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI

4

IFIA GOLD - UNAPREĐENJE I POPRAVAK BETONSKIH STRUKTURA POMOĆU NANO ČESTICA I IZVORNIH MATERIJALA SA JUGOISTOKA ZEMLJE

Mrs. Mahla Rezaei
Mr. Seyed Mohsen Kalvandi, PRVI INSTITUT INOVATORA I ISTRAŽIVAČA U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN

5

IFIA GOLD - NOVI DŽEPNI DETEKTOR EKSPLOZIVA

Jirí Bláha _ RS DYNAMICS Ltd, Praha, UDRUGA INOVATORA ČEŠKE REPUBLIKE
RUSIJA

1

RUSIJA GRAND PRIX - DIJELOVI BORBENE KACIGE

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Alojzije Šestan
Egon Busch

2

RUSIJA GOLD - JASTUK „POSPANKO“

BERNARDA d.o.o.
Bernarda Cecelja

3

RUSIJA GOLD - DIDAKTIČKA ELEKTRIČNA GITARA

Udruga inovatora Samobor
Srednja strukovna škola, Samobor, Matija Lastovčić
David Martić

4

RUSIJA GOLD - AUTOMAT ZA IZDAVANJE PREPAID KARTICA

Zlatan Karabegović, ASOCIJACIJA INOVATORA BOSNE I HERCEGOVINE
IRAN

1

IRAN MEDALJA - HAHA - I - KUL POEZIJA

Žarko Milinović

2

IRAN MEDALJA - PLANETNI BICIKL

Refik Fočić, INOVATOSRKI CENTAR ASI - AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI
ZADAR

1

ZADAR - NAJBOLJA HRVATSKA INOVACIJA - PRIZVODNJA VINJAKA I LIKERA

OPG ČEPURAN

2

ZADAR - NAJBOLJEM MLADOM INOVATORU - DIDAKTIČKA ELEKTRIČNA GITARA

Udruga inovatora Samobor
Srednja strukovna škola, Samobor, Matija Lastovčić
David Martić

3

ZADAR - NAJBOLJA MEĐUNARODNA INOVACIJA- FUSSION REACTOR - MAĐARSKA

Egely Gyorgy, dr. SAVEZ INOVATORA MA?ARSKE

ZLATO

Rbr.

Inovacija

Autor

1

EKOMUNAL

?uro Horvat, TEHNIX d.o.o.

2

BRODSKA KUKA S NAPRAVOM ZA PROVLAČENJE KONOPA

Hrkač Dinko

3

MIKROKONTROLERSKI VIŠEKANALNI DIGITALNI TERMOMETAR

Sead Inajetović

4

Jastuk POSPANKO, madrac SPORTIVO, revet SAVOY

Bernarda Cecelja, BERNARDA d.o.o.

5

DIJELOVI BORBENE KACIGE

Alojzije Šestan, Egon Busch, ŠESTAN-BUSCH d.o.o.

6

NAKIT OD STAKLA I ŽICE

Antonija Gospić

7

DIDAKTIČKA ELEKTRIČNA GITARA

U kategoriji SENIORA nagradu su dobili Matija Lastovčić, David Martić - Srednja strukovna škola Samobor, Udruga inovatora Samobor

8

CMENSA KOMPJUTERSKI STOL

Dražen Smoković, Smoković d.o.o.

9

QUADROCYCLE

U kategoriji SENIORA nagradu je dobio Sablić Ivan, učenik Tehničke škole Sisak

10

CONFERENCE@NET KINECT

Citus d.o.o.

11

SNIMANJE OBJEKTA U PROŠIRENOJ STVARNOSTI U REALNOM VREMENU

Stype CS d.o.o.

12

Postupak proizvodnje prostirke za papkare i kopitare i njenog recikliranja u kompost

Matija Volner

13

Kondenzacijska parna turbina s reguliranim oduzimanjem pare snage 2-5 MW

Grupa autora, TTK d.o.o.

14

XDS PIŠTOLJ

Marijo Špine, Dubravko Trpčić, HS-Produkt d.o.o.

15

HIDRAULIČNI UREĐAJ ZA SANIRANJE OŠTEĆENJA PRIRUBNIČKOG SPOJA PODVODNOG CJEVOVODA POD TLAKOM

ZUANIĆ ROKO
ZLATO - INOZEMNI IZLAGAČI

16

Caffe Espresso Sambuca Caffe Espresso Grappa, Caffe Espresso Bar, Irish Caffe, Sangria, kuhano vino

THERMOSELF SA, Švicarska

17

SUSTAV ZA VERTIKALNO OTVARANJE PROZORA NA ELEKTRIČNI POGON

Aleksander Grum, INOVATOSRKI CENTAR ASI - AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI

18

AUTOMATSKA VISOKOTLAČNA NAPRAVA ZA PUMPANJE I PRSKANJE

Ivan Gregorič, INOVATOSRKI CENTAR ASI - AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI

19

ČVRSTO GORIVO S BIO-KOMPONENTAMA OBOGAĆENO MULTIFUNKCIONALNIM PAKETOM ADITIVA

Leszek Ziemia?ski, Anna Duda, Gra??yna ak, Winicjusz Stanik,Iwona Skr?t, Michał Wojtasik, Jan Lubowicz, Wojciech Mazela, Michał Pajda, Celina Bujas, Oil and Gas Institute, UDRUGA POLJSKIH INOVATORA I RACIONALIZATORA - SPWIR

20

UNAPREĐENJE I POPRAVAK BETONSKIH STRUKTURA POMOĆU NANO ČESTICA I IZVORNIH MATERIJALA SA JUGOISTOKA ZEMLJE

Mrs. Mahla Rezaei, Mr. Seyed Mohsen Kalvandi, PRVI INSTITUT INOVATORA I ISTRAŽIVAČA U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN

21

UREĐAJ ZA KOMPLEKSNU DIJAGNOSTIKU VEGETATIVNOG ŽIVČANOG SUSTAVA

SOLOVYH EVGENY, UDRUGA „RUSKA KUĆA ZA ME?UNARODNU ZNANSTVENU I TEHNOLOŠKU SURADNJU” U SURADNJI SA LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY) „PROFI BINEKS”

22

VAKUUMSKO POSTROJENJE I TEHNOLOGIJA ZA TALOŽENJE VIŠESLOJNIH STRUKTURA ČVRSTIH OKSIDNIH GORIVIH ĆELIJA

TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY, UDRUGA „RUSKA KUĆA ZA ME?UNARODNU ZNANSTVENU I TEHNOLOŠKU SURADNJU” U SURADNJI SA LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY) „PROFI BINEKS”

23

FUSSION REACTOR

Egely Gyorgy, dr. SAVEZ INOVATORA MA?ARSKE

ZLATO - MLADI

Rbr.

Inovacija

Autor

1

BEŽIČNI PUNJAČ MOBITELA

Ivan Kožar, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture

2

ROBOTSKA RUKA TRZ12

Milan Vujić, Stefan Jovanov, Petar Dopuđa (učenici); Mentor: Miroslav Cimeša - Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Beograd - SAVEZ PRONALAZAČA BEOGRADA

3

1. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA, Klaićeva 7, za 130. obljetnicu djelovanja


SREBRA

Rbr.

Inovacija

Autor

1

VIŠEDJELNI ORMARIĆ S LADICAMA

IVANA KLEVA

2

4D TERMOGRAFSKI SUSTAV (4DTS)

Karolj Skala, Institut Ruđer Bošković

3

STROJ ZA EKOLOŠKO PRANJE SIROVE MASNE VUNE

Damir Remenar

4

INOVATIVNE RADIONICE, IZRADE MIRISNIH SLIKA

Andrea i Diana Balaško

5

PLASTIČNE PRIČVRSNICE –TIPLE ZA STIROPOR ZA VANJSKU FASADU

Tehnoplastika d.o.o., Milan Hrenović

6

ELEKTRIČNI AUTOMOBIL

Nenad Grgas, Antonio Grgas, KMT "Dalmatinac", AMK "Zvir"

7

NAPRAVA ZA SUŠENJE ROBE

Zdenko Jakus

8

CILJNIK OPTIČKI CT-1.5X SA INTEGRIRANOM CRVENOM TOČKOM NA JURIŠNOJ PUŠCI VHS

GRUPA AUTORA IZ INSTITUTA RU?ER BOŠKOVIĆ, HS PRODUKT

9

POSTUPAK DOBIVANJA VJERNOG IZGLEDA KAMENIH ZIDOVA STARIH KUĆA

IVAN MILUN

10

PRIZVODNJA VINJAKA I LIKERA

OPG Čepuran

11

AUTOHTONI HRVATSKI NAKIT

Zlatarna Križek d.o.o.

SREBRO - INOZEMNI IZLAGAČI

12

VODENA ELEKTRANA S LOPATICAMA NA BESKRAJNOJ TRACI

Zdravko Bosnić, ASOCIJACIJA INOVATORA BOSNE I HERCEGOVINE

13

PLANETNI BICIKL

Refik Fočić, INOVATOSRKI CENTAR ASI - AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI

14

NAPRAVA ZA MLJEVENJE KUGLAMA I MIJEŠANJE

Jožef Vlah, INOVATOSRKI CENTAR ASI - AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI

15

TEKUĆINA ZA OKSIDACIJU NA TEMELJU EMULZIJE KISELINE U ULJU

Piotr Kasza, Marek Czupski, Elzbieta Biały, UDRUGA POLJSKIH INOVATORA I RACIONALIZATORA - SPWIR

16

VOŠTANA MIKROEMULZIJA I NAČIN PROIZVODNJE

Halina Syrek, Artur Antosz, Jacek Kapelak, Urszula Gawlak-Józefczyk, Anna Bartyzel, Stefan Ptak, Wojciech Wilk, UDRUGA POLJSKIH INOVATORA I RACIONALIZATORA - SPWIR, OIL AND GAS INSTITUTE

17

ELEKTRONSKI MEDICINSKI JASTUČIĆ S KONTROLOM TEMPERATURE

Mrs. Mahgol Jaberansari, Mrs. Farnaz Karimi, Almas Tebcaspian Company, PRVI INSTITUT INOVATORA I ISTRAŽIVAČA U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN

18

SPERMICIDNI I PROFILAKTIČKI VAGINALNI IRIGATOR

Yusef Rafiee, PRVI INSTITUT INOVATORA I ISTRAŽIVAČA U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN

19

HUMICIN® HUMIC 2000KFT - DODATAK PREHRANI S PRIRODNOM HUMINSKOM KISELINOM

J.Szöll?sy, SAVEZ INOVATORA MAĐARSKE

20

BIOAKTIVNI NANOSTRUKTURNI PREMAZI ZA TITANSKE IMPLANTATE

TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY, UDRUGA „RUSKA KUĆA ZA ME?UNARODNU ZNANSTVENU I TEHNOLOŠKU SURADNJU” U SURADNJI SA LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY) „PROFI BINEKS”

21

NOVI DŽEPNI DETEKTOR EKSPLOZIVA

Ji?í Bláha _ RS DYNAMICS Ltd, Praha, UDRUGA INOVATORA ČEŠKE REPUBLIKE

22

BICIKLISTIČKI UREĐAJ ZA SIGNALIZIRANJE PROMJENE SMJERA I KOČENJA

Antonin Havelka - Technical University of Liberec, UDRUGA INOVATORA ČEŠKE REPUBLIKE

23

QC-FIX

Christer Lonn, Lonnconsultant, ŠVEDSKA UDRUGA INOVATORA - SUF

SREBRA - MLADI

Rbr.

Inovacija

Autor

1

STUBIŠNI AUTOMAT S MIKROKONTROLEROM

Ernst Norbert, mentor Boni Tibor, PRVA
SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, UDRUGA INOVATORA BARANJE

2

MINI NF POJAČALO

Daniel Vidaković, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture

3

GLASOVNO UPRAVLJANJE

Jurica Rešetar, mentor: Ivan Vlainić, Srednja strukovna škola Samobor, Udruga inovatora Samobor

4

PAMETNA PASIVNA KUĆA

Josip Barbić, mentor: Ivan Vlainić, Srednja strukovna škola Samobor, Udruga inovatora Samobor

5

EKO KUĆA S OBNOVLJIVIM IZVORIMA

Tomislav Habazin, Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb

6

TERMOELEKTRIČNI GENERATOR

Novak Tin, Milek Igor, Mentor: Arsoski Stevče

BRONCE

Rbr.

Inovacija

Autor

1

SOLARNI PANEL ZA GRIJANJE ZRAKOM

Zoran Černja

2

GRAĐEVINSKI ELEMENT ZA SUHO ZIDANJE

Milisavljević Mišo

3

SUSTAV UPRAVLJANJA VJETROAGREGATOM ZA PODRUČJA JAKIH I TURBULENTNIH VJETROVA

dr.sc. Mate Jelavić, dr.sc. Siniša Marijan, Mario Barišić, dipl.ing., dr.sc. Zlatka Tečec-Ribarić, Mario Bilić dipl.ing., Igor Hađina, ing., mr.sc. Krešimir Ivanuš, Andrija Eršek dipl.ing., Boris Furčić, dipl.ing., Josip Babić, dipl.ing.

4

GRAĐEVINSKA ILI EKO-TERM PLOČA

Damir Remenar

5

RUČNO IZRAĐENI PRIBOR ZA PISANJE OD MASLINOVOG DRVETA

Jagoda Bašić

6

WALLIGAMI - SLOŽIVA ZIDNA POSUDA ZA BILJKE

Bioinventa d.o.o.

7

VISOR PUREWATER 3K

Visor d.o.o.

8

UNIVERZALNA METLA ZA DOMAĆINSTVO

Nenad Mihovilović

9

SIDRO SA POMIČNIM KRAKOVIMA

Nenad Gospodnetić

10

ČOKOLADNA GRAMOFONSKA PLOČA

MARINKO BIŠKIĆ

11

BEACHBOX STALAK ZA SUNCOBRAN

MIROSLAV ČEČAVAC

12

KONJIČKE RATNIČKE IGRE

Dr. FEDOR MATAIĆ

13

KRUNICE

RATKO ŽAGAR

14

PROIZVODI OD GORANSKIH TRAVA, ŠUMSKOG KORIJENJA ( LJEKOVITI ) I KVALITETNE ISTARSKE KOMOVICE

Vid Arbanas vl. Obrta KOTAČ

15

DEKORATIVNI ELEMENTI i UREĐENJE INTERIJERA BRODOVA

SG stolarija

16

OFFSHORE BROD ZA POTPORU NAFTNOJ INDUSTRIJI

Roko Zuanić, Matko Zuanić, Lagena d.o.o.
BRONCE - INOZEMNI IZLAGAČI

17

ELEKTRONSKI POLICAJAC

Branko Miladinović, ASOCIJACIJA INOVATORA BOSNE I HERCEGOVINE

18

PUNJENJE MOBITELA DISANJEM

Sašenko Sadiković, ASOCIJACIJA INOVATORA BOSNE I HERCEGOVINE

19

MONTAŽNI SNJEŽNI GRANIČNIK

Alojz Tomazin, INOVATOSRKI CENTAR ASI - AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI

20

MODIFIKATOR SILIKATNOG GELA

Renata Cicha-Szot,
Sławomir Falkowicz, OIL AND GAS INSTITUTE, UDRUGA POLJSKIH INOVATORA I RACIONALIZATORA - SPWIR

21

DIZAJN I PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH ZAPORNIH I SIGURNOSNIH VENTILA

Mr. Ahmad Moazeni, PRVI INSTITUT INOVATORA I ISTRAŽIVAČA U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN

22

FLUXMAP - PRIJENOSNI 3D MAGNETSKA JEDINICA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA BEZ OŠTEĆENJA

J.Szöll?sy,, A. Gasparics, T. Farkas, SAVEZ INOVATORA MA?ARSKE

23

HQ-WATER

Viktor Petrik, ŠVEDSKA UDRUGA INOVATORA - SUF

24

NOICEcar premaz za vjetrobranska stakla

Nano Suisse

BRONCE - MLADI

Rbr.

Inovacija

Autor

1

UŠTEDA ENERGIJE NA SEMAFORU

Katarina Horvat, Elektrostrojarska škola Varaždin, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture

2

IC KONTROLA ZA TOUCHSCREEN

Marin Stević, Mentor: Tomislav Vdovjak, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture

3

ENERGETSKI SAMOSTOJNA EKOLOŠKA KUĆA

Noa Jalšovec, II, OŠ Čakovec, mentor Gordan Bartolić

4

BATERIJSKO NAPAJANJE SOLARNIM SUSTAVOM

Učenici: Bruno Hac, Viktor Pelcl, Valentin Bičanić, Anamarija Samardžić, Josip Polić Strinić, Danijel Manojlović, Jurica Benko, Marijana Horvat, Marijan Horvat,David Verunica, Tomislav Marelić, Jakov Matešković, LovrePetešić, Željko Nenadić, Maja Karamatić, Mentori: Hrvoje Vrhovski i Renata

5

AUTOMATIZIRANA PASIVNA KUĆA

Emil Šikac, Hrvoje Šeketa, Filip Vlahović, Srednja strukovna škola, Samobor, Udruga inovatora Samobor

6

LED UPOZORENJE

Mihael Vidaković, Mentor: Tomislav Vdovjak dipl. ing.

7

NISKOENERGETSKA OBITELJSKA KUĆA

IGOR BOGDJEVIĆ

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259