Arca 2009 izvješće

01.10.2009

Dobitnik VELIKE NAGRADE ARCA 2009

KONČAR - ELEKTRIČNA VOZILA D.D. ZAGREB
ZA INOVACIJU „NISKOPODNI ELEKTROMOTORNI VLAK”
Ovogodišnja ARCA bila je središnja i ključna manifestacija inovativnog stvaralaštva na kojoj je predstavljeno više od 338 inovacija iz Hrvatske i 12 zemalja s tri kontinenta – Australije, Azije i Europe, koje su stvorili pojedinci i timovi stručnjaka. Od ukupnog broja inovacija oko 60% rezultat je domaćeg stvaralaštva pojedinaca i timova u tvrtkama, akademskoj zajednici i javnim institutima. Oko 15% inovacija bilo je od mladih iz obrazovnog sustava i akademske zajednice što predstavlja ključni resurs i dobar smjer za budući gospodarski razvoj Hrvatske. U paviljonu 8 organizatori su na 1500 m2 predstavili 99 izlagača.

Dr. Andraš Vedreš, predsjednik IFIA – Međunarodne federacije nacionalnih organizacija inovatora na prigodnoj je svečanosti označio početak ovogodišnjeg 7. međunarodnog sajma inovacija, novih ideja, tehnologija i proizvoda ARCA 2009.

U prigodnoj riječi istaknuo je da su inovacije i inovatori temeljni izvor za pronalaženje rješenja izlaska iz recesije koja zahvatila svijet. Pozvao je državne institucije da svojim programima i financijskim mogućnostima podupru inovatore jer, kako je naglasio samo su državne potpore i investicije kvalitetna financijska pomoć.

Predsjednik Udruge inovatora Hrvatske, prof. dr. sc. Stjepan Car u svojoj je pozdravnoj riječi naglasio da su ključni čimbenici koji donose povećanje novostvorene vrijednosti inovacijske aktivnosti, kako na poboljšanju i stvaranju novih proizvoda tako i na poboljšanju i stvaranju novih procesa koji pridonose uštedama, ali i na novim kreativnim poslovnim odnosima u tvrtki i na tržištu.

Znanstvena istraživanja i primjena njihovih rezultata za nastajanje novih proizvoda danas je ključni resurs za nove ideje i povećanje konkurentnosti gospodarstva i stoga su dio strategije razvoja svih gospodarstava, od SAD i EU do Bliskog i Dalekog Istoka.

Promocija inovacija i inovatorstva putem djelovanja Udruge inovatora Hrvatske bitno pridonosi razvoju inovacijske kulture u tvrtkama i značajna je pomoć za animiranje zaposlenika na kreativno razmišljanje i stvaranje inovativnih proizvoda i procesa.

Prof. dr. sc. Ante Markotić, predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture istaknuo je da Hrvatska zajednica tehničke kulture stalno ulaže u razvijanje svekolike inventivne djelatnosti svih svojih sastavnica, pa tako i Udruge inovatora Hrvatske, kroz stvaranje novih programskih i institucionalnih okvira kojima na posredan i neposredan način potiče razvoj inventivnog rada ali i tehničke kulture. Da smo na pravom putu potvrđuju nam to brojni svjetski priznati rezultati koje postižu naši mladi na svjetskim salonima inovacija, natjecanjima, smotrama i „olimpijadama uma“. Imajući na umu sve njih kao i njihove rezultate, naša zemlja ima šansi za budućnost, jer ima kapitalno bogatstvo svojih inovatora, starih i mladih, čije ideje i izumi ne zaostaju za izumima i idejama njihovih kolega inovatora iz bilo koje zemlje svijeta.

ARCU su Hrvatska zajednica tehničke kulture i njezine sastavnice prepoznale su kao mogućnost predstavljanja široj javnosti, ali i gospodarstvu, one svoje programe koji mogu pridonijeti višoj kvaliteti i razini tehničkih znanja i vještina neophodnih našem gospodarstvu.

Nositelji promocije državne infrastrukture i pokrovitelji ARCE 2009 bili su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Na zajedničkom prostoru ARCE 2009 predstavile su se i odgovarajuće državne i druge institucije, koje svojim djelovanjem bitno pripomažu razvitku i unapređenju poduzetništva i inovatorstva.

Prigodnoj svečanosti prisustvovali su i Miljenko Pavlaković, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Tihana Kraljić, ravnateljica Uprave za malo gospodarstvo, predstavnik Iranskog veleposlanstva, predstavnici Poglavarstva grada Zagreba, organizacija inovatora iz Hrvatske, članovi EXCOa - izvršnog tijela IFIA, generalnog sponzora KONČAR elektroindustrije d.d., te domaći i inozemni izlagači.

I ovogodišnju ARCU posjetio je predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić.

S detaljima sajma ARCA, najznačajnijim inovacijama kao i inovacijskom infrastrukturom posebice programima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva tijekom razgledavanja upoznali su ga predstavnici pokrovitelja Miljenko Pavlaković, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Tihana Kraljić, ravnateljica Uprave za malo gospodarstvo te predsjednci Hrvatske zajednice tehničke kulture dr. sc. Ante Markotić i Udruge inovatora Hrvatske prof. dr. sc. Stjepan Car.

Sajmovi inovacija ARCA 2009. u Zagrebu i GENIUS EUROPA u Budimpešti, koji je završen dva dana prije ARCE, objedinjeni su u projekt IFIA – Međunarodne federacije nacionalnih organizacija inovatora, pod nazivom „Rujan - mjesec kreativnosti i inovacija”. Projekt je uključen i kao jedan u nizu službenih događanja u sklopu „Europske godine kreativnosti i inovacija 2009”.

IOMI – INTERNATIONAL ORDER OF MERIT OF THE INVENTION

Na prigodnoj svečanosti tri hrvatska inovatora i dva dužnosnika Udruge inovatora Hrvatske odlikovani su 16. rujna međunarodnim odlikovanjem IOMI koje dodjeljuje IFIA –Međunarodna federacija nacionalnih organizacija inovatora.

IOMI – International Order of Merit of the Invention, najviše je priznanje Svjetske federacije nacionalnih inovatorskih IFIA. To je međunarodno nepolitičko (civilno) odlikovanje za inovatore i podupiratelje inovatorstva kojim se pojedinci nagrađuju za izuzetno značajnu potporu u provedbi izuzetnih inovacijskih aktivnosti, djelovanje i postignuća.

Vitezovima su proglašeni:

  • Lazo Starčević
  • Rade Nekić
  • Ivo Popović

Radi se o inovatorima koji su svoje inovacije komercijalizirali, a za koje su i na međunarodnim sajmovima inovacija dobili najviša priznanja.

Titulu Oficir dobili su:

Prof. dr. sc. Stjepan Car – predsjednik Udruge inovatora Hrvatske
Pavao Havliček – zamjenik glavnog tajnika Udruge inovatora Hrvatske

Geslo priznanja IFIA – IOMI – International Order of Merit of the Invention je „INVENT AND SERVE” - „IZUMI I SLUŽI„.

Postoje slična priznanja na razinama država koja se dodjeljuju domaćim i stranim državljanima, no IOMI je prvo međunarodno priznanje koje dodjeljuje jedna međunarodna organizacija, a odnosi se inovatorstvo.

Po prvi puta su javno objavljena i uručena na ARCA 2008.

Dodjeljuje se na 4 razine: Knight, Officer, Commander i Grand Master. Odlikovanje IOMI je utemeljio predsjednik IFIA dr. Andras Vedres 15. siječnja 2008. godine.

Hrvatska i sajam ARCA 2008. bila je prvi domaćin takvog događaja, što smatramo izuzetnom čašću za Republiku Hrvatsku i našu Udrugu inovatora Hrvatske.

Ovim odlikovanjima utemeljeno je i „Bratstvo vitezova IFIA” u Hrvatskoj. Osnovna je zadaće članova zalaganje za daljnje unapređenje statusa inovatora i inovatorstva u Hrvatskoj.

DAN POSLOVNO-INOVACIJSKOG CENTRA HRVATSKE – BICRO

Dan Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske – BICRO održan je 16. rujna.

U okviru programa održane su prezentacije predstavnika BICRO-a i poduzeća financiranih u okviru BICRO programa RAZUM i IRCRO.

  • Ivo Friganović, direktor programa RAZUM Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske - BICRO održao je predavanje „Od znanstvenog rezultata do proizvoda na tržištu” s naglaskom na značenje zaštite intelektualnog vlasništva.
  • Davor Kovačec, direktor poduzeća Xylon d.o.o – predstavio je projekt „3D grafika - Od aviona do perilice” koji je ostvaren sa sudjelovanjem sredstava iz BICRA.
  • Svibor Pavetić, tehnički direktor poduzeća Ekovent d.o.o. predstavio je projekt „Princip rada nove 3K tunelske ventilacije”
  • Nebojša Bošković, voditelj tehničkog odjela poduzeća Banko d.o.o. novi tip „Pneumatske brusilice”
  • Luka Bakrač, direktor poduzeća BBakrač d.o.o. –novi uređaj za trening sportaša, ali primjenjiv i u fizioterapeutskim potrebama „JET LEG - dijagnostika i trening”.

Svi konkretni primjeri poduzetnički su pothvati u koje su uložena sredstva kako poduzetnika tako i Poslovno inovacijskog centra BICRO kroz jedan od njihovih 5 temeljnih programa.

PREDSTAVLJENI DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I DRUŠTVO INOVATORA SIGMA

Trećeg dana održavanja Arce, 17. rujna održana su dva stručno informativna skupa.

Predstavnici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo temom „Patentne informacije - Analizom do prednosti nad konkurencijom” ukazali su na značenje praćenja stanja tehnike u patentnim bazama kao načina stjecanja prednosti nad konkurencijom.

Drugom temom „Intelektualno vlasništvo - Uloga pretraživanja žigova” u poslovnom okruženju ukazano je na značenje stavaranja „brenda” kao garancije da proizvod bude zaštićen od kopiranja. Istaknuto je da se na taj način može uvijetno sačuvati tajnost postupka proizvodnje. Kao primjer istaknut je žig COCA COLE, čija je formula i danas još uvijek tajna, a taj je žig na tržištu najskuplji.

Društvo inovatora „SIGMA” kojeg uglavnom čine studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Fakulteta strojarstva i brodogradnje predstavili su svoje aktivnosti i poimanje inventivnosti tijekom studija kroz temu „Razvoj znanosti, studija, inovacija i poslovanja mladih kao faktor gospodarskog rasta”.

Uz to predstavili su i svoj projekt „Hrvatski poslovni turizam - suvremeni gospodarski proizvod kao brand nacionalne turističke ponude” koji je izazvao pozornost i u hrvatskim turističkim krugovima.

DRŽAVNA INFRASTRUKTURA

Nositelji promocije državne infrastrukture su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Na zajedničkom prostoru ARCE 2009 predstavljaju se sve odgovarajuće državne i druge institucije, koje svojim djelovanjem mogu bitno pripomoći razvitku i unapređenju poduzetništva i inovatorstva. Sudjelovuje višeoko dvadeset subjekata (ministarstava, zavoda, agencija, poslovnih banaka i udruženja).

SUDJELOVANJE AKADEMSKE ZAJEDNICE

Akademska zajednica već tradicionalno sudjeluju na izložbama ARCA promovirajući svoju znanstvenu i istraživačku djelatnost široj javnosti. Ove godine sudjelovali su KONČAR – Elektrotehnički institut, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Grafički fakultet, Medicinski fakultet, Veterinarski fakultet i dr.

7. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA, NOVIH IDEJA, PROIZVODA I TEHNOLOGIJA – ARCA 2009 U BROJKAMA:

Ovogodišnja ARCA središnja je i ključna manifestacija inovativnog stvaralaštva na kojoj je predstavljeno više od 338 inovacija iz Hrvatske i 12 zemalja s tri kontinenta – Australije, Azije i Europe, koje su stvorili pojedinci i timovi stručnjaka. Od ukupnog broja inovacija oko 60% rezultat je domaćeg stvaralaštva pojedinaca i timova u tvrtkama, akademskoj zajednici i javnim institutima. Posebno nas veseli što oko 15% inovacija dolazi od mladih iz obrazovnog sustava i akademske zajednice što predstavlja ključni resurs i dobar smjer za budući gospodarski razvoj Hrvatske. Samo 35% inovacija dobiti će službenu nagradu ARCA 2009, a svi drugi Priznanja za sudjelovanje čime želimo poručiti svima da je stvaranje novog, boljeg i različitog od postojećeg, ključ uspjeha u poslovanju tvrtki i veliki izazov za afirmaciju primjene stečenih znanja i vještina tijekom redovnog, ali i cjeloživotnog obrazovanja.

KONČAR kao glavni sponzor ovogodišnje ARCE 2009 prepoznao je vrijednosti promocije inovatorstva i aktivno pridonosi njegovom razvoju u Hrvatskoj, te se konkretno uključuje u organizaciju i vrednovanje inovatorskog stvaralaštva, a koji su od velikog značaja za gospodarski razvoj zemlje.

Izlagači Broj izlagača Broj inovacija
Udružene članice Udruge inovatora Hrvatske 11 116
Trgovačka društva 21 38
Znanost (fakulteta) 5 12
Pojedinci 13 15
Mladi inovatori 37 37
Inozemni izlagači: država 12 120
UKUPNO 99 338


SVEČANOST PROGLAŠENJA NAJBOLJIH

Dobitnik VELIKE NAGRADE ARCA je trgovačko društvo KONČAR - ELEKTRIČNA VOZILA d.d. Zagreb za inovaciju NISKOPODNI ELEKTROMOTORNI VLAK

Na prigodnoj svečanosti proglašeni su najbolji inovatori 7. međunarodnog sajma inovacija, novih tehnologija i proizvoda ARCA 2009 – SREDIŠTE PRIMJENE ZNANJA.

35% inovacija nagrađeno je službenim nagrada ARCA 2009, a svi drugi sudionici dobili su Priznanja za sudjelovanje.

Filozofija je organizatora da je stvaranje novog, boljeg i različitog od postojećeg, ključ uspjeha u poslovanju tvrtki i veliki izazov za afirmaciju primjene stečenih znanja i vještina tijekom redovnog, ali i cjeloživotnog obrazovanja.

U svom pozdravnom obraćanju na početku svečanosti proglašenja i uručivanja nagrada dr. Stjepan Car predsjednik Udruge inovatora Hrvatske istaknuo je da su ključni čimbenici koji donose povećanje novostvorene vrijednosti su inovacijske aktivnosti,kako na poboljšanju i stvaranju novih proizvoda tako i na poboljšanju i stvaranju novih procesa koji pridonose uštedama, ali i na novim kreativnim poslovnim odnosima u tvrtki i na tržištu. Iako su nagrade i priznanja poticaji za inovatore i sve kreativne ljude znanstvena istraživanja i primjena njihovih rezultata za nastajanje novih proizvoda danas je ključni resurs za nove ideje i povećanje konkurentnosti gospodarstva i stoga su dio strategije razvoja svih gospodarstava. U tome je tržište najbitniji kriterij koji određuje sudbinu svake inovacije odnosno na njoj temeljenog novog proizvoda.

Pozdravljajući sudionike Katja Luka Kovačić, direktorica Zagrebačkog velesajma istaknula je ARCU kao izuzetno značajan projekt kojega zajednički provode Velesajam i Udruga inovatora Hrvatske.

U tom smislu ARCA će i dalje biti jedna od najznačajnijih točaka daljeg razvoja filozofije sajma kojoj je temeljno polazište stvaranje uvjeta za susret gospodarstvenika i primijenjenog znanja.

dr. Stjepan Car predsjednik Udruge inovatora Hrvatske uručio je direktorici Zagrebačkog Velesajma Posebnu plaketu ARCA kao priznanje i zahvalnost za dosadašnju izuzetno kvalitetnu suradnju Udruge inovatora Hrvatske i Zagrebačkog velesajma.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici veleposlanstava Republike Poljske i Islamske republike Iran, Ivan Krpan načelnik Odjela za tehnološki razvoj, inovacije i konkurentnost Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, prof. dr. sc. Ante Markotić, predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture, prof. dr. sc. Stjepan Car, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske, član uprave KONČAR ELEKTROINDUSTRIJE d.d. – generalnog sponzora ARCE 2009. Vladimir Plečko, Katja Luka Kovačić, direktorica Zagrebačkog velesajma, prof. dr. sc. Petar Biljanović, predsjednik Ocjenjivačkog suda, Alirezu Rastegar - izaslanik predsjednika IFIA dr. Andraša Vedreša, članovi EXCO IFIA, dužnosnici Hrvatske zajednice tehničke kulture, nacionalnih saveza te županijskih i gradskih zajednica kao i dužnosnici udruženih članica i Izvršnog odbora Udruge inovatora Hrvatske.

Obraćajući se prisutnima predsjednik Ocjenjivačkog suda prof. dr. sc. Petar Biljanović, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računalstva Zagreb, istaknuo je da je rad suda bio izuzetno zahtjevan.

Kvaliteta predstavljenih inovacija bila na visokoj inventivnoj razini i nije bilo jednostavno ocijeniti ih.

Posebno se zahvalio članovima Ocjenjivačkog suda koji su obavili izuzetan posao i primjenili sva svoja stručna znanja prigodom ocjenjivanja.

Članovi ocjenjivačkog suda bili su: Rene Kajp, dipl.ing.strojarstva, Državni zavod za intelektualno vlasništvo/INCENTIV Informacijski centar za intelekttualno vlasništvo - voditelj odsjeka za potporu korisnicima, Jadranka Sabljak, dipl.oec. Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR), savjetnica, Damir Semenski, dipl.ing.strojarstva, Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB), redoviti profesor, Ljiljana Markuš-Cizelj, dr.vet.med. Udruženje veterinara EUROPE, potpredsjednica, Bruno Radojica iz Odsjeka za inovacije, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Andrej Čuš, dr.med. Hrvatski institut za tehnologije (HIT d.o.o.), Odjel za transfer tehnologija, Marčelo Marić, prof.tehničke kulture - Udruga inovatora Hrvatske, Alireza Rastegar, Prvi institut inovatora i istraživača Irana, Adam Rylski, dipl. ing. strojarstva, Asocijacija Poljskih inovatora i racionalizatora, predsjednik – Poljska i Slobodanka Cukor-Kralj, Udruga inovatora Hrvatske – tajnica Ocjenjivačkog odbora

Ivan Krpan načelnik Odjela za tehnološki razvoj, inovacije i konkurentnost Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva obraćajući se prisutnima istaknuo je da Ministarstvo poklanja izuzetnu pozornost inovatorstvu i poduzetništvu što je vidljivo i u činjenici da se već duži niz godina provode natječaja i za dodjeljivanje bespovratnih potpora kojima se pomže da se nadoknade djelomično troškovi zaštite intelektualnog vlasništva, marketinga, ali drugim načinima da se pokrenu poduzetnički poduhvati.

Na sajmu ARCA ocjenjeno je 338 inovacija iz Hrvatske i 12 država Europe, Azije i Australije. ARCA je zauzela više od 1500 četvornih metara.

Plakete ARCA su uručili Ivan Krpan načelnik Odjela za tehnološki razvoj, inovacije i konkurentnost Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i profesori dr. Petar Biljanović, predsjednik Ocjenjivačkog suda i dr. Stjepan Car Predsjednik Udruge inovatora Hrvatske

Posebne Nagrade ARCA i Veliku nagradu ARCA uručili su prof. dr. sc. Ante Markotić predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture, Ivan Krpan načelnik Odjela za tehnološki razvoj, inovacije i konkurentnost Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i prof. dr. sc. Petar Biljanović, predsjednik Ocjenjivačkog suda.

U ime svih nagrađenih zahvalio se Jusuf Crnalić voditelj projektnog tima NISKOPODNI ELEKTROMOTORNI VLAK.

Istaknuo je da je ovo priznanje, ali sva druga priznanja koja inovatori primaju izuzetno poticajna no da su i oni svjesni da je tržište ključni kriterij za uspješnost.

Zaključujući svečanost, prof. dr. sc. Ante Markotić, predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture čestitao je svim sudionicima ARCE na izuzetnim inovacijama koje su predstavili. Izrazio je nezadovoljstvo činjenicom da su mediji-posebice elektronski ovom prilikom slabo zastupljeni. Nada se da će se inovatorima i njihovim inovacijama u buduće posvećivati veća pozornost, jer oni ne rade samo za sebe već i hrvatsko gospodarstvo u cjelini. A naše je gospodarstvo itekako potrebito za novim idejama i proizvodima.

Pozvao je sve izlagače i na sljedeću ARCU, jer kako je rekao, upornost pobjeđuje, a to inovatori svakodnevno dokazuju pronalazeći rješenja za probleme s kojima se susreću u svojim strukama i u svom radu.

I na kraju pitanje:

ZAŠTO ARCA?

Ključni čimbenici koji donose povećanje novostvorene vrijednosti su inovacijske aktivnosti, kako na poboljšanju i stvaranju novih proizvoda tako i na poboljšanju i stvaranju novih procesa koji pridonose uštedama, ali i na novim kreativnim poslovnim odnosima u tvrtki i na tržištu.

Znanstvena istraživanja i primjena njihovih rezultata za nastajanje novih proizvoda danas je ključni resurs za nove ideje i povećanje konkurentnosti gospodarstva i stoga su dio strategije razvoja svih gospodarstava, od SAD i EU do Bliskog i Dalekog Istoka.

Promocija inovacija i inovatorstva putem djelovanja Udruge inovatora Hrvatske bitno pridonosi razvoju inovacijske kulture u tvrtkama i značajna je pomoć za animiranje zaposlenika na kreativno razmišljanje i stvaranje inovativnih proizvoda i procesa.

Želimo li zaista izgraditi lijepu našu kao što kaže slogan HRVATSKA – DRUŠTVO ZNANJA onda je ARCA 2009 – SREDIŠTE PRIMJENJENOG ZNANJA i zbog toga ARCA.

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259