ARCA 2005 – Partner hrvatskom gospodarstvu

19.09.2005
3. MEĐUNARODNA IZLOŽBA IZUMA, NOVIH IDEJA, PROIZVODA I NOVIH TEHNOLOGIJA

Ostvareni neposredni susreti i razmjena znanja i mogućnosti hrvatske znanosti i gospodarstva kao i ponuda novih ideja i promišljanja inovatora pojedinaca bile su temeljne značajke ovogodišnje treće po redu međunarodne izložbe izuma, novih ideja, proizvoda i novih tehnologija ARCA 2005. što su je zajednički organizirali, Hrvatska zajednica tehničke kulture i Udruga inovatora Hrvatske i Zagrebački Velesajam, a pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te supokroviteljstvom DZIV - Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, HGK - Hrvatske gospodarske komore, HAMAG -Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, HOK - Hrvatske obrtničke komore, HBOR – Hrvatske banke za obnovu i razvitak i BICRO – Poslovni inovacijski centar . ARCA 2005 održana je na Zagrebačkom velesajmu od 13. do 18. rujna 2005. godine.

Predstavljeno je više od 250 inovacija, pojekata znanstvenih ustanova, studentskih i srednješkolskih završnih radova, te nekoliko radova učenika osnovnih škola na površini od 1000 četvornih metara.

Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Branko Vukelić na prigodnoj je svečanosti otvorio izložbu inovacija ARCA 2005 
„Ova je izložba pravi pokazatelj snage i umijeća hrvatskih inovatora, njihovih intelektualnih napora i želje za stvaranjem. Mnoge od izloženih inovacija zaživjele su kao proizvodi upravo i uz pomoć poticajnih mjera Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Sukladno tome i našim težnjama da se povezivanjem znanosti i gospodarstva ostvare pozitivni ekonomski rezultati ovo će Ministarstvo uvijek biti na raspolaganju inovatorima i njihovim institucijama.“ – naglasio je ministar Vukelić.

Nakon svečanog otvaranja ministar Vukelić je sa suradnicima i s osobnim izaslanikom predsjednika RH gradonačelnikom Grada Zagreba Milanom Bandićem posjetio izložbeni prostor ARCA 2005.

Ovogodišnja izložba potvrdila je kvalitetom pokazanoga neophodnost svog postojanja jer je hrvatskom gospodarstvu ponudila mnogo novih potencijalnih proizvoda.

Na ARCA 2005 godine izloženo je 244 inovacija od čega je 29 bilo iz područja inventivnog stvaralaštva mladih.

Također je vrijedno istaknuti da je inventivna razina inovacija koje su predstavili pojedinci, bilo samostalno ili u okviru zajedničkog nastupa udruga iz cijele Hrvatske udruženih u Udrugu inovatora Hrvatske na značajno višoj razini u odnosu na prijašnje izložbe.

Posebna je vrijednost što je skoro 60% pokazanih inovacija na korak do ili je već komercijalizirano.

Po prvi puta na ARCA 2005 predstavljena je sveučilišna zajednica ( Fakultet strojarstva i brodogradnje, Medicinski fakultet, Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Veterinarski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije).

Znanstvena zajednica predstavila se putem Instituta Ruđer Bošković sa pet visokovrijednih inovacija. Pored primjereno i zanimljivo uređenog izložbenog prostora Institut Ruđer Bošković održao je i promociju svojih aktivnosti na za to prigodnom skupu. Više od pedeset uzvanika sa pozornošću pratilo je promociju o znanstveno – istraživačkom radu u Institutu Ruđer Bošković.

ARCA 2005 posjetilo je i razgledalo više od 70.000 posjetitelja

Uspostavljeno je više od šezdeset poslovnih kontakata te potpisano šest predugovora i dva licencijska Ugovora.

Tijekom izložbe održan je stručni skup "Hrvatski inovacijski sustav i inovatori" kojeg su nositelji bili

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Mistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.te Udruga

inovatora Hrvatske. Tom je prigodom Hrvatski inovacijski sustav predstavljen po prvi puta u svoj svojoj

opsežnosti.

Prof. dr. sc. Juraj Božičević predstavio je osnovne ideje i ciljeve Hrvatskog inovacijskog sustava koji bi trebao objediniti sve kreativane snage u državi kako bi rezultati zanstveno istraživačkih projekata ali i inovacije pojedinaca u što kraćem vremenu stigli na tržište u obliku gotovih proizvoda bilo iz gospodarskih ili poduzetničkih proizvodnih pogona. Misija Hrvatskog inovacijskog sustava je savjetovati i pomagati Vladi RH u određivanju i provođenju inovacijske politike i promišljanju strategije gospodarskog razvoja zemlje uz poticanje, usmjeravanje i promicanje razvoja znanosti, tehnologije i poduzetništva. Pomagati i usmjeravati znanstvenu zajednicu i gospodarske subjekte na jačanje inovativnosti te konkurentske sposobnosti.

Dipl. oec. Ivan Bračić pomočnik ministra Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva govoreći o funkciji Ministarstva u razvitku Hrvatskog inovacijskog sustava u prvi je plan stavio mjere i aktivnost kojima je svrha olakšavnje i pojednostavljenje okružja za i uvijeta za pokretanje poduzetničkih poduhvata.

Posebno je istaknuo projekte koje Ministarstvo provodi u funkciji Hrvatskog inovacijskog sustava: 
- „Sustav kvalitete i tehničke regulative za 2005. godinu’’ - Sukladno Programu poticaja malog i srednjeg poduzetništva, Ministarstvo provođenjem ovog Projekta potiče uvođenje i implementaciju europskih normi u malo gospodarstvo

„Inovacije i novi proizvod za 2005. godinu’’ - Sukladno Programu VRH za poticanje malog i srednjeg poduzetništva, Ministarstvo provodi ovaj Projekt u cilju poticanja inovatora, dovođenja inovacije do proizvoda na tržište, bolje iskoristivosti inovatorstva kao potencijala u stvaranju ''hrvatskog proizvoda'', te poticanja razvoja novih proizvoda, novih tehnoloških procesa, i u konačnici povećati konkurentnost.

„Poticanje uvođenja novih tehnologija i primjena znanja u tehnološkom razvoju za 2005. godinu“ - Povećanje konkurentnosti proizvoda kroz edukaciju, nove tehnologije i tehnološke postupke te doprinos ekološkoj zaštiti cilj je tog projekta.

„Lokalni projekti razvoja – Nove tehnologije“ - Cilj je ovog Projekta jačanje poduzetništva i ravnomjerni razvoj po regijama Republike Hrvatske kroz subvenciju kamate na poduzetničke kredite.

mr. sc. Željko Topić ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo istaknuo je da bez sustavnog razvijanja svijesti o tržišnoj vrijednosti intelektualnog vlasništva u svim segmentima gospodarstva, znanosti, obrazovanja i društva u cijelini Hrvatski inovacijski sustav mogao bi ostati samo kao vrijedna ideja.

dr. sc. Stanislav Čajavec predsjednik Udruge inovatora Hrvatske govoreći o značenju organiziranog inventivnog rada u komercijalizaciji inovacija i izgradnji Hrvatskog inovacijskog sustava posebno je naglasio da je potrebno u udrugama inovatora razvijati programe koji će članovima pomoći da hrabrije krenu u komercijalizaciju inovacija Svi autori inovacija bez obzira da li su pojedinci, da li su iz znanstvene zajednice ili iz gospodarstva imaju jednaka prava i važni su za razvoj hrvatske. Potrebno je potaknuti i uključiti sve hrvatske resurse za ostvarivanje zajedničkog cilja 2 uvoza + 1 izvoz = 1,5 uvoz + 1,5 izvoz. Unutar projekta hrvatski inovacijski sustav predlaže se projektni zadatak pod nazivom: „Razrada modela samostalnog i organiziranog inventivnog rada te definiranje i uspostavljanje legislativne osnove“.

dipl. oec. Damir Andrašek viši savjetnik u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo - HAMAG

predstavljajući garancijske programe naglasio je da su temeljne pretpostavke Agencije: Ekonomski opravdane investicije, osobni bonitet poduzetnika i njegove stručne sposobnosti i poduzetničke sposobnosti

HAMAG ne uvjetuje instrumente osiguranja povrata kredita; za sebe uzima samo dvije ovjerene bianco zadužnice, a jamstvo se daje za glavnicu kredita, do određenog postotka.

Program HAMAG-a "Novi poduzetnik " posebno je zanimljiv mladim poduzetnicima – početnicima koji posluju do 24 mjeseca. Garancija: se daje do 80% glavnice kredita do milijun i 500 tisuća kuna.Trajna obrtna sredstva moraju biti vrijednosti do 50% iznosa kredita. Dio kredita na žiro – račun: do 20%. Agencija nema naknade

Vladimir Mucko iz Hrvatske akreditacijska agencija govorio je o temi "Kvaliteta i jamstvo kvalitete i Hrvatski inovacijski sustav". Osnovna je zadaća nacionalnog akreditacijskog tijela omogućiti indirektno priznavanje ispitivanja, mjerenja i potvrđivanja/certifikacije na regionalnoj i međunarodnoj razini, a cilj uspostaviti vjerodostojan nacionalni akreditacijski sustav koji će osigurati povjerenje u proizvode i usluge na tržištu AKREDITACIJA je povjerenje u osposobljenost, dragovoljna, međunarodno prihvaćeno sredstvo povjerenja i najbrži i najlakši način dokazivanja osposobljenosti za ispitivanja, mjerenja, i potvrđivanje (proizvoda, sustava, upravljanja i osoba).

Izv. prof. dr. sc. Stjepan Risović, predsjednik Tehnologijskoga vijeća Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa predstavio je 5 tehnologijskih projekata i inovacija.Govoreći o načinima realizacije tehnologijskih projekata predstavio je posebno program MZOS-a TEST. Svrha je tog programa da potakne oslobađanje znanja u svrhu razvoja inovacijske kulture u učenoj akademskoj zajednici: Sveučilišti, Institutima, industriji i dr. Raspolažemo ljudima visoke naobrazbe ali koji vrlo rijetko razmišljaju o tome kako komercijalizirati svoje znanje. I to je bio temeljni zadatak koje je dobilo Područno tehnologijsko vijeće (PTV) Ministarstva znanosti i tehnologije (2001) da potakne akademske građane na prijavljivanje projekata koji će voditi prema predkomercijaliziranim rezultatima.

Financiranje projekata je zamišljeno prema realnome financijskom planu uz poticanje suradnje s potencijalnim korisnicima.

mr. sc. Marijan Ožanić direktor Tehnološkog parka Zagreb govorio je značenju Tehnološkog parka Zagreb u Hrvatskom inovacijskom sustavu. Postavio je temeljno pitanje "Što treba donijeti HIS?" i ponudio sljedeće odgovore:

Suradnju i koncentraciju resursa

Zajedničke ciljeve projekata razvoja proizvoda

Koordinaciju i vođenje projekata

Uspoređivanje i ocjenjivanje rezultata svih sudionika projekta

Kvalitetnije rezultate razvoja primjenjive na tržištu

Naglasio je da Tehnološki park Zagreb sustavno pomaže poduzetnicima u rastu i razvoju i ostvarivanju konkurentnosti na tržištu, uspješno vodi projekte Komercijalizacije inovacija i pomaže inovatorima, a poduzetnici TPZ-a ostvaruju značajne rezultate na kreiranju inovacija i razvoju novih konkurentnih proizvoda.

Slijedeće posebne značajke ovogodišnje ARCE bile su:

· po prvi su puta sudjelovale visokoškolske ustanova Zagrebačkog sveučilišta,

· predstavljeni su komercijalizirani programi realizirani u okviru tehnoloških i tehnološko-razvojnih parkova i centara Zagreba i Osijeka.

· također se predstavilo i Karlovačko veleučilište s više diplomskih radova koji svojom inventivnošću i vrijednošću nude zapravo komercijalna rješenja hrvatskom gospodarstvu.

Uz to na izložbi je predstavljeno i tridesetak maturalnih radova hrvatskih srednjoškolaca te nekoliko radova osmoškolaca.

Dobra organizacija i suradnja sa Zagrebačkim velesajmom i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva te Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske omogućile su da i Hrvatska zajednica tehničke kulture nađe svoje mjesto na ovogodišnjoj izložbi inovacija ARCA-i.

Hrvatska zajednica tehničke kulture prikazala je samo dio svojih i aktivnosti nekih nacionalnih saveza tehničke kulture u Hrvatskoj.

Hrvatska zajednica tehničke kulture svojim je nastupom pobudila veliku pozornost desetaka tisuća posjetitelja paviljona 8 Zagrebačkog velesajma.

Dio svojih aktivnosti Zajednica i savezi su prikazali videozidom i informativnim pultom, gdje su posjetitelji mogli saznati sve što ih je zanimalo. Tako su se cijelo vrijeme vrtjeli DVD zapisi o radu Hrvatskoga filmskog saveza, Hrvatskoga zrakoplovnog saveza, Hrvatskoga automodelarskog saveza, Hrvatskoga saveza informatičara, Hrvatskoga ronilačkog saveza, Hrvatskoga radioamaterskog saveza i drugih saveza, zapisi o aktivnostima Hrvatske zajednice tehničke kulture, njezinim školama i kampovima, ECDL-u i o mnogo drugih aktivnosti.

Hrvatski fotosavez pak je svojom izložbom fotografija s radionice za mlade «Kamene priče» zaokupio brojne posjetitelje od kojih su se mnogi zanimali kako nabaviti izložene fotografije, kako se uključiti u aktivnosti pojedinih saveza, gdje pronaći udruge, opremu, materijale, kako se upisati ili položiti ECDL i postavljali brojne druge upite.

Veliku pozornost privukla je i izložba izdavačke djelatnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih saveza. Izložena su gotovo sva njihova izdanja, a dojam je da su mnogi posjetitelji izložbe prvi put uopće vidjeli takva izdanja.

Treba reći na kraju da je izložba djelatnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture postigla cilj i svrhu. Bila je postavljena na pravome mjestu i u pravo vrijeme, tako su deseci tisuća posjetitelja mogli steći uvid u djelovanje Hrvatske zajednice tehničke kulture i njezinih udruženih nacionalnih saveza.

S druge pak strane stečena iskustva na ovogodišnjoj izložbi trebala bi biti smjernica kako se organizirati iduće godine i postići još bolji rezultat. Jer priredbe kao što je ARCA na Zagrebačkom velesajmu najbolja su prilika da se tehnička kultura prikaže u najboljem svjetlu i da se postigne najbolja promidžbena poruka.

Posebnu vrijednost dalo je i sudjelovanje inozemnih inovatora iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Srbije i Crne Gore, Poljske.

Ovogodišnju ARCU posjetili su i čelnici dviju europskih i svjetskih najznačajnijih izložbi inovacija iz Švicarske i Njemačke.

Gospođa Lydia Zetl, direktorica izložbe IENA iz Nuernberga SR Njemačka, izarazila je svoje oduševljenje izložbom, posebno dijelom u kojem je prikazana povijest hrvatskog izumiteljstva od Fausta Vrančića do grupe autora SUMAMEDA. Uz to se pohvalno izrazila i o dijelu izložbe na kojem su predstavljeni mladi inovatori.

Gosti iz Švicarske, predsjednik Salona inovacija u Ženevi Jean Luc Vincent i izvršna direktorica te izložbe Ann Loertscher, oduševljeni viđenim posebno su pohvalili vizuelni identitet prezentacijskog materijala, designe priznanja i plaketa. Tim su povodom ponudili suradnju Udruzi inovatora Hrvatske u redizajniranju vizuelnih obilježja ženevske izložbe.

Visoko ocijenivši razinu inventivnosti pokazanih inovacija predsjednik ženevskog Salona dodijelio je posebnu nagradu Mariu Stipčeviću iz Zavoda za eksperimentalnu fiziku i Branki Medved-Rogina iz Zavoda za laserska istraživanja i razvoj, Instituta ‘Ruđer Bošković’ za njihovu inovaciju 
QRBG121 - KVANTNI GENERATOR SLUČAJNIH BROJEVA.

Istu inovaciju nagradio je i Savez inovatora Mađarske posebnom nagradom. Predsjednik mađarskog Saveza uručio je i posebnu nagradu Vladimiru Kuliću, inovatoru iz Borova za njegovu inovaciju „Igračka za zanimaciju slabovidnih i slijepih osoba “SIM TAM - BIM BAM”

Tijekom izložbe Udruga inovatora Hrvatske u suradnji sa ovlaštenim zastupnikom Državnog zavoda za inteletualno vlasništo FORIN PRO organizirala je stalno savjetovalište za inovatore u kojem su svi zainteresirani mogli saznati sve potrebno za zaštitu intelektualnog vlasništva.

HBOR i HAMAG su putem svojih konzultanata stručnjaka tijekom stalnog dežurstva upoznavali sve zainreresirane koji žele realizirati svoje inovacije na tržištu ulazeći u poduzetničke poduhvate o uvjetima i načinima pomoći tih institucija.

Ovogodišnju je ARCU obilježila i izložba o povijesti hrvatskih izumitelja koju je postavio Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Pozornim odabirom povjesne građe šira hrvatska javnost imala je prigodu po prvi puta vidjeti stvaralački opus dvanaest najuspješnijih hrvatskih izumitelja. Na izložbenom prostoru Centra za inovacije i transfer tehnologije iz Rijeke pored inovacija predstavljena je i povjest izumiteljstva u Primorsko – goranskoj županiji.

Rad ocjenjivačkog Suda ovogodišnje ARCE 2005 bio je izuzetno težak, jer je trebalo između 245 predstavljenih inovacija odabrati 75 najboljih i nagraditi.

Nagrade najboljima na prigodnoj su svečanosti uručili pomočnik ministra gospodarstva, rada i poduzetništva i predsjenik priređivačkog povjerenstva ARCA 2005. Ivan Bračić, predsjednik Počasnog savjeta ARCA 2005. i predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture prof. dr. sc. Ante Markotić, predsjednik uprave „KONČAR – institut za elektrotehniku“ i predsjednik Ocjenjivačkog suda izv. prof. dr. sc. Stjepan Car, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske dr. sc. Stanislav Čajavec i ispred Zagrebačkog velesajma izvršna direktorica projekta ARCA Nada Banek.
Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259