ARCA 2004. - Dobar most između inovatora i gospodarstvenika

20.09.2004"Globalizacija počinje u vlastitoj sredini, a ova bi izložba trebala biti upravo taj početak. Teško će ijedan proizvod postati svjetski, ako ga vlastita sredina ne prihvati prva."

Pod tim je sloganom počela Prva međunarodna i druga nacionalna izložba inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA 2004.

Prema ocjenama posjetitelja i sudionika i ove je godine potvrdila opravdanost svoga utemeljenja. Izuzetan odziv dvjestotinjak hrvatskih inovatora koji su u proteklih šest dana predstavili 184 inovacije ponovno je potvrdio njihovu potrebu za jednim kvalitetnim mjestom na kojem mogu ponuditi svoje inovacije hrvatskom gospodarstvu.

Ovogodišnja je ARCA, što je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, specifična i u još nečemu. Više od pedeset posto pokazanih inovacija već je u fazi komercijalizacije, a skoro tridesetak posto ih je u fazi prototipa ili nultih serija.

Da ta izložba ima svoju određenu vrijednost potvrđuje i činjenica da su supokroviteljstvo nad njom prihvatili i Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, Hrvatska banka za obnovu i razvoj i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, te sponzori Končar elektroindustrija d.d. i Merkur osiguranje.Organizatori Zagrebački Velesajam i Hrvatska zajednica tehničke kulture posebno su ponosni na činjenicu da su se među izlagačima pojavile i znanstveno-istraživačke institucije kao što su Institut "Ruđer Bošković" i Brodarski institutu te na činjenicu da je od 6 nagrađenih poduzetnika nositelja priznanja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za inventivno i uspješno poslovanje u protekloj godini tri njih sudjelovalo i na ARCI. Te poduzetničke tvrtke svoje proizvodne programe temelje na istraživačko - razvojnom i inovativnom radu, tako da su njihovi proizvodi inovacije koje možemo nazvati i "izvorni hrvatski proizvodi". Među njima posebno bismo istakli tvrtku TEHNIX iz Donjeg Kraljevca dobitnika ovogodišnje nagrade "dr. Milan Arko" koju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatska zajednica tehničke kulture – Odbor za koordinaciju udruga inovatora i program inovatorstva zajedno dodjeljuje najinventivnijem poduzetniku već petu godinu za redom.

Održavanje 4. nacionalne izložbe i 9. međužupanijske odabranih maturalnih radova elektrotehničara i elektroničara u okviru ovogodišnje ARCE pokazao se kao izuzetno uspješan potez. Bogatstvo ideja i originalnost rješenja u tih je 57 radova izazvalo pozornost ne samo stručnjaka već i predsjednika Republike Stjepana Mesića koji je i otvori ovogodišnju ARCU.

Obraćajući se mladim inovatorima kao i drugim sudionicima izložbe predsjednik Mesić je posebno istaknuo potrebu da naši ljudi europskom i svjetskom tržištu trebaju u budućnosti nuditi ne samo originalne hrvatske proizvode već i naše znanje. "Znanje je najvredniji kapital koji se može ponuditi tržištu i donosi najveće profite", rekao je predsjednik Mesić.

1. međunarodna ovogodišnja ARCA uspjela je privući pozornost inovatora iz 6 država i to Belgije, Rumunjske, Francuske, Slovenije, Federacije BIH i Srbije i Crne Gore. Za očekivati je s obzirom na pozitivne reakcije da će na ARCI iduće godine broj država sudionica biti veći, ali i broj inovatora iz država koje ove godine sudjeluju. Posebno kvalitetnu prezentaciju inovatora organizirala je Asocijacija inovatora BIH koja je predstavila 13 inovacija svojih članova i posebno 3 mlada inovatora učenika srednjih škola.

Među 184 inovacije posebno ističemo i desetak inovacija mladih inovatora učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata koji su nastupili u organizaciji udruga inovatora iz Hrvatske.

Ovom prigodom posebno bi istakli kvalitetan doprinos organiziranju ARCE naših udruga iz Splita – DIATUS, Pule – Savez udruga inovatora istarske županije, Karlovca – UIŽK, Osijeka – DIO i osječke Udruge mladih inovatora.

Recimo još da su svoj doprinos dale i udruge inovatora iz Krapine, Slavonskog Broda, Rijeke, Vinkovaca.

Stručni skup

Pod nazivom "Znanost – inovacije – poduzetništvo" održan je i stručni skup na kojem je sudionicima izložbe predstavljeno niz programa što ih Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provode s ciljem da rezultati naših inovatora, znanstvenika i poduzetnika što prije dođu na tržište.

Sudionici stručnog skupa upoznati su i s potrebom zaštićivanja rezultata svog intelektualnog rada te kako to izvesti.

Posebno su vrijedne bile tematske prezentacije komercijaliziranih inovacija gdje su autori kroz konkretna iskustva predstavili taj put od ideje do komercijalizacije.

Predavači na tom skupu govorili su o sljedećim temama:

1. Programi Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za poticanje poduzetništva temeljenog na inovacijama - MINGORP Branka Rakić

2. HAmAG - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo u poticanju razvoja poduzetništva - Zoran Barišić

3. Kako i zašto zaštiti inovaciju - Državni zavod za intelektualno vlasništvo – Rene Kajp

4. Uloga udruga inovatora u organizaciji inventivnog rada - prof. dr. sc. Ante Markotić Hrvatska zajednica tehničke kulture

5. Perspektive tehnološko-inovacijskog razvitka Republike Hrvatske - mr. sc. Erik Mohorović – Uprava za tehnologijski razvitak Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Tematske prezentacije:

6. Autonomna hladnjača za poljoprivredne zadruge - prof. dr. sc. Stjepan Risović

7. Utjelovljeni razgovorni agenti - doc. dr. sc. Igor Panđić

8. Škola kreativnog mišljenja - mr. sc. Stjepan Ozimec Hrvatska zajednica tehničke kulture

Nagrade i priznanja

Ocjenjivački sud kojeg su ove godine činili priznati stručnjaci, među kojima su bili i profesori sa zagrebačkog sveučilišta imao je, po riječima predsjednika suda prof. dr. sc. Ante Markotića izuzetno težak posao da u tom mnoštvu izuzetno kvalitetnih inovacija odabere i nagradi one najbolje. Polazeći od kriterija i standarda drugih međunarodnih izložbi, od kojih je kriterij do 30% inovacija se nagrađuje, članovi Suda morali su se izuzetno napregnuti da svojim ocjenama istaknu 60 najboljih.

Na prigodnoj svečanosti u ime pokrovitelja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva sudionicima izložbe i prisutnima obratio se državni tajnik za gospodarstvo Vladimir Vranković istaknuvši tom prigodom da Ministarstvo posebnu pozornost usmjeruje u poticanje inovatorstva, stvaranje vlastitih novih tehnologija i proizvoda. Svrha je Projekta INOVACIJE dovođenje inovacije do proizvoda i poticanja što većeg broja inovatora prema ostvarivanju poduzetničkog pothvata, te osobito bolje korištenje inovatorstva kao potencijala u stvaranju ''hrvatskog proizvoda''. Korisnici Projekta su inovatori – pravne i fizičke osobe, te poduzetnici koji otkupe pravo vlasništva inovacije, čije je prebivalište/sjedište na području Republike Hrvatske. Inovacija se potiče jedanput.

Sredstva su namijenjena za pokriće troškova:

● zaštite industrijskog vlasništva (patenti i industrijski dizajn) - pretrage stanja tehnike,

podnošenje i ispitivanje, domaće i međunarodne PCT patentne prijave do ulaska u

nacionalnu fazu,

● izrade i ispitivanja prototipa ili postupka,

● izlaganja inovacije na specijaliziranim sajmovima,

● otkupa prava vlasništva inovacije.

Sredstva se odobravaju temeljem dostavljene studije/razvojnog programa, računa i/ili troškovnika.

Sredstva se mogu odobriti i retroaktivno za pokriće troškova nastalih do 6 mjeseci prije objave Javnog poziva, a temeljem pravovaljane dokumentacije.

FOTO GALERIJU IZLOŽBE ARCA 2004. MOŽETE VIDJETI OVDJE
KATALOG IZLOŽBE ARCA 2004. MOŽETE VIDJETI OVDJE

Gospodin Vranković uručio je Veliku ARCOU autoru ANTUNU PERŠINU i suradnicima iz Instituta «RUĐER BOŠKOVIĆ» kojom su nagrađeni za rad PRENOSNI ILUNIMATOR ZA FOTODINAMIČKU DIJAGNOSTIKU.

Dr. Hrvoje Zorc, pomoćnik Ministra znanosti, obrazovanja i športa posebno je istaknuo Program hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka (HITRA), kao poseban oblik integracije znanstvene i tehnologijske politike usmjerene na povezivanje javnog znanstvenoistraživačkog sektora i gospodarstva koju provodi Ministarstvo u cilju promicanja na znanju utemeljenog gospodarstva.

Program TEST obuhvaća tehnologijske istraživačko-razvojne projekte koji se događaju u pravilu u znanstveno-istraživačkim ustanovama i jedinicama.

Tehnologijski projekti, naglasio je dr. Zorc usmjereni su na istraživanje, razvoj i usvajanje naprednih tehnologija, a obuhvaćaju pretkomercijalni razvoj procesa/postupaka, proizvoda i usluga do faze originalnih rješenja (prototipa i sl.), odnosno pilot-faze (podloge i rješenja). Takva rješenja služe kao podloga za rješavanje konkretnih tehnologijskih, proizvodnih i poslovnih problema radi plasmana proizvoda na tržište. Krajnji cilj ovih projekata je osnivanje poduzeća u proizvodnom ili uslužnom sektoru, odnosno prelazak na potprogram RAZUM, bilo istraživača koji su u projektu sudjelovali ili drugih poduzetnika koji su zainteresirani za komercijalizaciju ideje uz riješena prava intelektualnog vlasništva.

Posebna se pažnja usmjeruje na prepoznavanje mladih kreativnih ljudi – srednjoškolaca, studenata mladih znanstvenika koji su kapital Hrvatske znanstvene i gospodarske budućnosti.

Dr. Zorc uručio je mladom inovatoru Anti Topaloviću, maturantu iz Bjelovara Veliku nagradu ARCA za njegov rad ALARMNA CENTRALA S MOBILNOM DOJAVOM PROVALE, koji je taj rad učinio pod vodstvom mentora Roberta Herčekija ing. iz Tehničke škole Bjelovar.

Direktor Zagrebačkog velesajma Davorin Spevec sa zadovoljstvom je istaknuo da je ovogodišnja prva međunarodna ARCA potvrdila očekivanja i opravdala odluku Zagrebačkog velesajma i Hrvatske zajednice tehničke kulture da zajednički temeljem trogodišnjeg ugovora potpisanog u lipnju ove godine krenu u taj projekt. Postignuta kvaliteta izložbe obvezuje nas da i idućim izložbama pristupimo s još više profesionalnosti i entuzijazma, rekao je direktor ZV Davorin Spevec.

Zamjenik Gradonačelnice grada Zagreba Stipe Tojčić upoznao je prisutne s programima koje Zagrebačko poglavarstvo provodi u poticanju inovatorstva i komercijalizacije inovacija, a kojima je krajnja svrha otvaranje novih radnih mjesta i trgovačkih društava koja će svoj rad temeljiti na inovacijama.

Dobitnici priznanja na ovogodišnjoj izložbi su:

* ZLATNE MEDALJE ARCA 2004 . dodijeljene su inovacijama:

1. ALAT ZA OTVARANJE RUPA RAZLIČITOG PROMJERA BEZ PROMJENE GLODALA autora Stipana Ivića iz tvrtke PROBIS d.o.o., iz Stankovaca, DIATUS Split

2. PNEUMATSKA NAMOTNICA autora Ivana Stepinca i Dražena Rade, iz KELTEKSA d.o.o. tvornice tekstila Karlovac

3. TRANSFORMATORSKI PRIKLJUČNI ADAPTER autora Sanjina Žmikića iz Rijeke

4. NUKLEARNA VISOKOTLAČNA PLINSKA TURBINA S VISOKOTLAČNIM STAPNIM KOMPRESOROM autora Miroslava Borića iz Splita, DIATUS

5. «MOBILE TRACKING» Sustav za praćenje i upravljanje flotama vozila i plovila DIATEL d.o.o.

6. POSTROJENJE ZA PRIPREMU SANITARNE I PITKE VODE NA BRODU grupe autora iz Tvornice turbina Karlovac d.o.o., Karlovac

7. ZAŠTITA MOSTA OD BURE I DRUGIH VANJSKIH UTJECAJA autora Darka Horvata iz Nedelišća

8. AUTOPRIKOLICA S KOŠEM PROMJENJIVE VISINE autora Petra Androvića iz Šibenika

9. TURBINA I CENTRALA NA POGON VJETRA autora Dragana, Miroslava i Nenada Tešića iz Kotor Varoša iz BIH

10. UREĐAJ ZA MJERENJE DULJINE I BRZINE ČELIČNE SAJLE autora Tome Vujičića iz Rovinja

11. BAKRENI SULFAT M, BAKRENI SULFAT Ž autora Ivana Marchiottia iz tvrtke BIOGNOST d.o.o. iz Zagreba

12. MOBILNI UREĐAJ ZA FOTODINAMIČKU DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU I METODE autora Antuna Peršina i druge skupine autora iz Instituta «Ruđer Bošković», Zavod Lair

13. CJEPITELJ VINOVE LOZE SA «U» I «S» REZOM autora Paula Firića iz Zadra

14. HIDROAUTOMATSKI ISPUŠNI VENTIL S HIDROOSJETILOM ZALEĐIVANJA autora Branka Kanajeta iz Zagreba

15. UNIVERZALNI ZAVARIVAČKI STOL autora Zdenka Stjepanovića iz Brtonigle

16. ZATVARAČ DRŽAČ POSUDE SA VISKOZNIM SADRŽAJEM autora Zdravka Omrčena iz Splita, DIATUS

17. PREHRAMBENI PROIZVOD OD SIRA I PAPRIKE tvrtke NADA proizvodnja hrane d.o.o. iz Zagreba

18. UREĐAJ ZA POVEĆANJE KAPACITETA BETONARA autora Milana Zrnića iz Splita, DIATUS

19. DRVENI POKLOPAC ZA INOX VINSKE BAČVE autora Rozarijo Jurića iz Kaštel Staroga, DIATUS

20. AB LIFT autora Adriana Bana iz tvrtke AB AUTOMATIKE, Čavle

* SREBRNE MEDALJE ARCA 2004 dodijeljene su inovacijama:

21. HIGIJENSKA POSUDA (BIDE) autora Nikole Tuđmana iz Siska

22. DVOKRAKA VALJKASTA POLUGA autora Romana Debeljuha iz Kanfanara

23. POSUDA ZA RAZASTIRANJE MORTA autora Ivana Ivkošića iz Zmijavaca , DIATUS

24. VODENI PRSLUK S PREGRADAMA autora Ante Sršena iz Ploča, DIATUS

25. UREĐAJ I POSTUPAK ZA PROIZVODNJU HOMOGENIH SMJESA SIPKIH, ČVRSTIH TVARI autora Damira Šarića, dipl. ing. i Mirka Marića, dr. vet. i med. iz Pule

26. UREĐAJ ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE ADITIVA IZ KONTEJNERA U MIKSER autora Milana Zrnića iz Splita, DIATUS

27. VIŠEDJELNA GARAŽNA VRATA S BOČNIM OTVARANJEM autora Josipa Žderića iz Vinkovaca

28. PRENOSNI ILUMINATOR ZA FOTODINAMIČKU TERAPIJU autora Antuna Peršina i drugih skupina autora iz Instituta «Ruđer Boškovića» iz Zagreba, Zavod Lair

29. NAPRAVA ZA IZLOV RIBE autora Ivana Orlovića, Štinjan, Pula

30. SIGURNOSNI PRSLUK ZA ZAŠTITU PRI RONJENJU NA DAH autora Damira Krstinića iz Solina, DIATUS

31. GAĆE S PROSTOROM ZA PROZRAČIVANJE autora Dragana Tadića iz Laktaša, iz BIH

32. SUSTAV ZA ZAŠTITU OD ZASLJEPLJIVANJA VOZAČA AUTOMOBILSKIM SVJETLIMA autora dipl. ek. ing. Petra Velickog iz tvrtke WERKOS iz Osijeka

33. NOVI IZOLACIONSKI POSTUPAK U GRAĐEVINARSTVU autora Damira Remenara iz Iloka

34. PLUTAČA UNIVERZALNA autora Ljubomira Čapina iz Karlovca

35. SAMOLJEPLJIVA HIGIJENSKA DASKA ZA WC ŠKOLJKU autora Elvisa Soldatića iz Poreča

36. IGRAČKE I UČILA ZA RAZVOJ MAŠTE KOD DJECE autora Vladimira Kulića iz Borova

37. PREMOŠČIVAČ JEZERA HIDROELEKTRANE (HE) autora Vladimira Firingera iz Zagreba

38. GAŠENJE POŽARA TEKUĆIM DUŠIKOM U ZATVORENOM PROSTORU autora Josipa Skočilića iz Bribira

39. OPTIČKI SOLARNI KOLEKTOR autora Envera Ibrovića iz Sarajeva, Federacija BIH

40. LAMELNO PUHALO S OSCILATORNIM GIBANJEM autora Vladimira Makaja iz Zagreba

* BRONČANE MEDALJE ARCA 2004 . dodijeljene su inovacijama:

41. NAPRAVA ZA BRANJE PLODOVA TREŠNJOM GRANA autora Vjekoslava Bulića iz Stobreča, DIATUS

42. STOLAC ZDRAVLJA NAPARIVAČ (SANO SEDIA SAUNA) autora Josipa Trubana iz Zagreb

43. OSVJEŽIVAČ ZATVORENIH PROSTORA autora Darka Špelića iz Pule

44. ISTARSKI SUVENIRI I SLOVA GLAGOLJICE OD ZLATA autorrice Klaudije Vorić iz CLAUDIJA ZLATO, Svetvinčenat

45. NOSAČ BOCE OKO VRATA autora Tihe Miletića iz Splita, DIATUS

46. MALI ZGLOBNI TRAKTOR TIBO TRAC FM 02 autora mr. Stjepana Puljaka, dipl. ing. šum. Tvornice industrije i brodske opreme d.d. 3. maj, TIBO d.d., Matulji

47. CORRECTO MULTI KOREKTIVNE POSTOLE autora dr. Aleksandra Stošića iz Rijeke

48. SEMAFOR ZA 21. STOLJEĆE autora Krunoslava Franjkovića iz Zagreba

49. AUTOMATSKI SISTEM ZA INDIVIDUALNU HIDRACIJU SPORTAŠA I REKREATIVACA – BOCA ZA NAPITKE autora dr. sc. Lea Jonjića iz Rijeke

50. BAJKE CAVA autora Tonya Cavaleria iz Belgije

51. LIMENKA S POKLOPCEM autora Ivice Pivačića, dipl. ing. iz Splita, DIATUS

52. VIŠENAMJENSKO VOZILO I OPREMA SVHŠ – 1 autora mr. sc. Stjepana Puljaka, dipl, ing. šum. iz Hrvatskih šuma d.o.o., iz Zagreba

53. PRIRODNI ENERGETSKI ZAČIN I DODATAK JELIMA SA ZAŠTITNIM GRAFIČKIM KODOM «S» I «K» autora Branka Kestelia iz Koprivnice

54. DRVENI TRICIKL autora Branka Vicela iz Kanfanara

55. HIDRAULIČNI AKTUATOR autora Milana Perkovića iz Matulja

56. PRECIZNO MJERENJE KAŠNJENJA IZMEĐU TONA I VIDEO SIGNALA autora Borisa Breznika iz Zagreba

57. ELEKTRONSKI TAKSIMETAR SA ŠTAMPAČEM autora Nikole Lemića iz Zagreba

58. SPREMNIK POSUDE ZA SMEĆE autorice Marine Črešnjavec iz Murskog Središća iz tvrtke GRA COOP d.o.o.

59. PRIKLJUČAK ZA KOŠENJE TRAVE SA NOŽEVIMA NA LANCU autora Milana Ljubića iz Pule

60. BLINDIRANA CILINDRIĆNA VRATA autora Sašenka Sadikovića iz Ljubuškog, BIH

Članovi ocjenjivačkog suda odabrali su i 10 najboljih mladih inovatora sudionika 4. nacionalne i 9. međužupanijske izložbe maturalnih radova elektroničara i elektrotehničara koji će biti predstavljeni na ovogodišnjoj međunarodnoj izložbi inovacija IENA u Nuernbergu od 28. d0 31. listopada:

1. ALARMNA CENTRALA S MOBILNOM DOJAVOM PROVALE autora Ante Topalovića i mentora Roberta Herčekija ing. iz Tehničke škole Bjelovar

2. UPRAVLJANJE PC APLIKACIJAMA MIKRO KONTROLEROM AT 89 C 205 1 POMOĆU IC DALJINSKOG UPRAVLJAČA autora Marka Mešina mentora Hrvoja Duvančića dipl. ing. iz Srednje škole Ivana Meštrovića iz Drniša

3. ZAŠTITA ELEKTROMOTORA MIKROKONTROLEROM autora Gorana Vidmara, i mentora Zvonimira Šoštarića iz Elektrotehničke škole iz Rijeke

4. UPRAVLJANJE DIZALA POMOĆU MIKROKONTROLERA autora Marka Zrne, mentora Ivana Vlainića iz Srednje strukovne škole iz Samobora

5. AUTOMATIZIRANO PARKIRANJE autora Tomislav Toplak, Goran Presečki, Mario Papak, Hrvoje Pelajić, mentora dipl. ing. Ante Duvančić, iz Tehničke škole iz Šibenika

6. FREKVENCIJOM UPRAVLJIVI PRIJENOS RASUTOG TERETA autora Matije Bosnića s mentorom Romana Bogut iz Elektrotehničke škole Zagreb

7. DETEKTOR PLINA I DOJAVA PUTEM GSM-A autora Kristijana Kraljevića, Majdin Zukić mentora Nevena Maleša iz Tehničke škole Ruđera Boškovića iz Zagreba

8. AUTOMATSKA GARAŽNA VRATA autora Antonia Galovića mentora Ivice Komadine iz Srednje škole Mate Blažine iz Labina

9. INKUBATOR ZA PČELE autora Mario Osrečki i Darko Zbukvić mentora Zvonimira Vađona iz 1. tehničke škole Tesla Zagreb

10. SKLOP ZA VREMENSKU PROGNOZU autora Sandro Diković mentora Doriana Sergo , dipl. ing. iz Talijanske srednje škole Dante Alighieri iz Pule

Organizatori Zagrebački Velesajam i Hrvatska zajednica tehničke kulture dodijelili su i posebno priznanje Asocijaciji inovatora BIH posebno priznanje za kvalitetu inovacija i organizaciju nastupa.

Bruxellska izložba inovacija EUREKA odnosno direktor te izložbe gospodin Florin Goden koji je posjetio izložbu dodijelio je posebnu nagradu tvrtki VETERINA d.o.o. iz Kalinovice koja se na izložbi predstavila s presjekom uspješno primijenjenih patenata u svojoj proizvodnji, a temeljem kojih je na međunarodnom tržištu lijekova s područja veterine zauzela istaknuto mjesto.

Predstavnik belgijskog saveza inovatora gospodin Tony Cavaleri koji je na ovoj izložbi predstavio i dvije svoje inovacije uručio je predsjedniku Hrvatske zajednice tehničke kulture prof. dr. sc. Anti Markotiću posebno priznanje tog Saveza u povodu dugogodišnje uspješne suradnje organizacija inovatora dviju država.

Recimo još i da je Hrvatska zajednica tehničke kulture dobila i posebno priznanje Zagrebačkog Velesajma za suradnju u zajedničkom organiziranju ovogodišnje 1. međunarodne izložbe inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA 2004.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259