ANKETA ZA ISPITIVANJE ČIMBENIKA KOJI ODREĐUJU INOVATIVNOST MALOG I SREDNJEG PODUZEĆA U RH

10.06.2015

Studentica diplomskog studija Menadžmenta Odjela za ekonomiju, Sveučilišta u Zadru, provodi istraživanje za potrebu diplomskog rada o primjenjivosti Integrativnog organizacijskog modela kreativnosti i inovativnosti (OMKI) na mala i srednja poduzeća u RH. Svrha ovog istraživanja jest dobivanje uvida u to, je li model primjenjiv na mala i srednja poduzeća odnosno te ovisi li inovativnost malog i srednjeg poduzeća o unutarnjim i vanjskim čimbenicima koji su navedeni u modelu. Za ispitivanje primjenjivosti OMKI modela na mala i srednja poduzeća napravljena je kratka anketa koja obuhvaća unutarnje i vanjske čimbenike o kojima ovisi inovativnost malog i srednjeg poduzeća.

Molimo Vas da izdvojite desetak minuta i ispunite kratki anketni upitnik kako bismo došli do smjernica potrebnih za učinkovito promicanje inovativnog malog i srednjeg poduzeća u RH. Anketnom upitniku može se pristupiti putem slijedećeg link-a:
https://aglavoce.typeform.com/to/uTzogj

Ukoliko imate pitanja ili nejasnoća u vezi anketnog upitnika molimo Vas da se obratite na e-mail: anja_glavocevic@hotmail.com

Anja Glavočević

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259