"AGRO ARCA 2009"

19.01.2009

2. međunarodni sajam inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji održat će se u Slatini od 17. do 19. travnja 2009. Gradonačelnik Slatine prof. Ivan Roštaš naglasio je da se grad Slatina priprema za sajam te da će svi gradski resursi biti na raspolaganju za pomoć u organizaciji sajma.

U Poglavarstvu grada Slatine 16. siječnja 2009. godine održan je drugi radni sastanak za pripremu sajma AGRO ARCA 2009. Na radnom sastanku sudjelovali su Ivan Roštaš, gradonačelnik grada Slatine, zamjenik župana Virovitičko podravske županije Zvonimir Koić, Oliver Jukić, Krešimir Štimac, Marin Kokorić ispred Poglavarstva, Dušan Todorović iz Agroduhana, Vojislav Raušević, glavni tajnik Udruge inovatora Hrvatske, Franjo Kukuruzović, direktor tvrtke ASTRO d.o.o., Josip Tadić predsjednik Udruge inovatora Virovitičko podravske županije, Branko Horvat, stručni suradnik Udruge inovatora Hrvatske.

Glavni tajnik Udruge inovatora Hrvatske Vojislav Raušević u uvodnoj je riječi upoznao prisutne sa aktivnostima koje su do sada poduzete od strane Udruge inovatora Hrvatske. Obavljen je razgovor sa Stjepanom Mikolčićom, Državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, kojom prigodom je naglašena zajednička želja za pokroviteljstvom Ministarstva nad sajmom AGRO ARCA 2009, te druga stručna pomoć. Također je obavljen razgovor u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske s potvrdom daljnje zajedničke suradnje na projektu sajma. Hrvatska zajednica tehničke kulture kao jedan od organizatora sajma predvidjela je sredstva za sufinanciranje sajma.

U toku su razgovori sa Veleposlanikom Češke Republike u Hrvatskoj kojem je predan poziv da Češka Republika bude zemlja partner na sajmu AGRO ARCA 2009 godine. Također vode se razgovori sa Varaždinskom županijom o statusu te županije kao partnera na sajmu. Visoka škola za menađment u turizmu i informatici iz Virovitice organizirala bi stručne skupove . Zamjenik župana gosp. Zvonimir Koić naglasio je dobru suradnju sa Varaždinskom županijom te preuzeo na sebe obvezu dogovora o županiji partneru. Gospodin Dušan Todorović iz Agroduhana upoznao je prisutne o tehničkim karakteristikama izloženog prostora:

  • Glavna izložbena hala veličine je 2.500 m2
  • Dodatna hala veličine je 1.500 m2, i koristit će se ovisno o potrebama organizatora, a temeljem broja prijava i zahtjeva za prostor
  • Na raspolaganju organizatorima bi će i vanjski izložbeni prostor veličine 3.500 m2 za potrebe izlaganja velikih poljoprivrednih strojeva, a koristit će se ovisno o potrebama izlagača i njihovih zahtjeva za otvoreni prostor

Potrebni su određeni radovi oko uređenja hala, što će učiniti Agroduhan uz potporu grada. Gradonačelnik Slatine prof. Ivan Roštaš naglasio je da se grad Slatina priprema za sajam te da će svi gradski resursi biti na raspolaganju za pomoć u organizaciji sajma. Predsjednik Udruge inovatora Virovitičko – podravske županije Josip Tadić zahvalio je na dosadašnjoj zajedničkoj suradnji, te naglasio da će se sve učiniti da ovogodišnji sajam AGRO ARCA bude još bolji od prošlogodišnjeg. Gospodin Franjo Kukuruzović predložio je da se nakon sastanka razgleda hala i sagledaju potrebe za uređenje sajma, što je i prihvaćeno.

U drugom dijelu sastanka djelatnici marketinga Glasa Slavonije i Agro Glasa upoznali su prisutne sa ponudom za medijsko pokroviteljstvo nad sajmom AGRO ARCA, što je i prihvaćeno ,također i Radio Slatina i Slatinski petak.

Nakon sastanka prisutni su obišli hale Agroduhana predviđene za sajam, gdje su uočeni nedostaci koje treba otkloniti da bi sajam mogao biti kvalitetno organiziran. Zaduženi su Marin Kokorić iz Gradskog poglavarstva i Branko Horvat iz Udruge inovatora Hrvatske, te predstavnik Agroduhana da zajedničkom koordinacijom rade na uklanjanju nedostataka.

Zaključak radnog sastanka je potreba svekolikog angažiranja svih sudionika u projektu sajma AGRO ARCA 2009.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259