AdriaTech – 2. hrvatska izložba inovacija u pomorstvu, brodogradnji i nautici

28.08.2018


Poštovani,

riječki industrijski bazen od sredine prošlog stoljeća bio je kolijevka inovacijskog pokreta, te se početkom sedamdesetih intezivirao niz aktivnosti na tom području, što je Rijeku postavilo u sam vrh izložbenih aktivnosti koje su promovirale inovacije te stvarale uvjete za njihovu komercijalizaciju. Već 1973. započeta je međunarodna izložba inovacija, tehničkih unapređenja i noviteta RAST, čija je popularnost u inovacijskim krugovima bila daleko izvan granica zemlje, a ugašena je raspadom države.

Daljni iskorak je uslijedio organizacijom specijaliziranih izložbi inovacija koje su tematski pratile sajamske priredbe u Rijeci, te se tako se u sklopu nautičkog sajma održavala Izložba inovacija u nautici i pomorstvu koja je održana 16 puta. Nakon gašenja tog sajma, kontinuitet je osiguran postavom pratećih izložbi inovacija u sklopu sajma Rijeka Nautic Show.

Kontinuirano predstavljanje najnovijih inovativnih rješenja kao i iskazani interes brodograditelja, nautičara, pomoraca te drugih poslovnih ljudi koji posjete nautički sajam ili na njemu sudjeluju ponukalo nas je za organizaciju izložbe na višem nivou, kao jedinstvene cjeline u sklopu nautičke priredbe, sa svojim identitetom i sadržajima te je tako prošle godine pokrenut nacionalni projekt – izložba AdriaTech, koja je po prvi put bila organizirana u sklopu nautičkog sajma – Rijeka Nautic Show.

AdriaTech – 2. hrvatska izložba inovacija u pomorstvu, brodogradnji i nautici u svom izložbenom dijelu ima program izlaganja koji obuhvaća inovacije iz područja:


  • brodogradnja
  • pogonski sustavi
  • propulzija i plovidba
  • navigacija, komunikacija i signalizacija
  • lučka infrastruktura i mehanizacija
  • plovila i nautička oprema
  • marine i oprema za marine
  • sportovi na moru
  • ronjenje, podvodni lov i ribolov

Izložbu organizira Savez udruga inovatora Rijeka, uz suorganizaciju Udruge inovatora Hrvatske, a u suradnji s Centrom za inovacije i transfer tehnologije Rijeka, s potporom grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, kao i Zajednice tehničke kulture Rijeka. Svi partneri projekta su svojim doprinosom osigurali da učešće na izložbi bude bez naknade.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na SUIR –Savez udruga inovatora Rijeka koji je nosilac realizacije izložbe.


S poštovanjem,

Mladen Štajduhar, predsjednik

tel: 091 224 1979 

e-mail: stajduhar04@gmail.com


Datoteke uz članak
AdriaTech 2018 prijava word 3.80 MB
AdriaTech 2018 prijava pdf 142.75 kB

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259