6. ADRIATECH - Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu

18.10.20226. ADRIATECH - Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu u organizaciji SUIR Saveza udruga inovatora Rijeke održava se od 24. do 28. listopada 2022. u auli Građevinskog fakulteta koji je smješten u Kampusu Sveučilišta u Rijeci, uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije. Suorganizatori izložbe su HZI Hrvatska zajednica inovatora Zagreb, Udruga građevinskih fakulteta Hrvatske Zagreb, Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Građevinski fakultet u Rijeci, uz suport Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka. Na izložbi će biti predstavljene 34 inovacije inovatora i inovativnih tvrtki, zagrebačkog, osječkog i riječkog građevinskog fakulteta te inovacije iz Irana i Srbije.

Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministar znanosti. U svim europskim dokumentima, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova.

Ulaganja u znanost i inovacije, pa onda i u transfer tehnologije će omogućiti da javna hrvatska sveučilišta postanu međunarodno kompetitivna, odnosno, sveučilišta koja stvaraju novu znanstvenu, društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost. Interakcijski mehanizam kojim se ovo može ostvariti su zajednički istraživački projekti u kojem surađuju javna sveučilišta i gospodarstvo. Time se osnažuju mehanizmi transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva s javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizacija rezultata istraživanja.

U sklopu izložbe, u ponedjeljak 24. listopada s početkom u 11 sati, održati će se forum „Inovacije u građevinarstvu“, koji organiziraju Hrvatska zajednica inovatora i Građevinski fakultet u Rijeci.

Datoteke uz članak
Pozivnica i program foruma „Inovacije u građevinarstvu“ 397.46 kB

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259