2. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA, NOVIH IDEJA, PROIZVODA I TEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

06.02.2009
Izložbeni prostor tvrtke "AGRODUHAN" d.o.o.,SLATINA
17. – 19. travnja 2009.


ORGANIZATORI, SUORGANIZATORI, POKROVITELJI I TEHNIČKA REALIZACIJA


Organizatori:
 • Udruga inovatora Hrvatske
 • Hrvatska zajednica tehničke kulture
 • Grad Slatina – gradsko poglavarstvo

Suorganizatori:
 • Virovitičko - podravska županija

Domaćin sajma:
 • AGRODUHAN d.o.o. - Slatina

Tehnička realizacija:
 • Udruga inovatora Virovitičko - podravske županije
 • ASTRO d.o.o. - Orahovica

Suradničke institucije:
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 • Prehrambeno biotehnološki fakultet – Zagreb
 • Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Hrvatski veterinarski institut Zagreb
 • Hrvatska udruga učeničkih zadruga – Zagreb
 • Hrvatsko veterinsrsko društvo 1893 – Odjel za inovacijsko – tehnologijski razvoj
 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Pokrovitelji:
 • Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
 • Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
 • Hrvatska gospodarska komora

INOVATIVNA POLJOPRIVREDA I PREHRAMBENA INDUSTRIJA

POLAZIŠTE:
 • Stvoriti uvijete za prijenos znanja i dostignuća iz znanstvene zajednice pri sveučilištima, veleučilištima i drugim javnim institucijama i institutima potencijalnim korisnicima
 • Proizvođačima dati mogućnost predstavljanja vlastitih dosega u inoviranju proizvodnje i prerade hrane
 • Velikim korisnicima (turističkom gospodarstvu) omogućiti uvid u novosti u tom području te dati prigodu sklapanja poslovnih dogovora uoči početka turističke sezone

PREDSTAVLJANJA:
 1. Gospodarske mogućnosti grada Slatine u poljoprivredi i prehrambenoj industriji
 2. Gospodarske mogućnosti Virovitičko - podravske županije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji
 3. Gospodarske mogućnosti partnera:
  • gradova
  • županija
  • institucija
  • država partner
 4. Stručni skupovi i radionice

SADRŽAJI "AGRO ARCA 2009":
 • svečanost otvaranje AGRO ARCA 2009.
 • sajam inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija u području poljoprivrede i prehrambene industrije
 • tematski prikaz proizvodnje hrane - spoj tradicionalne poljoprivredne proizvodnje, inovacija i novih tehnologija
 • odabrani radovi znanstvenih institucija iz područja agrara
 • promocije proizvoda i tehnologija iz područja za potrebe agrara
 • tematski prikaz djelatnosti učeničkog zadrugarstva iz područja agrara promocije izložaka izlagača i njihovih autora
 • promotivne prodaje zaštićenih novih proizvoda
 • degustacije novih proizvoda
 • medijsko praćenje izložbe i ostalih programskih sadržaja
 • rad savjetovališta za inovatore i ostale izlagače u području zaštite intelektualnog vlasništva
 • rad savjetovališta državnih agencija (Hrvatskog zavoda za norme, Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Hrvatske akreditacijske agencije, poljoprivredne službe i dr.)
 • rad ocjenjivačkog suda izložbe
 • svečanost dodjele službenih nagrada AGRO ARCA 2009., te dodjela nagrada pokrovitelja i sponzora
 • radionice i okrugli stolovi
 • promocije pokrovitelja i supokrovitelja
 • promocije sponzora izložbe
 • protokol izložbe i popratnih sadržaja

SLATINA - SAJAMSKI GRAD

"Čitavi narodi, vojske ,trgovci, turisti i pustolovi prolazili su i prolaze ovim putovima...i ne zaobilaze ovaj kraj. A oni koji se zaustave -ne požale! Radinost, gostoljubivost i širina duha i srca nikad ne iznevjeruju posjetitelja, gosta ili putnika namjernika. Temeljitost života tim je ljudima smisao postojanja i utjeha u teškim trenucima."
izvor: www.slatina.hr

Slatina i slatinski kraj naseljavani su od najstarijih vremena što potvrđuju i arheološka nalazišta u slatinskoj okolici (Zvonimirovo, Nova Bukovica, Voćin, Čađavica, Macute, Sladojevci, Slatina). Kontinuitet naseljavanja potvrđuje poznata rimska karta iz 3. st. n.e., na kojoj se u vrijeme rimskog vladanja Panonije na slatinskom području spominje naselje Marinianis. U pisanom se dokumentu grad Slatina spominje po prvi put u ispravi zagrebačkog biskupa Mihovila izdanoj 1. rujna 1297. godine u Požegi. Ime grada napisano je u inačici Zalathnuk.
Od plemića koji su potjecali ili živjeli u Slatini poznati su vlastelini Slatinski - de Zalatnoky , Georgius Hoberdancz de Zalathnuk, kao i vlastelinski župan Jane de Chanyk, koji je pred kraj 15. stoljeća jedno vrijeme bio čelni čovjek Slatine. Iz toga vremena potječe i prvi gradski grb, s motivom zvijezde Danice i ležećeg nasmijanoga polumjeseca, koji je i danas službeni grb grada Slatine. Od 1750. godine vlasnik Slatine postao je Marko Aleksandar barun Pejačević. Povijesno gledajući, Slatina svoj prepoznatljivi razvoj u velikoj mjeri zahvaljuje ovoj imućnoj našičkoj plemićkoj obitelji. Danas su još dijelom sačuvani objekti u samom središtu grada koje su Pejačevići podigli kao stambene zgrade, ali i kao neophodne gospodarske objekte, te oko njih zasadili park s egzotičnim stablima, među kojima se i danas ističe mamutovac - sekvoja, kao jedan od simbola Slatine.

Na molbu grofa Pejačevića kralj Franjo III proglasio je Slatinu 1808. godine trgovištem, što je doprinijelo povećanju prihoda i daljnjem razvoju mjesta. Slatina je tada prvi put dobila pravo održavanja sajmova na Petrovo, Pavlovo i Nikolinje, po starom kalendaru. Isto pravo kralj je obnovio 1822. godine.
U Slatini su otvarali obrtničke radionice, a pojedini su doselili s ciljem unapređivanja rada prvih industrijskih pogona (pilana je otvorena 1885.), paromlin (1863.), ciglana oko (1890.) ispod današnje željezničke stanice, tvornica pjenušca i sl.), koji su otvoreni u Slatini kao blagi odraz industrijske revolucije toga vremena u Europi. U velikom je podrumu sve do 1912. godine radila tvornica pjenušavog vina - šampanjca. Grad Slatina se razvijao na sjecištu važnih prometnica, koje su povezivale europske krajeve sa sjevera i juga i hrvatske istočne i zapadne krajeve. Kroz svoju je dugu pisanu povijest grad nosio svoje staro ime Slatina pisano u više inačica (Saladnah, Slatinaj, Zalathnuk i sl.), a godine 1921. dobio je naziv Podravska Slatina. Grad i njegovi stanovnici su s tim imenom prolazili kroz mnogobrojne borbe i svjedočili su raznim teškim i ljudskim i ratnim borbama i sudbinama kroz Drugi svjetski rat, vrijeme Hrvatskog proljeća, Domovinski rat. Kada je 1991. godine Hrvatska postala samostalna država Slatini je 1992. godine vraćeno njezino staro povijesno ime, Slatina.

Na Sajmu se mogu izlagati:
 • izumi
 • nove ideje
 • novi proizvodi
 • znanstveni i tehnologijski projekti
 • proizvodi i tehnologije za potrebe poljoprivrede i prehrambene industrije
 • inovativna rješenja znanstvenih novaka, studenata i mladih inovatora

NAČIN IZLAGANJA:
 • prototip, uzorak iz nulte serije,
 • gotovi proizvodi,
 • grafički prikaz na posteru 90 cm x 70 cm i 120 cm x 90 cm
 • simulacija u Power pointu
 • multimedijska prezentacija
 • računalna simulacija.
 • Izlagači mogu izlagati na izložbenim standardiziranim izložbenim prostorima od 8 m2, 12 m2, 15 m2 ili po posebnom zahtjevu izlagača
 • standardni Izložbeni prostor obuhvaća:
 • izložbena konstrukcija - stijene, podest, stolac, natpis s nazivom izlagača
 • vitrine, police, stolovi, rasvjeta, priključak struje isporučuju se kao dodatna oprema, po posebnom zahtjevu izlagača

Informacije i prijave:
Astro d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 19a
33515 Orahovica
tel: +385 33 673 702
+385 33 673 704
fax: +385 33 673 705
e-mail:info@astro-doo.hr
web:www.astro-doo.hr
Mb: 1679848
ž. rčn. br. 2360000-1101628320

Informacije: Udruga inovatora hrvatske
Dalmatinska 12
10000 Zagreb
Branko Horvat
tel. +385 1 48 86 540
fax: +385 1 48 86 549
GSM: +385 91 48 86 545
e-mail:
branko.horvat@inovatorstvo.com
uih@inovatorstvo.com
web:www.inovatorstvo.com

Udruga inovatora Virovitičko - podravske županije
Trg Svetog Josipa 1
33520 Slatina
Josip Tadić
Tel: +385 33 40 00 32
Fax +385 33 40 00 32
GSM +385 91 19 71 993
e-mail:udruga.inovatora.vir-pod.zupanije@vt.t-com.hr
web:www.inovatorstvo.com

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259