Predsjednik


Ivan Bračić
PIP d.o.o
Karlovačka 8d,HR 10451 Pisarovina
tel: 01 48 86 540 ,01 37 38 492
e-mail: ibracic@pip.hr


Članovi izvršnog odbora

Ivan Bračić
PIP d.o.o
Karlovačka 8d,HR 10451 Pisarovina
tel: 01 48 86 540 ,01 37 38 492
e-mail: ibracic@pip.hr



Marko Bubaš, ing. stroj.
Udruga inovatora Karlovačke Županije
Jamadolska 6, 47000 Karlovac
tel: 047 415 496
e-mail: marko.bubas8@gmail.com

Josip Kožar, dipl.ing.el.
Elektronički i računalni klub Ivanić Grad
Kloštarska 4, 10310 Ivanić Grad
tel: 01 28 81 862
e-mail: jkozar@optinet.hr

dr.sc. Miljenko Šimpraga
Sveučilište u Zagrebu
Trg maršala Tita 14,10000 Zagreb

tel: 01 48 86 540
e-mail: simpraga@unizg.hr


Leo Pincan
Savez udruga inovatora Istarske županije Pula
F. Glavinića 1/II, 52100 Pula
tel: 052 219 133
e-mail: savez@istarskiinovatori.hr


Mladen Štajduhar, dipl. ing.
Centar za inovacije i transfer tehnologije
HR-51000 Rijeka, Bulevar oslobođenja 23                    
tel: 051 554 065, fax: 051 554 066
e-mail: stajduhar04@gmail.com




Ivan Rajković
Udruga inovatora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
Vrbik 8, 10000 Zagreb,
tel: 01 5603 900
e-mail: ivan.rajkovic@tvz.hr

Đuro Horvat, dipl. oec
TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec
Braće Radića bb, 40320 Donji Kraljevec,
tel: 040 650 155
e-mail: tehnix@tehnix.com


Mihajlo Čizmić 
Društvo inovatora DIATUS - Split 
HR-21000 Split, Poljička cesta 31 
tel: 021 370 244 
e-mail: milanza@yahoo.com










Nadzorni odbor


Đani Pincan
Društvo inovatora Pula
F. Glavinića 1/II, 52100 Pula
tel: 052 219 133
drustvo-inovatora@pu.htnet.hr

Miljenko Vuk
Udruženje obrtnika grada Zagreba
Trg Mažuranića 13,
10000 Zagreb,

tel: 091 17 40 534
info@vuk.com.hr

mr. sc. Domagoj Račić
Predsjednik Nadzornog odbora
Mreža znanja d.o.o.
Gundulićeva 45,10000 Zagreb
tel:01 4669 540, fax: 01 4669 549
domagoj.racic@mrezaznanja.hr


Predstavnik Udruge inovatora Hrvatske u Skupštini Hrvatske zajednice tehničke kulture


Ivan Bračić
PIP d.o.o
Karlovačka 8d,HR 10451 Pisarovina
tel: 01 4886 540 ,01 3738 492
e-mail: ibracic@pip.hr


Stručna služba



Stručna služba Udruge inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb
tel: 01 4886 540
fax: 01 4886 549, 01 4846 433
e-mail: uih@inovatorstvo.com


Katarina Marković, dipl.iur.
Glavni tajnik
tel: 01 4886 546
katarina.markovic@inovatorstvo.com


Silvana Svilar
Stručni suradnik 
tel: 01 4886 540
silvana.svilar@inovatorstvo.com


Igor Dujmović
Stručni suradnik
tel: 01 4886 544
idujmovic@inovatorstvo.com


Damir Gornik
Grafičko oblikovanje / stručni suradnik
tel: 01 4886 544
damir.gornik@inovatorstvo.com




Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259