29. natječaj za najbolju inovaciju Dalmacije

15.12.2017


SVEUKUPNI POBJEDNIK NATJEČAJA

Zlatna plaketa

Autor projekta: MISLAV ČIZMIĆ, Split

Naziv projekta: e - Upravitelj

POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA

AUTORSKI PROJEKTI

1. Zlatna diploma

Autor projekta: ANTE BLAŽEVIĆ, Split

Naziv projekta: Idejni projekt pošumljavanja opožarenih površina Dalmacije sa stablima Paulovnije

2. Srebrna diploma

Autori projekta: VLADIMIR ŠKOPLJANAC, Kaštel Stari

Naziv projekta: ZIBER – ON LINE sustav za takmičenje u sportskom golubarstvu

3. Brončana diploma

Autori projekta: STIPE LATKOVIĆ, Pisak

Naziv projekta: Idejni projekt sanacije kamenoloma Srinjine i izgradnje ekološke tvornice za komunalni otpad

Autor projekta: Dr MATAIĆ FEDOR, Split

Naziv projekta: 1000 000 ćistih plaža – Biorazgradiva vreća CROBAG


Kategorija: I Z U M

1. Zlatna diploma :

Inovator: MARIO FRANIĆ, Žrnovnica

Naziv inovacije: Stropni blok – preklopna ispuna

2. Srebrna diploma :

Inovatori: MARJAN MATIĆ, Solin

MERFID HUSIĆ, Split

Naziv inovacije: Držač za posude sa savijenim rubom

3. Brončana diploma :

Inovator: ANTE BOŽIĆ, Split

Naziv inovacije: Naprava za zabavu i rekreaciju vezanu uz vodene površineKategorija: TEHNIČKO – TEHNOLOŠKO UNAPREĐENJE

1. Zlatna diploma :

Inovator: BORIS UKIĆ, Split

Naziv inovacije: Puntar svjetlo B22D

2. Srebrna diploma :

Prijavitelj inovacije: GAMMA CHEF d.o.o., Mravince

Inovatori: DRAŽEN DRNAS, Mravince

ĐULIJANO NOLA, Split

Naziv inovacije: Gamma chef – robotski kuhar

3. Brončana diploma :

Prijavitelj inovacije: OBLOG GALERA d.o.o., Vrgorac

Inovatori: MATE VUKOVIĆ, Makarska

MIRKO VUKOVIĆ, Vrgorac

Naziv inovacije: Perpetuum cooler – samoposlužni aparat s rashladnom jedinicom i video monitorom


Kategorija: R A C I O N A L I Z A C I J E

1. Zlatna diploma :

Inovatori: IVAN PAVLOVIĆ, student, Metković

BOŽO JOVANOVIĆ BARTULOVIĆ, student, Metković

FRANO RAJIČ, student, Metković

Naziv inovacije: Ležeći policajci (Smart speed bumps)

2. Srebrna diploma :

Prijavitelj inovacije: MIS-PLASTIK d.o.o. , Promajna

Inovator: MIROSLAV ČEČAVAC, Promajna

Naziv inovacije: Svjetleći solarni plovak (SSP)

3. Brončana diploma :

Inovator: STIPE LATKOVIĆ, Pisak

Naziv inovacije: Antiseptik kemijska olovka


Kategorija: N O V I   P R O I Z V O D I

1. Zlatna diploma :

Prijavitelj inovacije : KONČAR ELEKTRIČNI UREĐAJI d.d., Dicmo

Inovatori: Grupa autora

Naziv inovacija: GHE fotonaponska elektrana izravno priključena

na javnu el. mrežu GHE-3-AP

Prijavitelj inovacije : KONČAR ELEKTRIČNI UREĐAJI d.d., Dicmo

Inovatori: Grupa autora

Naziv inovacija: GHE hibridna fotonaponska elektrana GHE-3-PC

i GHE-5-PC

2. Srebrna diploma :

Inovatori: MARJAN MATIĆ, Solin

MERFID HUSIĆ, Split

Naziv inovacije: Daska za rezanje

3. Brončana diploma :

Inovator: ARSEN IVANIŠEVIĆ, Split

Naziv inovacije: Kovanik – džepni organizator kovanica


Kategorija: I D E J E

1 . Zlatna diploma:

Inovator: VUKOJEVIĆ TOMISLAV, Zadar

Naziv inovacije: Pokretni uređaj za crtanje i oslikavanje

2. Srebrna diploma :

Inovator: ANTE FRANIĆ, Split

Naziv inovacije: Plažni jadranski eko robot

3. Brončana diploma :

Inovator: PAULO BATOŠ, Jelsa

Naziv inovacije: Ispušni lonac s ubrzivačem protoka plinova i prigušivačem buke


P R I Z N A N J A   Z A   S U D J E L O V A NJ E

Inovator: BOŽO GRGINOVIĆ, Sukošan

Naziv inovacije: Sokovi od limunske trave s aronijom i jabukom

Inovator: ŠIME MARIĆ, Podstrana

Naziv inovacije: Kapa s otvorima za kosu

Autor projekta: VLADIMIR ŠKOPLJANAC, Kaštel Stari

Naziv projekta: Projekt selektivnog odlaganja otpada

Inovator: ALEKSA ALEKSIĆ, Vrsi

Naziv inovacije: Ekološka igla

Prijavitelj inovacije: MARIJANA ORLIĆ, Sali

Inovator: IVAN ORLIĆ, Sali

Naziv inovacije: Ulje masline u drvu masline – suvenir

Inovator: MILAN ZRNIĆ, Split

Naziv inovacije: Mobilni bide

Inovator: ANTE FRANIĆ, Split

Naziv inovacije: Hrvatska eko – zelena zastava

Inovator: ANTE FRANIĆ, Split

Naziv inovacije: Tri rala za jedan plug

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259