Međunarodna izložba inovacija ARCA 2017., KONČARU tri medalje

14.11.2017

Zlatna medalja ARCA pripala je grupi autora KONČAR - Distributivnih i specijal­ nih transformatora za ekološki distributivni transformator koji objedinjuje sve aktualne zahtjeve trzista EU.

Srebrnom medaljom ARCA nagraden je sustav za monitoring elektromagnetskih polja MEP grupe autora KONČAR - lnstituta za elektrotehniku.

Brončanu medalju ARCA osvojio je pro­jektni tim KONČAR - lnženjeringa za ener­getiku i transport za sustav Plug-and-play za SCADA aplikacije u elektroenergetskom sustavu.Izvor: Končarevac, studeni 2017.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259