10.09.2015
OPĆI UVJETI IZLAGANJA NA 3. SALONU INOVACIJA BJELOVAR

Organizator je HGK-Županijska komora Bjelovar u suorganizaciji s Udrugom inovatora Hrvatske (UIH). Opći uvjeti primjenjuju se na sve izlagače.

 1. Pravo sudjelovanja na izložbi imaju sve pravne i fizičke osobe koje su popunile, te potpisom i/ili pečatom ovjerile prijavni obrazac čime su ujedno i prihvatile uvjete izlaganja.
 2. Pravo izlaganja na izložbi 3. SALON INOVACIJA BJELOVAR 2015. imaju inovacije, novi proizvodi i tehnologije iz svih prirodnih i tehničkih područja, kao i inovativni uporabni predmeti ručne izrade te idejna rješenja budućih inovacija u formi skica, nacrta i modela.
 3. Prijave za sudjelovanje primaju se najkasnije do 15. rujna 2015.g.
 4. Prijave za izložbu pristigle poslije 15. rujna 2015. godine neće se unositi u katalog, niti će izlošci biti ocjenjivani.
 5. Prijava je istodobno i ugovor, te potpisom od strane izlagača, obvezuje obje strane na ispunjenje uvjeta izlaganja.
 6. Minimalni izložbeni prostor po izlagaču je 2 m2.
 7. Ispunjavanjem i ovjeravanjem prijavnog obrasca, te slanjem istog u HGK-ŽK Bjelovar do 15. rujna 2015. godine izlagač osigurava svoj izložbeni prostor.
 8. Izlaganje je bez naknade ali ukoliko izlagač otkaže sudjelovanje na izložbi 7 dana prije početka iste, bit će mu fakturirano 500,00 Kn na ime troškova pripreme izložbe. Za otkazivanje sudjelovanja nakon tog roka, bit će mu po istoj osnovi fakturirano 1.000,00 Kn.
 9. Tehnički dio pripreme izložbenog prostora (štanda) završit će se 1. listopada 2015. godine do 14:00 sati.
 10. Izlagač može započeti s radom na uređenju svog izložbenog prostora (štanda) dana 1. listopada 2015. godine od 14:00 sati.
 11. Izlagač je dužan najkasnije do 9:00 sati, 2. listopada 2015. godine opremiti štand svojim izložbenim sadržajem. Službeno otvaranje izložbe je 2. listopada 2015. u 10:00 sati.
 12. U slučaju dodatnih radova, opreme, namještaja na izložbenom prostoru, izlagač o tome treba obavijestiti organizatora najkasnije do 30. rujna 2015.g. i zatražiti odobrenje.
 13. Radno vrijeme izložbe je od 09:00 do 18:00 sati. Izlagaču nije dopušteno odnositi izloške s njegovog izložbenog prostora prije zatvaranja izložbe, 2. listopada 2015. godine u 18:00 sati.
 14. Organizator nije odgovoran za štetu, gubitke ili otuđenje izlagačevog vlasništva tijekom radnog vremena sajma.
 15. Organizatori su predvidjeli nagrade i priznanja za najuspješnije izlagače i izloške uz uvjet obaveznog unosa izložaka i izlagača u katalog izložbe.
 16. Za održavanje čistoće između štandova brine organizator, a izložbeni prostor održava sam izlagač.
 17. Eventualne sporove izlagača i organizatora, stranke će riješiti dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju, utvrđuju nadležnost suda u Bjelovaru.

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259